• Your cart is empty.

Фінансовий партнер. ДОСЬЄ.

ПАТ «КБ «»ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»

Зареєстрований НБУ: 19/10/2012р., №342. Банківська ліцензія №265.

Голова Правління: Адамчук Ольга Дмитрівна.

 

Аудитор: Українська аудиторська служба (2016)

 

Інформація з проекту протоколу для Загальних зборів акціонерів 25/04/2017р. (результати зборів на сайті не опубліковано):

У 2016 році банк отримав прибуток в сумі 1,874,220.14 грн.

Спостережна рада від 23/04/2017р. погодила розподілити отриманий прибуток (Додаток 3-6):

  • на виплату дивідендів акціонерам: 1,780,000 грн. (14,24 грн./просту акцію).
  • віднести на резерви (5% від чистого прибутку): 94,220.14 грн.

Спостережна рада вирішила також зібльшити статутний капітал на 75 млн.грн. шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (75,000 штук * 1000 грн. номінальної вартості).


Інформація про банк на веб-ресурсах (не підтверджена банком та наводиться до відома): 

За даними Stockworld.com.ua, «Банк планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица. Кроме того, «Финансовый партнер» рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности. К середине июня 2017 года все банки должны увеличить уставной капитал до 200 млн гривен. В настоящее время уставной капитал банка «Финансовый партнер» составляет 125 млн гривен. Национальный банк предлагает всем банкам, которые не способны докапитализироваться до необходимого уровня, рассчитаться по обязательствам, сдать банковскую лицензию и продолжить финансовую деятельность как финкомпания.»

Артем Янковський: 40,0704%

Сергій Орлов:  29,98%

Структура власності на 01/01/2016р.: тут.

2016 — Українська аудиторська служба

Висновок позитивний (підписано 10/04/2017р.)

Інші питання

«На діяльність Банку впливають умови, в яких працює Банк. Банківська система є нестабільною через слабкий рівень капіталізації, низьку якість активів, погіршення інвестиційних умов, викликане економічною, політичною ситуацією, знецінення валюти, та інших факторів. Протягом 2016 року НБУ ліквідовано 18 банків і 4 банки були визнані неплатоспроможними в січні-березні 2017 року.

Неможливо передбачити всі негативні тенденції та ступінь впливу факторів зовнішнього середовища, які справляють дію на майбутній фінансовий стан Банку.

Висловлюючи нашу думку, ми не брати до уваги це питання.»

2015

Дані фінансової звітності банку, складеної згідно з МСФЗ (якщо не сказано інше).

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук