• Your cart is empty.

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД У ЄС

Європейська система фінансового нагляду

The European System of Financial Supervision (ESFS) діє з 2011 року. Така система була запропонована у 2009 році Європейською комісією у відповідь на фінансову кризу 2007-2008 років.

До її складу входить:

 1. Європейська рада з нагляду (the European Supervisory Authorities)

Складається з наступних інституцій, відповідальних за мікропруденційний нагляд у ЄС:

 • Рада з європейського банківського нагляду (The European Banking Authority /EBA) зі штабом у Лондоні;
 • Рада з цінних паперів та ринків (The European Securities and Markets Authority /ESMA) у Парижі;
 • Рада Європи зі страхування та пенсіного забезпечення (The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) у Франкфурті).
 1. Європейська рада з системних ризиків (the European Systemic Risk Board)

Відповідає за макропруденційний нагляд у ЄС. Включає представників з Європейського центрального банку, національних центральних банків країн-членів ЄС, органів нагляду цих країн, та Єврокомісії.

 1. Об’єднаний комітет органів нагляду в ЄС (the Joint Committee of the European Supervisory Authorities)
 2. Національні органи з нагляду країн-членів ЄС (the national supervisory authorities of EU member states).

 

European Banking Authority (EBA) / Рада з Європейського банківського нагляду

Головний офіс знаходиться у Лондоні, Великобританія.

EBA заснована 01.01.2011 року, перейнявши функції та задачі Комітету Європейського Банківського Нагляду (Committee of European Banking Supervisors /CEBS).

EBA має вище право над національними регуляторами, якщо вони не здатні належним чином здійснювати регулювання своїх локальних банків.

Основні задачі:

 • адаптація технічних стандартів та інструкцій (Technical Standards та Guidlines) з метою створення єдиних правил для діяльності банків ЄС (the European Single Rulebook in banking). Це має забезпечити справедливі умови конкуренції між порівнюваними групами кредитних інституцій та інвестиційних компаній у ЄС;

Мова йде про єдині гармонізовані правила пруденційного нагляду за діяльністю фінансових інституцій для гарантування захисту прав вкладників, інвесторів та клієнтів.

 • проведення стрес-тестувань європейських банків для підвищення прозорості фінансової системи ЄС та ідентифікації слабких сторін у структурі капіталів банків;
 • написання звітів щодо регулярної оцінки ризиків, вразливості банків ЄС, та проведених стрес-тестувань банків;
 • виявлення невідповідного застосування законодавства ЄС національними інститутами;
 • прийняття рішень для конкретних відповідальних органів чи фінансових інституцій;
 • є незалежним радником Європейського парламенту, Ради ЄС та Європейської комісії;
 • інші.

Для виконання своїх функцій EBA може випускати регуляторні та нерегуляторні акти, включаючи технічні стандарти (юридичний акт, який затверджується Єврокомісією і є обов’язковими до застосуваннями членами ЄС); інструкції, рекомендації, висновки та звіти щодо конкретних питань.

Common Reporting Framework / COREP

Це спеціальні основи звітності, випущені EBA для звітування згідно Директиви щодо вимог до капіталу (Capital Requirements Directive / CRD). Основи покривають питання кредитного ризику, ринкового ризику, операційного ризику, власного капіталу та показників адекватності капіталу. Ці стандарти були адаптовані у майже 30 країнах ЄС. Інституції, які підпадають під звітування COREP, подають звіти на індивідуальній та консолідованій основі, використовуючи XBRL.

Наглядова звітність

 • FINREP: наглядова фінансова звітність на основі МСФЗ, які затверджені до застосування на території ЄС
 • COREP: загальна звітність. Покриває питання розкриття інформації щодо вимоги до капіталу згідно Директив 2006/48/EC та 2006/49/EC (Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC).
 • Інша.

Звітність готується згідно вимог Директиви щодо капіталу (the Capital Requirements Directive IV, або коротко CRD IV) та вимог щодо капіталу (the Capital Requirements Regulations, або CRR, а саме Article 95, 96).

Implementing Technical Standards (ITS) – це технічні стандарти звітності, які стосуються:

 • звітності щодо власного капіталу та вимог до капіталу (own-funds and capital requirements). Вимоги розкриті у COREP Guidelines;
 • фінансової звітності. Вимоги розкриті у FINREP Guidelines;
 • звітності щодо великих сум заборгованості (COREP Large Exposures Guidelines)
 • звітності щодо левереджу
 • звітності щодо ліквідності та стабільного фінансування
 • іншими формами звітності, які представлені у Вимогах щодо капіталу (Capital Requirements Regulation) щодо розкриття: обтяження активів (asset encumbrance), прощення та реструктуризації заборгованості (forbearance) та непрацюючої заборгованості (non-performing exposures).

Технічні стандарти щодо звітності, про яку йдеться вище та затверджені форми, знаходяться справа як Пов’язані документи (Related documents) та доступні для завантаження:

Implementing Technical Standards Amending Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 on Supervisory Reporting of institutions.

ITS можна завантажити тут:

Законодавство ЄС. Технічні стандарти (офіційна публікація у ЄС):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_048_R_0001

Форми FINREP/COREP доступні в останній редакції від 21.10.2013:

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting

Форми FINREP/COREP можна завантажити тут: (крос-лінк на розділ ЗВІТНІСТЬ)

******

Практика

Самі форми та деталі заповнення можуть відрізнятись у різних країнах ЄС. Технічні стандарти є загальними вимогами. На практиці виникає багато запитань щодо перехресної перевірки даних (що з чим має перевірятись/сходитись і т.д.). Також важливо зрозуміти методологію та підготувати ІТ системи для обліку та збору такої інформації.

За межами ЄС такі вимоги EBA щодо наглядової звітності стосуються дочірніх компаній, які готують інформацію для материнських структур, які в свою чергу зобов’язані подавати таку консолідовану інформацію своєму регулятору.

Зазвичай материнські структури гармонізують свою фінансову звітність за МСФЗ (пакети звітності) з FINREP для уникнення додаткової роботи по підготовці ще одного пакету звітності дочірніми структурами.

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук