- Методологія Аналізу та Моделі Фінансової Звітності - https://www.stakeholder.com.ua -

Зміни в Міжнародних стандартах аудиту

Рада з міжнародних стандартів аудиту (The International Auditing and Assurance Standards Board/IAASB) вирішила змінити аудиторський висновок у відповідь на прохання інвесторів та інших користувачів фінансової звітності. Користувачам потрібна більш релевантна інформація від аудиторів, більш інформативний аудиторський висновок.

Що змінилось загалом?

Формування висновку по фінансовій звітності

Цей стандарт говорить про відповідальність аудиторів при складанні висновку по фінансовій звітності компанії, формі і змісту аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту фінансової звітності.  Цей стандарт застосовується до повного комплекту фінансової звітності загального призначення.

Інформування про ключові питання аудиту у звіті незалежного аудитора

Новий стандарт говорить про відповідальність аудитора в питанні розкриття ключових аудиторських питань (key audit matters / KAM) в аудиторському висновку. Цей стандарт застосовується до повного комплекту фінансової звітності загального призначення компаній, акції яких котируються. Він також застосовується у випадках, коли аудит є обов»язковий по законодавству для розкриття ключових питань аудиту іншими підприємствами, або, коли аудитор вирішує розкрити ключові питання аудиту за власним бажанням.

Безперервна діяльність

Стандарт говорить про відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності в питаннях стосовно безперервності діяльності і висновках для звіту аудитора.

Модифікація у висновку незалежного аудитора

Стандарт був переглянутий, щоб відповідати змінам у переглянутому стандарті ISA 700. Зміни в стандарті в першу чергу стосуються того, як форма і зміст аудиторського висновку зміняться, якщо аудитор вирішить дати модифікований висновок (opinion).

Пояснювальні параграфи та інші питання у висновку незалежного аудитора

Перегляд даного стандарту здійснено в результаті випуску нового ISA 701. Стандарт говорить про відповідальність аудиторів при комунікації з відповідальними за управління компанією (those charged with governance) в процесі аудиту фінансової звітності.

Комунікація з керуючими компанією

Перегляд стандарту стосується нового ISA 701.

Стандарт говорить про відповідальність аудиторів при комунікації з керівниками компанії в процесі аудиту фінансової звітності.

Приведення у відповідність інших стандартів.

Відповідальність аудиторів по іншій інформації

Мета змін в стандарті – прояснити і збільшити залучення аудиторів в «Інші питання» — в стандарте визначені як фінансова та нефінансова інформація, інша, ніж та, яку перевіряють у фінансовій звітності, яка включається у річний звіт компанії. Він також включає нові вимоги, які стосуються інших питань у висновку аудиторів, які доповнюють зміни по нових та переглянутих стандартах, випущених у попередні роки.

Які вигоди очікуються?

Дата набрання чинності змін: для періодів фінансової звітності, які закінчуються станом на/після 15 грудня 2016 року.

Більше на: http://www.iaasb.org/new-auditors-report [1]