• Your cart is empty.

Дивіденди

Дивіденди до сплати акціонерам визнаються на балансі як зобов′язання лише у випадку наявності права акціонерів на їх отримання.
Дивіденди до сплати розкриваються в статті «Інші зобов′язання» (нарахування здійснюється після погодження Спостережною радою чи іншим відповідальним комітетом).
Облік дивідендів до сплати акціонерам ведеться на окремих рахунках (прості та привілевовані) балансового рахунку 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами».

При консолідації фінансової звітності дивіденди материнській компанії від дочірньої компанії елімінуються як внутрігрупові операції.

IAS 10 вимогає розкривати та заборонях нараховувати дивіденди, які оголошені до виплати після завершення звітного періоду, але до дати, коли фінансова звітність була погоджена до випуску (authorised for issue).
IAS 12.82А вимагає розкривати інформацію про характер потенційних наслідків для податку на прибуток, які б виникли в результаті виплати дивідендів акціонерам. Окрім того, компанія повинна розкрити суму потенційних податкових наслідків, які практично можна визначити, та інформацію про те, чи існують які-небудь потенційні податкові наслідки, які практично неможливо визначити.

В Обліковій політиці підприємство прописує, хто затверджує виплату дивідендів, та в якій формі виплата може здійснюватись (грошовій, іншій).

За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.
Розмір дивідендів за простими акціями визначається та затверджується Загальними зборами акціонерів.
Розмір дивідендів за привілефованими акціями (якщо такі є) є фіксованим від номінальної вартості акцій.

Визнання банками

Дивіденди за торговими цінними паперами визнаються разом з процентами по таких цінних паперах в складі Прибутку/(збитку) від торгових ЦП.

Дивіденди по цінних паперах FVTPL визнаються в складі «Процентний дохід».

Дивіденди до отримання материнська компанія розкриває в статті «Інші активи» (нарахування здійснюється лише за наявності права на їх отримання).

Дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу обліковуються на рахунку 5003 «Дивіденди, що спрямовані   на збільшення статутного капіталу».

Репатріація дивідендів — виплата дивідендів резидентом на користь нерезидента.

 


13/04/2017р.

Національний банк дозволив репатріацію дивідендів за 2016 рік.

«Зараз ми додаємо можливість платити дивіденди за 2016 рік. Ми спростили механізм, за яким бізнес може провести репатріацію дивідендів в цьому році: одна компанія зможе репатріювати до 5 млн доларів протягом одного місяця», — сказала В. Гонтарева на прес-конференції.

 З моменту надання НБУ дозволу на репатріацію дивідендів, нарахованих за 2014-2015 рр., бізнес сплатив за кордон дивідендів на 1 млрд.дол. США. При цьому купівля компаніями валюти на ці цілі була розподілена рівномірно у часі, тому не мала суттєвого впливу на динаміку обмінного курсу.


Податок на репатріацію: 15%.

Не стягується у випадку виплати дивідендів постійному представництву нерезидента на території України та за наявності міжнародного договору.

Утримання податку здійснюється з суми дивідендів.

Сплатити податок потрібно під час або до сплати дивідендів.


Зміни 2017: Згідно пп. 140.4.1 ПКУ уточнено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника податку тільки від платників податку на прибуток (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку. Тобто, незалежно від того, чи сплатив той, хто виплатив дивіденди, авансовий внесок, сума дивідендів зменшуватиме фінансовий результат до оподаткування.

Детальніше щодо оподаткування дивідендів, див. ПКУ ст 141 «Особливості оподаткування окремих видів дільності та операцій».


Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук