• Your cart is empty.

Ключові питання аудиту. Що мають знати відповідальні за фінансову звітність, зокрема, менеджмент.

coffee-in-heart-cups-and-sweet-yummy-macarons-picjumbo-com

Висновок аудитора розширено на секцію «Ключові питання аудиту» (Key Audit Matters/KAM). Основні питання, які турбували учасників обговорення проекту, та про які має знати керівництво компанії, наведені у статті Дена Монтгомері – голови робочої групи з провадження звітності аудиторів (IAASB). Всім, хто відповідальний за складання фінансової звітності потрібно розуміти значення розширеного висновку аудиторів так само як і важливість їх ролі в цьому процесі.

Раннє застосування змін до висновку аудиторів здійснено у Великобританії (кінець 2013), Нідерландах, Південній Африці, Австралії. Відгуки всіх сторін щодо змін були позитивними.

Новий затверджений звіт аудиторів є більш прозорим щодо важливих аспектів аудиту, краще описує, що являє собою аудит та що аудитори роблять.

STAKEHOLDER публікує скорочену версію статті щодо питань, які обговорювались учасниками проекту змін до аудиторського висновку:

 1. Невже аудитори беруть на себе роль керівництва компанії, розкриваючи ключові питання аудиту?

КАМ не є заміною чи доповненням коментарів менеджменту щодо діяльності підприємства. Звісно, десь буде зв’язок між КАМ та складними питаннями чи суттєвим судженням у фінансовій звітності. Природа методології аудиту базується на ризиках (risk-based approach), що фокусує увагу аудитора на питаннях більшого ризику суттєвої помилки (material misstatement).

Задача КАМ вказати ЯК це вплинуло на процес аудиту, звернути увагу користувачів на питання, які найбільше потребували уваги аудитів щодо того як ці питання розкриті у фінансовій звітності та річному звіті. При цьому ніякого дублювання коментарів менеджменту не має бути.

 1. Чи матиме розкриття таких питань негативний вплив на відносини та неупереджений діалог між аудитором та аудиторським комітетом?

Питання в негативному впливі на відносини через дискусії між аудитором та аудиторським комітетом стосовно процесу аудиту та питань фінансової звітності. Практика у Великобританії показує, що комунікація навіть стає кращою та підвищує увагу керівництва та аудиторського комітету до питань, про які йде мова в звіті аудитора.

Чи буде різниця у думці аудитора (opinion) в залежності від того, які питання будуть розкриті, або як описані, в звіті аудитора? Так, буде, але практика показує, що це трапляється не часто. Фактично, це не проблема, коли: 1. Керівництво, аудиторський комітет та аудитор розуміють та підтримують ціль більш прозорого розкриття щодо аудиту; 2. Має місце постійний діалог протягом всього процесу аудиту, починаючи з етапу планування аудиту, стосовно питань, які потенційно можуть бути віднесені до КАМ. Аудиторський комітет також має можливість ознайомитись з чорновим варіантом звіту аудитора (як мінімум, з секцією КАМ), наскільки можна раніше, щоб  розуміти, про що аудитори писатимуть.

 1. Чи будуть інвестори та інші користувачі розглядати КАМ як оцінку роботи керівництва, включаючи відносну агресивність або консерватизм в облікових політиках чи судженнях керівництва?

Чинні стандарти аудиту вимагають від аудитора інформувати керівництво про конкретні питання, зокрема, про їх бачення суттєвих кількісних аспектів в обліку, включаючи облікові політики, облікові оцінки (accounting estimates) та розкриття у фінансовій звітності. Суть такої комунікації – неупереджена дискусія з аудиторським комітетом про будь-які спостереження (включаючи неоднозначні питання) аудитора в процесі аудиту щодо питань в обліку чи судженнях керівництва, або припущень, які вимагали особливих облікових оцінок (critical accounting estimates).

Реакція щодо бачення аудиторами розкриття таких питань була різною.

Аудитори мають сказати щось у звіті стосовно того, як КАМ були вирішені, але сам текст опису залишається на розсуд аудиторів. Сам аудиторський стандарт не вимагає величини опису, результату процедур, чи висновку по питанню.

Ось приклад такого опису:

 1. «…our assessment is that the assumptions and resulting estimates (including appropriate contingencies) resulted in mildly cautious profit recognition and we found no indication of conscious or unconscious bias.»

«… наша думка є такою, що припущення та оцінки, які були зроблені на основі них (включаючи відповідні умовні зобов’язання) призвели до обачного визнання прибутку та ми не виявили ознак свідомого чи несвідомого упередження.»

 1. «…We concurred with the accounting and tax treatment of the transactions and found the disclosures in the consolidated … financial statements to be balanced.»

«…Ми завершили процедури перевірки обліку та оподаткування та вважаємо розкриття у консолідованій фінансовій звітності належними».

 1. Чи будуть аудитори обмежувати кількість КАМ, чи вони будуть розкривати більше, ніж було б достатньо, щоб уникнути недомовок?

Визначення кількості КАМ залежить від судження аудиторів щодо важливості питань, які потребували значної їхньої уваги. Для компаній в лістингу, багато вважають, що буде як мінімум одне питання, яке потребуватиме особливої уваги аудиторів та обговорення з аудиторським комітетом. Винятком будуть компанії в лістингу, у яких було дуже мало операцій і аудитори вважають, що немає питань, які потребують особливої уваги. В такому випадку в аудиторському висновку пишуть, що немає КАМ, про які вони могли б повідомити.

В ISA немає прописаної кількості КАМ чи ліміту на їх розкриття у висновку. Як показує практика у країнах з раннім застосуванням ISA 701, таких питань є від 2 до 6. Хоча, звісно, аудитори можуть обговорювати з аудиторським комітетом як іншу кількість КАМ, так  формулювання (текст) цих питань у аудиторському висновку.

 1. Як аудитори будуть розкривати суттєві питання, які публічно не розкривались підприємством?

Завдання КАМ – забезпечення більшої прозорості для користувачів фінансової звітності. Такі  питання повинні бути включені в аудиторський висновок, якщо це не суперечить законодавству чи конкретним юридичним вимогам щодо нерозкриття питання, або, в рідкісних випадках, аудитор вважає, що негативні наслідки такого розкриття будуть більшими, ніж користь від такого розкриття в інтересах громадськості.

Це стосується таких «чутливих питань» як ствердження щодо шахрайства чи незаконної дії, які потребували значної уваги аудиторів, керівництва та аудиторського комітету, але були в результаті вирішені без необхідності розкривати його як КАМ.

Інший приклад, події чи умови, які свідчать про питання можливості підприємства продовжувати діяльність в близькому майбутньому, але менеджмент та аудитор прийшли до висновку, що немає значної невизначеності (no material uncertainty) щодо продовження діяльності (going concern). За відсутності висновку щодо значної невизначеності, з розкриттям КАМ щодо подальшої безперервної діяльності може бути складно. Хоча, аудитор може включити КАМ, в якому буде описано подію чи умови (наприклад, суттєве зобов’язання, яке потребу рефінансування), які потребували значної уваги аудиторів та були розкриті у фінансовій звітності. Переглянутий стандарт щодо безперервності діяльності акценту увагу аудиторів на розкритті у фінансовій звітності питань на грані (close call).

 1. Чи призведе розкриття КАМ у наступні роки до шаблонних текстів?

Досвід Великобританії, яка вже три роки використовує модель нового звіту аудиторів з КАМ, показує, що тексти не стали шаблонними.

Все залежить від якості аудиторського висновку та наміру аудиторів надати більш важливу та релевантну інформацію користувачам.

 1. Якою була реакцію юрисдикцій, в яких вже застосовують новий аудиторський висновок?

Зі слів стейкхолдерів у Великобританії, Нідерландах, Південній Африці, Австралії і т.д., реакція на новий звіт аудитора, зокрема на КАМ, була досить позитивною.

 1. Чи потрібно буде витрачати суттєво більше часу та коштів на аудит фінансової звітності у зв’язку з розширенням у аудиторському висновку?

Ці зміни в аудиторському висновку є найбільшими за останнє десятиліття. В перший рік дійсно зусиль та коштів буде потрачено більше, але з досвіду Великобританії, можна сказати, що ріст витрат є мінімальним і керованим.

 1. Яким є зв’язок між новим аудиторським висновком та якістю аудиту?

Якість аудиту буде вищою, оскільки висновок направлений на забезпечення більшої прозорості щодо аудиту. Хоча в загальному, це складне питання.

Зміни у висновку навряд суттєво змінять процедури, які аудитори повинні робити під час аудиту. Але аудиторам прийдеться зупинитись і задуматись: чи судження і припущення, які ми описуємо, як суттєві питання аудиту (напр., бухгалтерські оцінки), відповідають розкриттю та формулюванню даного судження чи припущення у фінансовій звітності, яку готує компанія; чи проведена нами робота та зібрана документація відповідає тому, про що ми доносимо користувачам фінансової звітності стосовно питань аудиту.

Комунікація між аудиторами та аудиторським комітетом також має велике значення для якості аудиту. Повідомлення аудиторському комітету про зони ризику і відповідну програму аудиту допоможе аудиторському комітету виконувати свою важливу роль в нагляді за процесом аудиту та складання фінансової звітності.

Також питання, на які звертають увагу аудитори, є важливими для інвесторів, і ці ж питання обговорені з аудиторським комітетом та далі адресовані правлінню для вирішення і будуть моніторитись аудиторським комітетом.

 

Джерело: http://www.iaasb.org/new-auditors-report

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук