• Your cart is empty.

АРТЕМ-БАНК. ДОСЬЄ.

Артем-Банк визнано неплатоспроможним.

Відповідно до вимог статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 15 листопада 2016 року Правління Національного банку України прийняло рішення № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк» до категорії неплатоспроможних». Введена тимчасова адміністрація на 1 місяць, починаючи з 15/11/2016р.

Банк зареєстровано НБУ 06.08.2002 року, реєстраційний номер №280 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія №203.

За даними прес-релізу НБУ, кредитний портфель банку складав 385 млн. грн. Проблеми з обслуговуванням кредитів (кредитний портфель на 80% був непрацюючим) призвели до втрати ліквідності АТ «Артем-Банк» з початку листопада 2016 року. Це спричинило невиконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами. Зокрема, НБУ встановлено невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Станом на 8 листопада 2016 року загальна сума невиконаних АТ «Артем-Банк» операцій клієнтів перевищила 20.2 млн. грн. (5.3% від його зобов’язань).

Крім того, внаслідок доформування на 01.10.2016 року відповідного резерву, капітал банку набув від’ємного значення (на 25.10.2016 року – «-» 185.2 млн. грн.). Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

Розроблена АТ «Артем-Банк» програма капіталізації не мала інформації, яка б підтверджувала можливість реалізації запланованих заходів у встановлені строки. Зокрема, були відсутні гарантійні листи від акціонерів (інвесторів) щодо забезпечення капіталізації.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк зобов’язаний: прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

За даними НБУ, 94% (2 411 осіб) усіх вкладників АТ «Артем-Банк» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування станом на 8 листопада 2016 року складала 177.2 млн. грн.

 

Аудит фінансової звітності банку за 2013-2015 роки проводила АУ «Київаудит».

Висновок аудиторів за 2015 рік був умовно-позитивним. Підстава: необхідність доформування резервів під кредити клієнтам на суму 1,104 тис. грн.

Кінцевими власниками АТ «Артем-Банк» є ТОВ «Парадигма» (Україна) – 91.53% (кінцевим бенефіціаром якого є Борис Лемпер, громадянин Ізраїлю), Олександр Качура – 7.08%, ДАХК «АРТЕМ» – 0.83%.

Основний акціонер Артем-Банку — громадянин Ізраїлю Борис Лемпер. Банк активно співпрацює з держкомпанією «Артем». Він фінансував будівництво офісного центру «Топаз», розташованого на території «Артему».

Спостережна рада

Голова Спостережної ради

Медведєв Артем Едуардович
Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади: Ген. Директор ТОВ «Формула кредит», Радник Голови Правлiння «РД Банк», член Спостережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК», Голова Спостережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК».
Члени Спостережної Ради

Нефедов Кирил Євгенович
Кирило Нефедов з 2002 року працює у фінансовому секторі України, має успішний досвід менеджменту в банківській сфері і досвід розвитку проектів «з нуля», перезавантаження бізнес-моделей, досвід антикризового менеджменту. Протягом останніх п’яти років працював директором ТОВ «ФК «ДОВІРА» (DOVIRA BUSSINES GROUP, м. Київ), головою правління Банку «Конкорд» (м. Дніпропетровськ), Директором з корпоративних продажів Банку «Кредит-Дніпро» (м. Дніпропетровськ). Також, раніше обіймав посади генерального директора ТОВ «Екологія Україна» (м. Дніпропетровськ) та Віце-Президента Інвестиційної Групи «Сократ» (м. Київ). Освіта: закінчив Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) за фахом Облік і Аудит. В даний час проходить навчання в бізнес-школі MBS (Москва), програма МВА за спеціалізацією «Маркетинг та продажі».

Кравець Михайло Олександрович
Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади: Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя INTO».

Оніцева Наталія Олегівна
Обiймала протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади: Голова Правлiння «РД Банк», Президент «РД Банк», заступник ген.директора ТОВ «Формула Кредит», Радник Голови Правлiння АТ «АРТЕМ-БАНК», член Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК».

Рудий Володимир Вадимович 
Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв наступнi посади:Керiвник департаментiв (Департамент зовнiшньоекономiчної дiяльностi та Департамент боргового фiнансування) Промiнвестбунку, Заступник Голови Правлiння ПАТ «Захiдкомбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кiнг Медiа», Директор ПАТ «Перехiдний Банк «РВС Банк».

 

Правління

Голова Правління
Ганзя Дмитро Олексійович

Петрухнова Маргарита Володимирівна
Перший заступник Голови Правління Банку

Лєонов Сергій Олександрович
Член правління – Заступник Голови Правління АТ «АРТЕМ-БАНК»
Освіта: Харківський Гуманітарний Університет «Народна Українська академія». Спеціальність — «Економіка підприємства».
Має 10-річний досвід роботи у банківській сфері. Відповідав за розвиток роздрібного бізнесу відділень в «УкрСиббанку» та банку «Форум» . З 2013 р. займає посаду Заступника Голови Правління АТ «АРТЕМ-БАНК».

Луцький Віктор Миколайович
Головний бухгалтер Банку
Васильченко Людмила Володимирівна
Член Правління — Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в АТ «АРТЕМ-БАНК»
Освіта: Київський політехнічний інститут (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»), Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України. Спеціальність — «Банківська справа».
Має 25-річний досвід роботи у банківській сфері. Займалась операційною діяльністю 12 років у АКБ «Укрсоцбанк». З 2003 р. працює в АТ «АРТЕМ-БАНК». Займає посаду начальника підрозділу фінансового моніторингу АТ «АРТЕМ-БАНК» з 2012 р.
http://artembank.com.ua/ua/pravlinnya

Спеціалізація: Банк є універсальним, без спеціалізації за видами діяльності.

Стратегічна мета:
Зберегти та розвинути досягнуті позиції універсального банку, підтримувати і розвивати взаємовигідне співробітництво з підприємствами різних форм власності, розширювати коло клієнтів, яким надаються банківські послуги, удосконалювати існуючі банківські продукти та впроваджувати нові на рівні міжнародних стандартів, підтримувати сприятливий інвестиційний клімат для інвестування в українську економіку, здійснювати заходи щодо зміцнення позицій в банківському секторі в режимі справедливої конкуренції, вселити впевненість партнерам і клієнтам у довгостроковому потенціалі банку, удосконалювати процес планування, ризик-менеджмент та систему внутрішнього контролю, забезпечити ліквідність та отримання прибутку при прийнятному рівні ризиків.

Нижче наведені дані звітності за 3 кв.2016 року:

У звітності за 3 кв.2016 року банк вказав динаміку депозитного портфеля, який виріс на 78 млн.грн. (54,7%). Банк зазнчив: «ставки по депозитах фізичних осіб поступово знижуються на тлі того, що відновлення економіки відбувається вкрай повільно і ми спостерігаємо низькі темпи структурних реформ в банківській системі. Приріст на 77,9 млн. грн. депозитного портфеля свідчить про зростання довіри вкладників до АТ «АРТЕМ-БАНК» протягом 9 місяців 2016 року, незважаючи на зниження відсоткових ставок по депозитах фізичних осіб на 1,75 п. п. в гривні, в доларах США — на 2 п. п., в євро – на 1,75 п. п.»

«Кредитний ризик протягом 9 місяців 2016 року не тільки не зменшився, а навіть, збільшився, про що свідчить погіршення якості кредитного портфелю, що призвело до збитків у Банку та негативно вплинуло на рівень капіталізації Банку. Ризики погіршення якості іпотечних кредитів практично повністю реалізовані.» … «норматив поточної ліквідності станом на 01.10.2016 року становив 135,44% при нормативному значенні не менше 40%. Співвідношення інших операційних витрат до доходу Банку становило 24,85%. Зростання операційного прибутку було нівельовано підвищеними відрахуваннями в резерви в зв’язку з погіршенням якості кредитного портфеля.»

«Волатильність основних валют за період, що розглядається, суттєво на активи і пасиви Банку не впливала, в тому числі, і на кредитний портфель.»

«Банком було розроблено план докапіталізації Банку, який дозволить у середньостроковій перспективі подолати несприятливі умови на банківському ринку.»

В примітці щодо подій після дати балансу банк вказав: «не відбулося подій, які б потребували коригування даних фінансової звітності, або здатні впливати на економічні рішення користувачів.» Банк оприлюднив звітність 27 жовтня 2016р.

Відділення

42 (44 за даними НБУ) відділення та головний офіс на 01/10/2016р. (0,4% ринку).

 

Партнери банку

http://artembank.com.ua/ua/partneri

http://artembank.com.ua/ua/kontakti

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук