• Your cart is empty.

Нормативна база НБУ 2016

Постанови Національного банку України щодо випуску нових або зміни чинних нормативно-правових актів за 2016 рік.

Оновлено станом на 31.12.2016р.

№ док-туНазва документуКатегорія
ГРУДЕНЬ
414Внесення змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України №373 та Постанови НБУ №226 "Про надання банками інформації"фінансова звітність (строки, форма)
413Про затвердження Змін до Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України №387депозитарна та клірингова діяльність
412Про внесення змін до Положення про порядок подання банками до НБУ звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності №389висновок аудитора банків
411Про затвердження Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банківліквідність банків
410Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках Українивалютне регулювання
409Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України №309деривативи/похідні фінансові інструменти/хеджування
408Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банківготівка НБУ
ЛИСТОПАД
407Про внесення змін до Постанови № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою"розрахунок готівкою
406Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон №112інвестиції за кордон
405недоступна
404Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам №270кредити від нерезидентів і для резидентів
403Внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах №492рахунки / нерезидент-інвестор
402Внесення змін до постанови №386 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"грошове та валютне регулювання
401Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів №306ліцензування банків, відкриття підрозділів банків
400Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників НБУрекрутинг в НБУ
399Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 01/10/2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" персональні санкції
398Про затвердження Змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльностіінвалюта в страховій діяльності
ЖОВТЕНЬ
397Про внесення змін до:
1. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10/08/2005 № 281
2. Положення про проведення НБУ валютних аукціонів, затвердженого постановою Правління НБУ від 29/12/2008 № 469
торгівля валютою, валютні аукціони
396Про внесення змін до:
1. Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325
2. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281
банківські метали, торгівля валютою
395Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління НБУ від 08/08/2011 № 306ліцензування банків, відкриття підрозділів
394Про внесення змін до Положення про валютний контрольвалютний контроль
393Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 01.06.2011 № 174касові операції
392Про затвердження Положення про застосування НБУ санкцій за порушення банками вимог Закону України "Про фінансову реструктуризацію"фінансова реструктуризація
391Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України:
1. Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04/02/1998 № 34
2. Зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 12/11/2003 № 496
класифікатор іноземних валют, офіційний курс
390Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Зміни до Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України, затверджених постановою Правління НБУ від 29/12/2015 № 990
2. Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління НБУ від 10/02/2016 № 63, що додаються.
захист приміщень
ВЕРЕСЕНЬ
389Про затвердження Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки НБУзберігання запасів готівки НБУ
388Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштівмоніторинг переказу коштів
387Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення НБУ та банками України операцій з депозитними сертифікатами НБУ, затвердженого постановою Правління НБУ від 03/12/2015 № 859депозитні сертифікати
386Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.
Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.
розрахунки за експорт-імпорт у валюті / продаж валютної виручки (65%)
385Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ (чинні до 15/12/2016):
1. до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління НБУ від 26/03/1998 № 118
2. до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління НБУ від 06/08/2003 № 327
коррахунки, ввіз-вивіз інвалюти
384Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 01/03/2016 № 129.

Постанова набирає чинності з 01/10/2016 року, крім підпункту 5 пункту 2 Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, які набирають чинності з 01/01/2017 року.
статистична звітність
383Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21/09/2007 № 338
2. Унести до Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, затвердженого постановою Правління НБУ від 21/05/2003 № 198
валютні перевірки НБУ,
РІШЕННЯ
06.09.2016 № 261-рш
Про затвердження Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 рокистратегія валютних інтервенцій
382Про внесення змін до:
1.постанови Правління НБУ від 05/11/2014 № 705 "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів" (зі змінами) слова та цифри "до 31 травня 2017 року " замінити словами та цифрами "до 31 грудня 2018 року".
2. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05/11/2014 № 705
електронні платіжні засоби
381Про внесення змін до:
1. постанови Правління НБУ від 07/11/2013 № 440 "Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг"
2. Положення про здійснення НБУ закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління НБУ від 07/11/2013 № 440
закупівлі НБУ
380Внесення змін до:
1. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281
генеральні ліцензії
ЛистУкраїна: Лист про наміри до МВФ (Крістін Лагард)МВФ
379Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57ліцензії небанківським фінустановам
СЕРПЕНЬ
378Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку УкраїниBankID
377Про внесення зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстріввалюта для ЗЕД
376Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу"переказ готівки
375Про внесення змін до:
1. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270
2. постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
3. Підпункт 3 пункту 17 Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (зі змінами), виключити.

4. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 07 червня 2016 року № 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
валюта та нерезиденти
374Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346заходи впливу
373Про затвердження нормативно-правового акта НБУ з питань формування файлів інформаційного обміну:
1. Затвердити Інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями)
файли FATF
372
371Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрівформування реєстрів
370Про внесення змін до Порядку купівлі/продажу цінних паперів України шляхом ініціювання аукціонів на торговельних майданчиках фондових біржцінні папери / аукціони
369Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасниківаналіз та перевірка інформації
3681. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270
2. Унести до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118,
кредити від нерезидентів / коррахунки
367Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30 червня 1999 року № 317 "Про класифікацію посад та ранги державних службовців Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 липня 1999 року за № 455/3748.держслужбовці
3661. Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281
2. Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон №122
торгівля валютою
365Про внесення змін до Положення про застосування НБУ заходів впливузаходи впливу
364Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території Українивалютні операції
ЛИПЕНЬ
363Про внесення змін до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операційліцензії на валютні операції
362Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління НБУ від 12 травня 2015 року № 315 пов"язані сторони
361Зміни до:
1. постанови Правління НБУ від 23 лютого 2015 № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
2. постанови Правління НБУ від 07 червня 2016 № 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
валютні операції, валютний ринок
360Зміни до Постанови Правління НБУ від 12.08.2003 № 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України"тарифи НБУ
359Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України щодо реалізації майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, №218реалізація майна банків
358Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні №481електронні гроші
357Про встановлення порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків політичних партій/місцевих організацій політичних партій у банках України до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупціїрахунки партій
356Про внесення змін до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи №615регулювання ліквідності
355Про затвердження Змін до Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період №576міжбанківський переказ коштів
354Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
Постанову Правління НБУ від 13 липня 2010 року № 327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України"
стабілізаційні кредити
353Внесення змін до: Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон №122інвестиції за кордон
352Про внесення змін до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні №806
351Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціямирезерви під активні операції (нове!)
ЧЕРВЕНЬ
349Про внесення змін до Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі №435робота банків в надзвичайному режимі
348Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам Українистабілізаційні кредити
347Про затвердження змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціямиекспорт-імпорт
Лист № 25-0005/50847Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) фінансової операції із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвесторудивіденди нерезиденту
346Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютахвідкриття/закриття рахунків
345Затвердити зміни до:
1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280
2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280
план рахунків
344Про внесення змін до Положення про організацію операційної діяльності в банках України від 18 червня 2003 року № 254
Лист № 40-0004/48770починаючи з 09 червня 2016 року відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 07 червня 2016 року № 342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова № 342) розмір обов'язкового продажу надходжень встановлений 65 відсотків.продаж валюти (65%)
343Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрівформування реєстрів
342Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках Українигрошово-кредитне та валютне регулювання
341Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України №502
2. Положення про порядок встановлення НБУ лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками №290.
валюта
340Про затвердження Змін до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металівкошти в інвалюті, переказ, списання
339Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Постанови Правління НБУ від 30 грудня 2003 року № 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями"
2. Положення про порядок видачі резидентам погодження НБУ на проведення окремих операцій № 597
переказ коштів
338Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні №368регулювання
337Про внесення змін до Положення про здійснення НБУ закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та облікомзакупівлі
25-0005/50847ЛИСТ про Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) фінансової операції із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвесторудивіденди нерезиденту
346Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах №492відкриття/закриття рахунків
345Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №480
2. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №280
план рахунків
344Про внесення змін до Положення про організацію операційної діяльності в банках України №254операційна діяльність
343Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрівформування реєстрів
340Про затвердження Змін до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів №216валюта / переказ, прммусове списання, арешт
342Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках Українирегулювання/грошово-кредитний і валютний ринок
ТРАВЕНЬ
355Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників
Положення про порядок визначення системно важливих банків
реорганізація/
системно важливий банк
336Про внесення змін до Положення про застосування НБУ заходів впливузаходи впливу
334Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрівформування реєстрів
333Про внесення зміни до Положення про проведення НБУ операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп"своп
332Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"регулювання/грошово-кредитний і валютний ринок
331Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
2.Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій
нерезиденти/позики
328Про внесення змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) НБУтарифи на послуги НБУ
330Про внесення змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп №254банківські групи
329Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб №315пов"язані сторони
327Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукціїмонети, суверіни
323Про внесення змін до Положення про підтримку ліквідності НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №95фонд гарантування/ліквідність
312Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпорядчих актів НБУ з питань організації внутрішнього аудиту в банках України
1. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 20 липня 1999 року № 358 "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України";

постанову Правління Національного банку України від 12 лютого 2003 року № 50 "Про схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ та Змін до Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України".
внутрішній аудит
311Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках Українивнутрішній аудит
308Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанови Правління НБУ від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
2. постанови Правління НБУ від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
регулювання/грошово-кредитний і валютний ринок
КВІТЕНЬ
290Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 03 березня 2016 року
№ 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
грошово-кредитне та валютне регулювання
276Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 01 жовтня 2015 року
№ 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
санкції
277Про затвердження Положення про основи процентної політики НБУпроцентна політика НБУ
269Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металіввалюта і метали
261Про внесення Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділівреєстрація та ліцензування банків
256Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 16 вересня 2013 року
№ 365 "Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України"
валюта для фізосіб
252Про внесення змін до Положення про відчуження НБУ майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам Українизастава у НБУ
247Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ з питань формування уповноваженими банками реєстрівреєстри
242Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанови Правління НБУ від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру"
2. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368
3. постанови Правління НБУ від 04 лютого 2016 року № 58 "Про збільшення капіталу банків України"
статутний капітал
237Про внесення змін до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи:
1. Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 вересня 2015 року № 615
регулювання ліквідності
233Про визнання такою, що втратила чинність , постанови Правління НБУ від 30 квітня 1998 року № 169 "Про визначення кваліфікаційних вимог та впорядкування підготовки дилерів комерційних банків України для роботи за валютними операціями".дилери
230Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення НБУ та банками України операцій з депозитними сертифікатами НБУ №859депосертифікати
226Про надання банками України інформаціїстатистична та фінансова звітність
232Про визнання такими, що втратили чинність , деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанова Правління НБУ від 21 червня 2001 року № 234 "Про затвердження Положення про порядок підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках"
атестація/ділінг
232Про визнання такими, що втратили чинність , деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанова Правління НБУ від 21 червня 2001 року № 234 "Про затвердження Положення про порядок підготовки та атестації фахівців з дилінгових операцій на валютних ринках"
атестація/ділінг
БЕРЕЗЕНЬ
225Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492
2. Порядку відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2014 року № 286
рахунки
222Про затвердження Положення про проведення НБУ операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп"своп операції
204Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу:
1. постанови Правління НБУ від 20 червня 2011 року № 197 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
2. Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 червня 2011 року № 197
фінмоніторинг
208Про внесення змін до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок:
1. до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 року № 276
інспекційні перевірки
207Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанови Правління НБУ від 13 липня 2010 року № 327 "Про затвердження Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України"
2. Положення про надання НБУ стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління НБУ від 13 липня 2010 року № 327
стабілізаційні кредити
192Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 03 березня 2016 року
№ 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
грошово-кредитне та валютне регулювання
184Про внесення змін до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик Українивалюта та ОЗДП
170Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 18 грудня 2014 року
№ 820 "Про зміну порядку формування та зберігання обов'язкових резервів"
обов"язкові резерви в НБУ
165Про затвердження Інструкції з організації документування управлінської інформації в НБУНБУ внутрішнє
150Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків - нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління НБУ від 26 березня 1998 року № 118
2. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 року № 280
коррахунки та іноземне інвестування
140Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках Українигрошово-кредитне та валютне регулювання
139Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 23 лютого 2015 року
№ 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
валютні операції
129Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУстатистична та фінансова звітність
130Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періодустатистична та фінансова звітність
125Про затвердження Змін до Положення про здійснення НБУ закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого постановою Правління НБУ від 07 листопада 2013 року № 440НБУ внутрішнє
ЛЮТИЙ
119Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 20 жовтня 2004 року № 495операції з готівкою та металами
123Про внесення змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління НБУ від 29 грудня 2007 року № 496перекази фізичних осіб
100Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення НБУ операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 12 листопада 2015 року № 783регулювання ліквідності
90Про затвердження Змін до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 вересня 2015 року № 615регулювання ліквідності
91Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368регулювання діяльності банків
88Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 червня 2011 року № 197фінмоніторинг
83Про внесення змін до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 вересня 2015 року № 615регулювання ліквідності
103Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняфінмоніторинг
65Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 04 листопада 2010 року № 481електронні гроші
63Про затвердження Правил з організації захисту приміщень банків в Україні.
Визнати такими, що втратили чинність:
1. постанову Правління НБУ від 04 червня 2013 року № 195/ДСК "Про затвердження Правил з організації захисту приміщень банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 червня 2013 року за № 1049/23581;
2. постанову Правління НБУ від 18 грудня 2014 року № 817/ДСК "Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків України".
захист приміщень банків
58Про збільшення капіталу банків України: зміни до
1. постанови Правління НБУ від 06 серпня 2014 року № 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру"
2. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 року № 368
статутний капітал
СІЧЕНЬ
45Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ:
1. постанови Правління НБУ від 18 березня 2013 року № 95 "Про затвердження Положення про кредитування НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
2. Положення про кредитування НБУ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління НБУ від 18 березня 2013 року № 95
НБУ-ФГВФО кредитування
38Про внесення змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 січня 2012 року № 23резерви / Постанова №23
30Про внесення змін до Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 грудня 2013 року № 524платіжні системи
15Про затвердження Змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління НБУ від 20 червня 2012 року № 254,банківські групи
7Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 04 грудня 2015 року № 863 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"грошово-кредитне та валютне регулювання
Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системирегулювання ліквідності
Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Editor's choice
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук