• Your cart is empty.

Діагностика операцій пов’язаних із банками осіб

НБУ виконав вимоги Меморандуму з МВФ і завершив у 2016 році процедуру діагностичного обстеження операцій пов’язаних із банками осіб.

За минулий рік проведено діагностику 81-го банку, ще 18 банків регулятор перевірив у 2015 році.

«Завершення діагностики операцій пов’язаних із банками осіб – важливий етап на шляху відновлення стабільності в банківському секторі. Такі операції були однією з основних проблем в українських банків. Збирання коштів вкладників лише для кредитування власних підприємств у нормальній ситуації не так сильно загрожує банкам. Проте під час кризи власники швидше будуть захищати свій основний бізнес, а не банк, що може призвести аж до його неплатоспроможності. І подібні приклади ми не раз бачили протягом попередніх років, — зазначила заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова. — Процес опрацювання та затвердження планів-заходів банків ще триває, банки мають можливість вдосконалювати операції до трьох років для їх виконання. Ми, в свою чергу, посилюємо моніторинг за операціями з пов’язаними особами та контроль за виконанням планів».

За результатами проведеної діагностики було ідентифіковано перевищення нормативу максимального розміру кредитного ризику щодо заборгованості із пов’язаними особами в 44 банків.

На початок 2017 року чотири банки з їх числа було виведено з ринку, ще чотири привели норматив у відповідність вимогам НБУ.

На кінець 2016 року регулятором погоджено трирічні графіки зниження обсягу заборгованості пов’язаних осіб восьми банківських установ. На розгляді знаходяться п’ятнадцять планів-заходів, що надані банками 2-ої та 3-ої двадцятки. Протягом 2017 року очікується отримання останніх тринадцяти графіків приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику за заборгованістю з пов’язаними із банками особами протягом наступних трьох років.


У 2016 році Національний банк прийняв Концепцію моніторингу операцій та ідентифікації потенційних ознак пов’язаності. Її прийняття сприятиме подальшому виявленню пов’язаних із банками осіб та моніторингу нових контрагентів банків, які мають ознаки пов’язаності.

Документ також посилив вимоги до статистичної звітності банків, що дозволить регуляторові ідентифікувати ланцюг корпоративних прав пов’язаної особи, характер взаємозв’язків цієї особи з власниками банку, а також регулярно відслідковувати типи операцій банку із пов’язаними особами.

«Національним банком України було застосовано єдиний методологічний підхід до діагностичного обстеження банків, розроблений з урахуванням найкращих світових практик. Даний підхід дозволив виявити реальну ситуацію щодо обсягів кредитування банками пов’язаних осіб. А банківські установи, зі свого боку, завдяки застосуванню більш дієвих механізмів виявлення пов’язаних осіб мають змогу формувати реальні плани скорочення обсягів кредитування таких осіб», — прокоментував начальник Управління моніторингу пов’язаних з банками осіб Національного банку України Олексій Рудий.


 

Довідка:

Пов’язаними з банком особами (відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність») є:

1) контролери банку,

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких вони здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку,

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку,

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи,

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку,

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб,

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цього визначення,

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі,

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

 Джерело: НБУ


 

Ми вже писали про те, хто є пов′язаними сторонами з точки зору МСФЗ — IAS 24 Related Parties.

Зауважимо, що підхід Національного банку до визначення пов′язаних сторін є більш консервативним для цілей нагляду порівняно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук