• Your cart is empty.

Новий Банк. ДОСЬЄ.

ПАТ «АКБ «НОВИЙ»

Зареєстрований: 06/04/1992р. у м. Дніпропетровську, просп. К. Маркса, 93.

Ліцензія НБУ: №112 від 01/11/2011р.

Аудитор: ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (2016)

Відділення: на 31/12/2016р. —  9 (Київ, Черкаси, Дніпро, Дніпропетровська область).


26/06/2017 на позачергових Зборах акціонерів прийнято рішення про припинення діяльності банку без закриття юридичної особи.

31/08/2017 Правлінням НБУ прийтяно рішення №562-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ»Новий» та рішення виконавчої дирекції ФГВФО №3907 від 01/09/2017 про ліквідацію банку «Новий».

Станом на 08/06/2017:

Держава в особі Державного космічного агентства України — 18,3297% (через ДК КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля)

Булавінова Таїсія Володимирівна — громадянка України — 9,9933%

Осадча Олена Олександрівна — громадянка України — 9,9933% (через ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ М»)

Куряча Валентина Вікторівна — громадянка України — 9,9865% (через ТОВ «КЛУБ ЗДОРОВ’Я»)

Величко Катерина Олександрівна — 9,9760%

Саланжій Наталія Вячеславівна — 9,8804%

Дегтярьова Ольга Володимирівна — 9,46%

Болтянський Станіслав Володимирович — 2,4966%

Болтянська Ольга Ігорівна — 2,4966%

Інші — решта.

Голова Спостережної ради: Дегтярьов Олександр Вікторович

Голова Правління: Булавінова Таїсія Володимирівна

Головний бухгалтер: Перехрест Галина Миколаївна

2016 — КАУПЕРВУД

Висновок умовно-позитивний.

Підстави для умовно-позитивного висновку

На звітну дату розмір регулятивного капіталу Банку становив 71,9 млн. грн., що нижче встановленого НБУ мінімального розміру у 120 млн. грн.

На дату складання цього аудиторського звіту Банк продовжує знаходитися у групі банків, які, за визначенням НБУ, мають структуру власності з ознаками непрозорості та за якими відбувається погодження власників.

Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності щодо здатності Банку безперервно продовжувати діяльність за умов, якщо акціонерами Банку не буде вжито заходів щодо докапіталізації Банку та набуття прозорої структури власності.

Параграф з інших питань

«… фінансовий стан Банку може зазнати суттєвих змін під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій і, відповідно, у вітчизняній економіці.

Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31.12.2015, була перевірена іншим аудтором, який висловив модифіковану думку щодо цієї звітності 20.04.2015«.

Дані фінансової звітності банку, складеної згідно з МСФЗ (якщо не сказано інше).

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук