• Your cart is empty.

Australian Securities and Investment Commission /ASIC/ про якість аудиту 2015-2016

Переглянуто 390 ключових областей аудиту у 93 файлах аудиторських фірм різних розмірів. У 25% ключових областей аудитори не отримали належного запевнення, що суттєві помилки відсутні. Про недоліки в якості аудиту компаній, які мають суспільний інтерес, читайте далі.

Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії провела перевірку якості аудиту компаній, які мають суспільний інтерес. Охоплено період з липня 2015 по 31/12/2016 (18 місяців).

Перевірка попередніх 18 місяців (до червня 2015 року) здійснена по 463 ключових областях аудиту, з них, у 19% випадків, на погляд інспекторів, аудитори не отримали reasonable assurance щодо суттєвих помилок. Фірми «Великої четвірки» перевіряються кожні 18 місяців.

Тобто, аудиторські фірми прикладають багато зусиль, але ще більше має бути зроблено для покращення якості аудиту.

Інспектування та вибір областей для перевірки базується не на випадковому виборі (random sample), а на ризиках (risk criteria). Таким чином, не можна говорити, що 19% чи 25% випадків — це області аудиту, в яких обов’язково будуть суттєві помилки. Потрібно дивитись конкретно по кожному випадку.

Найбільше питань виникає по знеціненню нефінансових активів. Інспектори продовжують фокусуватись на питаннях знецінення у різних галузях. Інші питання, де часто виникають зауваження у інспекторів, це виручка (revenue), а саме її визнання, та дебіторська заборгованість (receivables), зокрема, відновлення платоспроможності дебіторів. Ще питання, на які акцентує комісія, стосуються якості процедур (substantive procedures), та детальних тестів періоду визнання (tests of detail cut off).

 

Зі звіту за 18 місяців 2015-2016 Комісія виділяє 3 області фокусу:

  1. Аудит вартості активу (the audit of asset values): знецінення нефінансових активів, зокрема, обґрунтування прогнозів та припущень, основа для оцінки.
  2. Аудит виручки (the audit of revenue): вибір облікової політики, аналітичних процедур (substantive analytical procedures), детальних тестів
  3. Дотримання культури якості аудиту (maintaining a strong culture of audit quality): Audit evidence, professional skepticism, the use of experts for impairment and the use of other auditors.

 

Що стосується знецінення, то є питання до того, як оцінюються грошові потоки, наскільки менеджмент точно робить оцінку, яку ставку дисконтування застосовує. Звісно, присутнє професійне судження, але часто дисконтовані грошові потоки, які використовуються в моделях, не відповідають активам чи зобов’язанням, які тестуються. Питання також стосуються вибору одиниці, що генерує грошові потоки (cash generating unit), перехресні перевірки по оцінці вартості (valuation cross-checks).

Для досягнення покращення в даних областях, інспектори рекомендують посилити навчання та коучинг, сфокусуватись, покращити внутрішні процедури оцінки якості.

Ще однією областю фокусу є розрахунок податку, наскільки аудитори та експерти з податків комунікують. Детальніше, питання стосуються не лише суми податку до сплати, а і відстрочених податків, відновлення залишків відстрочених податків по збитках.

Загалом, інспектори перевіряють, наскільки змінилась ситуація по областях, які є ризиковими і по яких аудиторській фірмі були надані зауваження. Аудиторські фірми можуть покращувати якість внутрішніх контролів якості аудиту самостійно. Наприклад, вони самі можуть заявляти, що при перегляді своїх процедур зауважили порушення в питанні ротації партнерів з аудиту, що зачепило питання незалежності аудиторів. Вони виявили цей недолік, самі про нього повідомили Комісію та виправили. Таким чином, зміни в якості аудиторських процедур відбуваються незалежно від інспектування аудиторських фірм, а в силу зміни та покращення внутрішніх процедур підвищення якості аудиту та з власної ініціативи.

Це важливо, адже аудиторські фірми, переглядають моделі і рухаються до моделей, де необхідний фокус на професійне судження, де вимагається думка більш незалежного експерта.

Інспектори ASIC не просто мають знання у відповідній галузі, для конкретних фокус-областей, як, наприклад, знецінення, оцінка, ми залучаємо експертів з відповідними знаннями цих фокус-областей для відповідної галузі.

ASIC має групу експертів, які переглядають звіти щодо інспектування якості аудиту (panel to review the report). Це професійні незалежні експерти, які працюють над формуванням методології інспектування.

Питання, по яких ASIC дає рекомендації часто співпадають з питаннями, які виникають у IFIAR.

 

Завантажити звіт (анг): REP 534 Audit inspection program report for 2015-16

 

Джерело: CPA Australia, ASIC.gov.au

Australian Securities and Investment Commission /ASIC/ — Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії
IFIAR (International Forum of independent Audit Regulators)

#quality_control_systems, #Reporting_chain, #good_reporting_processes_controls

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук