• Your cart is empty.

Зміни в Міжнародних стандартах аудиту

Рада з міжнародних стандартів аудиту (The International Auditing and Assurance Standards Board/IAASB) вирішила змінити аудиторський висновок у відповідь на прохання інвесторів та інших користувачів фінансової звітності. Користувачам потрібна більш релевантна інформація від аудиторів, більш інформативний аудиторський висновок.

Що змінилось загалом?

 • ISA 700 (Revised) Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements

Формування висновку по фінансовій звітності

Цей стандарт говорить про відповідальність аудиторів при складанні висновку по фінансовій звітності компанії, формі і змісту аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту фінансової звітності.  Цей стандарт застосовується до повного комплекту фінансової звітності загального призначення.

 • ISA 701 (New) Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report

Інформування про ключові питання аудиту у звіті незалежного аудитора

Новий стандарт говорить про відповідальність аудитора в питанні розкриття ключових аудиторських питань (key audit matters / KAM) в аудиторському висновку. Цей стандарт застосовується до повного комплекту фінансової звітності загального призначення компаній, акції яких котируються. Він також застосовується у випадках, коли аудит є обов»язковий по законодавству для розкриття ключових питань аудиту іншими підприємствами, або, коли аудитор вирішує розкрити ключові питання аудиту за власним бажанням.

 • ISA 570 (Revised) Going Concern

Безперервна діяльність

Стандарт говорить про відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності в питаннях стосовно безперервності діяльності і висновках для звіту аудитора.

 • ISA 705 (Revised) Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report

Модифікація у висновку незалежного аудитора

Стандарт був переглянутий, щоб відповідати змінам у переглянутому стандарті ISA 700. Зміни в стандарті в першу чергу стосуються того, як форма і зміст аудиторського висновку зміняться, якщо аудитор вирішить дати модифікований висновок (opinion).

 • ISA 706 (Revised) Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report

Пояснювальні параграфи та інші питання у висновку незалежного аудитора

Перегляд даного стандарту здійснено в результаті випуску нового ISA 701. Стандарт говорить про відповідальність аудиторів при комунікації з відповідальними за управління компанією (those charged with governance) в процесі аудиту фінансової звітності.

 • ISA 260 (Revised) Communication with Those Charged with Governance

Комунікація з керуючими компанією

Перегляд стандарту стосується нового ISA 701.

Стандарт говорить про відповідальність аудиторів при комунікації з керівниками компанії в процесі аудиту фінансової звітності.

 • Conforming amendments to several other ISAs

Приведення у відповідність інших стандартів.

 • ISA 720 (Revised) The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information

Відповідальність аудиторів по іншій інформації

Мета змін в стандарті – прояснити і збільшити залучення аудиторів в «Інші питання» — в стандарте визначені як фінансова та нефінансова інформація, інша, ніж та, яку перевіряють у фінансовій звітності, яка включається у річний звіт компанії. Він також включає нові вимоги, які стосуються інших питань у висновку аудиторів, які доповнюють зміни по нових та переглянутих стандартах, випущених у попередні роки.

Які вигоди очікуються?

 • Краща комунікація між аудиторами та інвесторами, а також відповідальними за управління бізнесом.
 • Підвищена впевненість в аудиторських висновках і фінансовій звітності.
 • Підвищена прозорість, якість аудиту, ы як результат, вартість інформації.
 • Підвищена увага керівництва компанії і тих, хто займається складанням фінансової звітності, до приміток та зв’язку з аудиторським висновком.
 • Новий фокус аудиторів на питання до розкриття, що може привести до росту професійного скептицизму.
 • Підвищення ролі фінансової звітності в інтересах суспільства.

Дата набрання чинності змін: для періодів фінансової звітності, які закінчуються станом на/після 15 грудня 2016 року.

Більше на: http://www.iaasb.org/new-auditors-report

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: , ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук