• Your cart is empty.

Сбербанк Росії. ДОСЬЄ.

ПАТ «СБЕРБАНК»

Банк створений як ЗАТ «КБ НРБ-Україна» та зареєстрований НБУ: 15/06/2001р.
У травні 2008 року банк був придбаний ВАТ «Сбербанк Російської Федерації» і змінив назву на «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

У серпні 2009 року банк був реорганізований у ПАТ. У листопаді 2015 року назва банку змінена на ПАТ «СБЕРБАНК».

 

Голова Правління: Юшко Ігор Олегович.

100% статутного капіталу належить ПАТ «Сбеєрбанк Росії».

Фактична чисельність персоналу: 30/06/2016 — 2,085 осіб, 31/12/2015 — 2,173 особи.

 

Аудитор 2015, 3 кв. 2016: EY.

100% належить ПАТ «Сбербанк Росії» Російська Федерація

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 46, Київ, Україна.

9m 2016 — EY

Пояснювальний параграф

«Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до проміжної стислої консолідованої фінансової звітності, в якій описується поточна політична та економічна ситуація в Україні. Обставини, про які йдеться у Примітці 2, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Групи у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бти визначені. Складаючи наш висновок, ми не брали до уваги це питання».

 

2015 — EY

Висновок позитивний.

Пояснювальний параграф

«Звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до окремої фіансової звітності, в якій описується поточна політична та економічна ситуація в Україні. Обставини, про які йдеться у Примітці 2, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Групи у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бти визначені. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання».

Консолідована фінансова звітність, представлена окремо

«Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на Примітки 3 та 11 до цієї окремої фінансової звітності, які пояснюють, що Банк є материнською компанією для групи компаній, а також на те, що консолідована фінансова звітність Групи, складена у відповідності до МСФЗ, була випущена окремо. Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Групи станом на 31/12/2015р. та за рік, що закінчився вказаною датою, та висловили безумовно-позитивну думку щодо неї в нашому звіті незалежних аудиторів від 31/03/2016р.»

15/03/2017 Сбербанк ввів обмеження на операції своїх клієнтів (Прес-центр банку)

14/03/2017 Працівники написали лист-звернення до Президента України П. Порошенка 

13/03/2017 Активісти партії «Національний корпус» замурували вхід до офісу «Сбербанку Росії» у центрі Києва на вулиці Володимирській. (Уніан)

Дані фінансової звітності банків, складеної згідно з МСФЗ.

Кошти клієнтів Сбербанку (в тис. грн.)

  31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016
Кошти на вимогу ФО           2 616 966             2 874 417             2 753 012  
Строкові депозити ФО           7 978 454             7 706 169             8 323 709  
 Кошти фізосіб         10 595 420           10 580 586           11 076 721  
       
Кошти на вимогу ЮО           2 787 557             5 614 134             3 846 902  
Строкові депозити ЮО           1 701 211             1 590 237             2 024 867  
 Кошти юросіб           4 488 768             7 204 371             5 871 769  
       
Всього Кошти клієнтів         15 084 188           17 784 957           16 948 490  

 

Кошти клієнтів по галузях

  31.12.2014, kUAH 31.12.2015, kUAH 30.09.2016, kUAH
ФО         10 595 420           10 580 586           11 076 721  
Торгівля              974 451             2 230 327             1 183 177  
Будівництво              103 326             1 763 583                236 580  
Послуги           1 200 228                863 388             1 058 983  
Телекомунікації              216 885                656 008                436 342  
Машинобудування              181 291                398 265                587 115  
Енергетика              106 294                395 986                749 866  
Харчова промисловість і СГ              175 718                232 352                321 922  
Металургійна промисловість           1 183 449                208 595                332 529  
Транспортна, авіаційна, космічна діяльність              140 330                188 502                235 564  
Хімічна промисловість               50 344                134 774                150 463  
Органи державної влади та місцевого самоврядування               50 435                 48 878                 41 421  
Інше              106 017                 83 713                537 807  
Всього         15 084 188           17 784 957           16 948 490  

 

Кошти клієнтів по галузях. В кого Сбербанк залучав кошти?

  31.12.2014, % 31.12.2015, % 30.09.2016, %
ФО 70,24% 59,49% 65,36%
Торгівля 6,46% 12,54% 6,98%
Будівництво 0,68% 9,92% 1,40%
Послуги 7,96% 4,85% 6,25%
Телекомунікації 1,44% 3,69% 2,57%
Машинобудування 1,20% 2,24% 3,46%
Енергетика 0,70% 2,23% 4,42%
Харчова промисловість і СГ 1,16% 1,31% 1,90%
Металургійна промисловість 7,85% 1,17% 1,96%
Транспортна, авіаційна, космічна діяльність 0,93% 1,06% 1,39%
Хімічна промисловість 0,33% 0,76% 0,89%
Органи державної влади та місцевого самоврядування 0,33% 0,27% 0,24%
Інше 0,70% 0,47% 3,17%
Всього 100% 100% 100%

Зверніть увагу, які галузі кредитував банк та яка частка ТОП-20 позичальників у кредитному портфелі.

 

  31.12.2014, kUAH 31.12.2015, kUAH 30.09.2016, kUAH
Топ-20 клієнтів           5 010 171             6 308 839             4 546 444  
Частка ТОП-20 33,21% 35,47% 26,83%

 

Депозити, які є забезпеченням за безвідкличними кредитними зобов’язаннями:

31.12.2014, kUAH 31.12.2015, kUAH 30.09.2016, kUAH
             297 823                760 512                182 401  
6,63% 10,56% 3,11%

Кредити клієнтам за секторами економіки

  31.12.2014, kUAH 31.12.2015, kUAH 30.09.2016, kUAH
Транспортна, авіаційна, космічна діяльність           8 510 833           12 197 468           12 993 511  
Машинобудування           6 519 152             9 613 774             9 465 240  
Енергетика           5 346 847             8 508 447             7 658 791  
Послуги           4 646 362             6 339 244             6 768 706  
Харчова промисловість і СГ           4 515 892             5 610 242             5 797 091  
Металургійна промисловість           2 944 425             4 472 411             5 030 895  
Хімічна промисловість           2 786 028             3 604 812             3 967 154  
Торгівля           2 373 651             3 152 615             3 564 383  
ФО           2 206 072             2 077 367             1 998 794  
Нафтогазова промисловість           2 044 884             2 000 434             1 533 112  
Телекомунікації              891 171             1 011 190                980 434  
Будівництво              287 668                604 731                491 363  
Лісова промисловість               48 194                 49 268                 51 918  
Інше              146 161                250 044                211 780  
Всього         43 267 340           59 492 047           60 513 172  

 

  31.12.2014, % 31.12.2015, % 30.09.2016, %
Транспортна, авіаційна, космічна діяльність 19,67% 20,50% 21,47%
Машинобудування 15,07% 16,16% 15,64%
Енергетика 12,36% 14,30% 12,66%
Послуги 10,74% 10,66% 11,19%
Харчова промисловість і СГ 10,44% 9,43% 9,58%
Металургійна промисловість 6,81% 7,52% 8,31%
Хімічна промисловість 6,44% 6,06% 6,56%
Торгівля 5,49% 5,30% 5,89%
ФО 5,10% 3,49% 3,30%
Нафтогазова промисловість 4,73% 3,36% 2,53%
Телекомунікації 2,06% 1,70% 1,62%
Будівництво 0,66% 1,02% 0,81%
Лісова промисловість 0,11% 0,08% 0,09%
Інше 0,34% 0,42% 0,35%
Всього 100% 100% 100%

 

Частка ТОП-20 позичальників у кредитному портфелі банку:

31.12.2014, kUAH 31.12.2015, kUAH 30.09.2016, kUAH
47,59% 51,73% 60,52%

 

Кредити клієнтам

  31.12.2014, kUAH 31.12.2014, kUAH 31.12.2014, kUAH
  Непрострочені Прострочені ВСЬОГО
Комерційне кред-ня ЮО         24 252 651           12 756 465           37 009 116  
Спеціалізоване кред-ня ЮО           3 756 699                295 453             4 052 152  
Споживчі та інші кредити ФО              357 232                538 193                895 425  
Іпотека               55 213                817 760                872 973  
Кредитні картки та овердрафти              313 876                116 030                429 906  
Автокредитування ФО                 5 527                   2 241                   7 768  
ВСЬОГО КРЕДИТИ         28 741 198           14 526 142           43 267 340  
Резерви (445 351) (5 134 374) (5 579 725)
Кредити за мінусом резервів  28 295 847  9 391 768  37 687 615
Рівень резервування 1,55% 35,35% 12,90%
Рівень NPL, %   33,57%  
Кредити, умови по яких були переглянуті, прострочені до 90 днів 25,67%

 

  31.12.2015, kUAH 31.12.2015, kUAH 31.12.2015, kUAH
  Непрострочені Прострочені ВСЬОГО
Комерційне кредитування ЮО         31 475 354           22 983 385           54 458 739  
Спеціалізоване кредитування ЮО           1 837 614             1 118 327             2 955 941  
Споживчі та інші кредити ФО              205 633                566 846                772 479  
Іпотека               50 754                880 533                931 287  
Кредитні картки та овердрафти              239 176                130 798                369 974  
Автокредитування ФО                 1 217                   2 410                   3 627  
ВСЬОГО КРЕДИТИ         33 809 748           25 682 299           59 492 047  
Резерви (3 911 980) (10 558 255) (14 470 235)
Кредити мінус резерви  29 897 768  15 124 044  45 021 812
Рівень резервування 11,57% 41,11% 24,32%
Рівень NPL, %   43,17%  
Кредити, умови по яких були переглянуті, прострочені до 90 днів 61,28%

 

  30.09.2016, kUAH 30.09.2016, kUAH 30.09.2016, kUAH
  Непрострочені Прострочені ВСЬОГО
Комерційне кредитування ЮО         23 082 154           32 507 693           55 589 847  
Спеціалізоване кред-ня ЮО              852 587             2 071 944             2 924 531  
Споживчі та інші кредити ФО              123 722                646 960                770 682  
Іпотека               39 632                816 425                856 057  
Кредитні картки та овердрафти              200 890                168 599                369 489  
Автокредитування ФО                    510                   2 056                   2 566  
ВСЬОГО КРЕДИТИ         24 299 495           36 213 677           60 513 172  
Резерви (889 960) (19 461 083) (20 351 043)
Кредити за мінусом резервів  23 409 535  16 752 594  40 162 129
Рівень резервування 3,66% 53,74% 33,63%
Рівень NPL, %   59,84%  
Кредити, умови по яких були переглянуті, прострочені до 90 днів 68,07%
  • Кошти інших банків
  • Кошти від акціонера
  • Кошти клієнтів (ФО)
  • Кошти клієнтів (ЮО)
  • Ініші зобов"язання
  • Винагороди працівникам
  • Капітал акціонерів
  • Резерв переоцінки будівель
  • Накопичені збитки

Пасиви, або кошти, залучені Сбербанком станом на 30/09/2016 року виглядали наступним чином:

 тис.грн. 30.09.2016 30.09.2016
 Кошти інших банків   1 224 854 2,6%
 Кошти акціонерів   25 103 174 53,2%
 Кошти клієнтів (ФО)   11 076 721 23,5%
 Кошти клієнтів (ЮО)   5 871 769 12,4%
 Інші зобов»язання   179 200 0,4%
Нарахована винагорода працівникам  155 629 0,3%
ЗОБОВ»ЯЗАННЯ  43 611 347 92%
                         —   
 Статутний і дод капітал   12 736 019 27,0%
 Резерв переоц будівель   209 424 0,4%
 Накопичений збиток  (9 347 702) -19,8%
 КАПІТАЛ  3 597 741 8%

За основу взяті дані балансу банку та приміток.

Кошти інших банків — це 2,6% від валюти баласну (всіх активів) на дату.

Кошти акціонерів (53,2%) у вигляді залучених строкових коштів від акціонера Сбербанк Росії. В основному, сума в доларах. Зокрема, еквівалент в сумі 16 млрд. грн. отримано строком до 1 місяця, еквівалент в сумі 10 млрд. грн. — 1-6 місяців.

 Поточні рах інших банків   5 866 494 12,4%
 Строкові кошти банків   20 461 534 43,3%

Тобто, станом на 30/09/2016 року Сбербанк залучив 80,2% активів від свого акціонера (Сбербанк Росії, РФ), 42,3% з яких, строком до 1 місяця.

Фізичні особи принесли в банк 23,5% його активів, юридичні особи — 12,4%, інші банки — 2,6%.

Банк не заплатив на звітну дату своїм працівникам 155,629 тис. грн. нарахованих винагород (0,3% від всіх активів).

Дооцінка будівель склала 209,424 тис. грн. (0,4%). Дооцінка може стати реалізованим прибутком лише у випадку продажу будівель по цінах, які оцінщик вважав на дату оцінки ринковими.

 

19,8% активів банку «з′їли» збитки банку, які були понесені у зв′язку з доформуванням резервів під видані кредити. Портфель непрацюючих кредитів банку зріс до 59,84% (36,213,677 тис. грн. кредитів є простроченими).

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук