• Your cart is empty.

ПУМБ. ДОСЬЄ.

ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПУМБ)

Зареєстрований НБУ: 23.12.1991 р., №73. Банківська ліцензія №8 від 06.10.2011р.
ЄДРПОУ: 14282829

Голова Правління: Сергій Черненко

Аудитор: EY

Відділення:

31/12/2016 156 (6 регіональних центрів)
31/12/2015 151 (6 регіональних центрів)
31/12/2014  
31/12/2013  

 

Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна

Станом на 31/12/2016р. — «СКМ ФІНАНС» (92,2%), SCM HOLDING LIMITED (Кіпр)(7,7%), фізична особа (0,1%).

Кінцевий бенефіціар: Рінат Леонідович Ахметов

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

Голова Спостережної ради — Попов Олег Миколайович
Від акціонера ТОВ «СКМ ФІНАНС»
1969 р.н. / 25 років стажу
Генеральний директор АТ «СКМ».
Призначений з 05/10/2015р.

Закінчив Донецький національний технічний університет у 1991 році, другу вищу освіту здобув у 1996 році в Донецькому національному технічному університеті.
У 2000 році запрошений в АТ «СКМ» на посаду заступника генерального директора. З 2006 року Олег Попов обіймає посаду Генерального директора СКМ, а також пост Глави Наглядових рад ДТЕК, ПУМБ і футбольного клубу «Шахтар».
В його обов’язки входить затвердження ключових фінансових, інвестиційних і кадрових рішень, а також оцінка роботи керівників як в СКМ, так і в активах Групи.


ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

Дугадко Ганна Олександрівна
1971 р.н. / Стаж 24 роки.
Попереднє місце роботи: ЗАТ АБ «РАДА БАНК», заступник Голови правління
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер з розвитку бізнесу АТ «СКМ»

Анна Дугадко отримала дві вищі освіти – за фахами «Англійська мова та література», а також «Фінанси та кредит» у 1993 і 1997 роках в Донецькому національному університеті. Має кваліфікацію АССА (Британської Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів). Представляє інтереси СКМ у Наглядовій раді ПУМБ, страхових компаніях АСКА й АСКА-Життя.

В обов’язки Анни Дугадко входить участь у розробці стратегії розвитку фінансового сектора групи СКМ, зокрема, банківського та страхового бізнесів, а також контроль над реалізацією затвердженої стратегії та виконанням поставлених фінансовим інститутам групи СКМ цілей та завдань.

 

Курілко Сергій Євгенович 
Незалежний член Спостережної ради.
1961 р.н. / Стаж: 38 років 
Попередня посада: ЗАТ «СКМ», юристконсульт.
Посади, які обіймав протягом останніх 5 років: ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ»

Сергій Курилко закінчив Донецьке вище військово-політичне училище у 1982 році, у 1998 році — Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

Має понад 13 років професійного досвіду юриста в таких банках як ПУМБ, Україна та компанії СКМ. З 2005 року Сергій Курилко займає посаду заступника директора юридичної фірми «Воропаєв і партнери», будучи одночасно її партнером і чинним адвокатом.

Є членом Наглядових рад ПУМБ і Конті.

 

Поважна Маргарита Вікторівна 
Від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED
1973 р.н. / Стаж — 21 рік.

Попередня посада: АТ «СКМ», заступник фінансового директора.
Посади, які обіймала протягом останніх 5 років: фінансовий директор АТ «СКМ»

Маргарита Поважна закінчила Донецький державний комерційний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» у 1995 році. Має ступінь кандидата наук з державного управління, успішно пройшла навчання mini-MBA та ДипИФР. Займала посади головного бухгалтера в таких великих підприємствах України, як СП «Скандик Південь», ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин».
В АТ «СКМ» працює з 2003 року: займала посади головного бухгалтера, заступника фінансового директора, а з вересня 2009 року займає посаду фінансового директора.
Маргарита Поважна очолює ревізійні комісії ТОВ «СКМ Фінанс», ТОВ «АЦ БЕСТ», ТОВ «СКМ СЕРВІС».

 

Катанов Георгі Богомілов 
Від акціонера SCM HOLDINGS LIMITED.
1976 р.н. / Стаж — 15 років.

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
Заступник директора, SCM ADVISORS (UK) LIMITED (з сiчня 2014р.), Лондон, Великобританiя.
Вiце-президент, ООО «Барклайс Капитал» (серпень 2013р-грудень 2013р.), м. Москва, РФ
Виконавчий директор, старший спецiалiст, ООО «Голдман Сакс» (липень 2008р.-червень 2013р.), м.Москва, РФ.

Закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (університет) за фахом «Фінанси та кредит», а також отримав ступінь MBA в Гарвардській бізнес-школі. 

З 2002 по 2003 рік Георгі Катанов брав участь в аудиті вертикально-інтегрованих і незалежних нафтогазових компаній в московському офісі компанії PricewaterhouseCoopers. 

У період з 2003 по 2006 рік брав участь у ряді стратегічних, організаційних, операційних і маркетингових проектів в секторах фінансових послуг, транспорту та споживчих товарів московського офісу провідної міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company.

З 2008 по 2013 рік пан Катанов працював у московських офісах інвестиційних банків Goldman Sachs і Barclays, де надавав послуги клієнтам у секторах фінансових і телекомунікаційних послуг, нафтогазової галузі та металургії в операціях щодо внутрішнього та міжнародного злиття та поглинання, випуску акцій та облігацій на публічних ринках і реорганізації.

З 2014 по 2016 рік обіймав посаду заступника директора SCM Advisors (UK) Limited.

З 17 травня 2016 року Георгі Катанов займає позицію Директора SCM Advisors (UK) Limited.

 

Щербинська Яна Володимирівна

Незалежний член Спостережної ради
1974 р.н. / Стаж 25 років.
Попередня посада: ЗАТ «Перший український мiжнародний банк», Головний юрисконсульт
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «ЮФ «ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ», юрист


 

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Голова Правління — Сергій Павлович Черненко
1973 р.н.
Стаж: 19 років
Попередня посада: в.о. Голови Правління
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.09.2008р. до 14.04.2011р. ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння;
З 15.04.2011р. до 05.02.2012р. ПАТ «ПУМБ» — Перший Заступник Голови Правлiння;
З 06.02.2012р. до 09.10.2012р. ПАТ «ПУМБ» — Перший заступник Голови Правлiння – фiнансовий директор;
З 10.10.2012р. до 28.11.2012р. ПАТ «ПУМБ» — Виконуючий обов’язки Голови Правлiння;
З 29.11.2012р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Голова Правлiння.

Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародним та нацiональним стандартам та забезпечує її реалiзацiю; координує здiйснення контролю всiх необхiдних рiвнiв за станом облiку та розрахункiв шляхом визначення принципiв, правил та об’ємiв контролю. Керує активами та пасивами банку в частинi розробки методологiї з внутрiшнього трансфертного цiноутворення та впровадження його в управлiнський облiк, а також з управлiння цiноутворення щодо зовнiшнiх вiдсоткових ставок. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує отримання достовiрної фiнансової та податкової звiтностi шляхом визначення структури та правил функцiонування єдиної системи звiтностi; супроводжує виконання податкової полiтики банку та податкового законодавства; координує роботу щодо проведення перевiрок податкових органiв, мiжнародного та українського аудиту, перевiрок НБУ.

Заступник Голови правління — Фінансовий директор
Кожевин Ігор Олексійович

1972 р.н.
Стаж 23 роки.
Попередня посада: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» — Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 31.01.2010р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» — директор адмiнiстративно-
економiчного департаменту;
З 01.02.2010р. до 13.03.2013р. АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ» — Заступник Голови Правлiння з
фiнансових питань;
З 14.03.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння – фiнансовий
директор

Формує облiкову полiтику банку згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв, забезпечує її реалiзацiю. Несе вiдповiдальнiсть за загальну фiнансову полiтику банку, бюджет банку, а також ефективне управлiння цiновою полiтикою банку. Забезпечує контроль над органiзацiєю умов для виконання облiку, звiтностi та методологiї згiдно мiжнародних та нацiональних стандартiв. Визначає стандарти управлiнського облiку та звiтностi, стратегiчного планування й аналiзу. Визначає полiтику банку з управлiння ризиками; визначає та контролює реалiзацiю стратегiї роботи з клiєнтами, якi мають прострочену заборгованiсть. Координує роботу, пов’язану з погашенням проблемних активiв банку й формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.

 

Заступник Голови правління — Волчков Олексій Анатолійович

1966 р.н. Стаж: 29 років.

Попередня посада: ПАТ «IНДУСТРIАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», член Правлiння

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.07.2007р. до 21.04.2010р. ПАТ «Iндустрiально-Експортний Банк» — член Правлiння;
З 22.04.2010р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння.

Визначає та реалiзує полiтику банку на ринку операцiй з юридичними особами. Забезпечує фомування ефективної тарифної, вiдсоткової та продуктової полiтик. Бере участь в формування кредитної полiтики в координацiї з Кредитною радою, формує та забезпечує роботу каналiв продажу банкiвських продуктiв юридичним особам.

Заступник Голови правління — Загородников Артур Германович

1967 р.н. Стаж: 22 роки.

Попередня посада: ЗАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», Перший Заступник Голови Правлiння

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.01.2005р. до 16.03.2009р. ТОВ «Український фiнансовий свiт» — Президент;
З 16.03.2009р. до 04.06.2009р. ЗАТ «Промислово-Iнвестицiйний Банк» — Перший заступник Голови Правлiння;
З 16.11.2009р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння.

Супроводжує удосконалення системи залучення та утримання великих корпоративних клiєнтiв з державною формою власностi з урахуванням iнновацiйних пiдходiв, iндивiдуальних особливостей
клiєнтiв i використанням найбiльш актуальних банкiвських продуктiв; контролює роботу з органами виконавчої влади, роботу з окремими проектами по простроченiй заборгованостi.

Заступник Голови правління — Себастiан Рубай 

1976 р.н. Стаж: 14 років.

Попередня посада: ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння
Призначено: 29/09/2014.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 07.12.2009р. до 20.06.2011р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Президент.
З 21.06.2011р. до 26.09.2014р. – ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал», Голова Правлiння.
З 29.09.2014р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння.

Оцiнює ринковi можливостi, визначає, рекомендує, впроваджує та монiторить стратегiю банку в роздрiбному бiзнесi з метою досягнення та утримання банком конкурентної переваги та результатiв, визначених стратегiєю банку. Забезпечує досягнення прибутковостi та пiдтримання стабiльного росту роздрiбного бiзнесу. Знаходить та реалiзовує можливостi неорганiчного росту бiзнесу шляхом злиття та поглинання в сферi роздрiбного бiзнесу та споживчого кредитування. Розробляє ефективну органiзацiйну структуру вертикалi роздрiбного бiзнесу. Здiйснює контроль органiзацiї ефективної вiддаленої взаємодiї з клiєнтами, потенцiйними клiєнтами, партнерами Банку та iншими зацiкавиними особами.

Заступник Голови правління — Школяренко Костянтин Олександрович

1980 р.н. , Стаж: 16 років.
Попереднє місце роботи: ПАТ «Донгорбанк», Заступник Голови Правлiння
Призначено: 16/07/2011

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 26.08.2009р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» — заступник Голови Правлiння;
З 01.03.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом — Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння.

Впроваджує полiтики Банку в галузi удосконалення системи погашення проблемної заборгованостi для забезпечення стабiльного розвитку банку.

Заступник Голови правління — Косенко Наталiя Фелiксiвна

1957 р.н. Стаж: 37 років
Попереднє місце роботи: ПАТ «Донгорбанк», Голова Правлiння
Призначено: 16/07/2011

Вiдповiдає за ефективну роботу точок продажу. Органiзує сумiсну роботу з пiдроздiлами банку по монiторингу дiяльностi вiддiлень Банку: ефективнiсть роботи iснуючих вiддiлень, необхiднiсть вiдкриття нових точок продажу. Забезпечує контроль за реалiзацiєю цiнової та технологiчних полiтик банку у процесi проведення будiвельних робiт та капiтальних ремонтiв; супроводжує питання, пов’язанi з забезпеченням життєдiяльностi банку. Визначає основнi напрямки роботи служби iнкасацiї та вiдповiдає за її ефективну роботу. Супроводжує питання, пов’язанi з проведенням платежiв. Визначає основнi напрямки роботи з грошового обiгу, неторгових та касових операцiй. Здiйснює загальне керiвництво та координацiю робiт у сферi охорони працi, забезпечує функцiонування Системи охорони працi банку згiдно законодавчим та нормативно-правовом актам України.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
17.09.2009р. — 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» — Голова Правлiння;
01.03.2011р. — 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом — Заступник Голови Правлiння;
З 16.07.2011р. — ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння

Заступник Голови правління — Костюченко Тетяна Василiвна

1967 р.н. Стаж 25 років
Попередня посада: ПАТ «Унiверсал Банк», Директор Департаменту по роботi з персоналом.

Керiвництво роботою з персоналом. Визначення та координацiя розвитку i впровадження стратегiчних полiтик i практик в галузi управлiння персоналом, спрямованих на досягнення фiнансових цiлей i стандартiв банку. Планування та впровадження акцiй, нацiлених на пiдтримку та розвиток iснуючої внутрiшньої культури i цiнностей банку. Визначення полiтики банку в областi пiдбору та найму персоналу, а також його подальшого розвитку та навчання. Розробка та супроводження впровадження системи мотивацiї персоналу, регулярний монiторинг змiн на ринку оплати працi.

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
11.09.2007р. — 13.09.2013р. – ПАТ «Унiверсал Банк», Директор Департаменту по роботi з персоналом.
З 16.09.2013р. — ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння

Заступник Голови правління — Єременко Федот Євгенiйович

1977 р.н. Стаж 22 р.
Попередня посада: ПАТ «ПУМБ» — Керiвник Департаменту ризик-менеджменту

Визначає полiтику банку в управлiннi ризиками. Координує роботу, пов’язану з формуванням встановлених резервiв пiд кредитнi ризики.

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 21.02.2006р. до 31.08.2010р. – ПАТ «ПУМБ», начальник Управлiння кредитних ризикiв.
З 01.09.2010р. до 31.07.2012р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту кредитних ризикiв.
З 01.08.2012р. до 16.12.2013р. – ПАТ «ПУМБ», керiвник Департаменту ризик-менеджменту.
З 17.12.2013р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Заступник Голови Правлiння.

Начальник Управлiння протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом, член Правлiння  — Хара Едуард Анатолiйович

1968 р.н. / Стаж: 27 років

Попередна посада: ПАТ «Донгорбанк», Начальник Управлiння фiнансового монiторингу

Забезпечення ефективного функцiонування й постiйне удосконалення внутрiшньобанкiвської системи фiнансового монiторингу, включаючи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв й фiнансування тероризму, з безумовним дотриманням вимог дiючого законодавства.

Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
З 01.03.2007р. до 15.07.2011р. ПАТ «Донгорбанк» — начальник Управлiння фiнансового монiторингу;
З 01.04.2011р. до 15.07.2011р. ПАТ «ПУМБ», за сумiсництвом — начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом;
З 16.07.2011р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — начальник Управлiння з протидiї легалiзацiї грошей, отриманих злочинним шляхом.

Головний бухгалтер — Полещук Олена Олегiвна

1978 р.н./ Стаж 16 років

Попередня посада: ПАТ «ПУМБ», заступник Головного бухгалтера

Органiзацiя роботи та контроль за формуванням статистичної та фiнансової звiтностi до
Нацiонального банку України та ФГВФО; органiзацiя бухгалтерського контролю за банкiвськими
операцiями; пiдтримка в актуальному станi нормативної бази щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку

Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
З 17.04.2008р. до 12.05.2011р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» — заступник головного бухгалтера
Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 13.05.2011р. до 31.03.2014р. ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» — Головний бухгалтер, директор
Департаменту фiнансiв та бухгалтерського облiку;
З 01.04.2014р. до 12.11.2014р. ПАТ «ПУМБ» — заступник Фiнансового директора Департаменту
фiнансового облiку, податкiв та звiтностi;
З 13.11.2014р. по 15.02.2015р. ПАТ «ПУМБ» — заступник Головного бухгалтера.
З 16.02.2015р. по теперiшнiй час ПАТ «ПУМБ» — Головний бухгалтер.


Інформація на сайті банку:

Про Спостережну раду

Про Правління

31/12/2016 — EY

Висновок позитивний

Пояснювальний параграф

Звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до фінансової звітності, в якій описується операційне середовище в Україні. Обставини, про які йдеться у Примітці 2, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Банку у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

 

Ключові питання аудиту

Резерв під знецінення кредитів клієнтам
Доцільність резерву під знецінення кредитів клієнтам було ключовим питанням аудиту оскільки це є ключовою областю професійних суджень керівництва Банку. Також, залишок резерву під знецінення кредитів клієнтам в сумі 10 450 248 тис. грн. є суттєвим для фінансової звітності. Виявлення знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування є, за своєю суттю, невизначеними процесами, що включають різні припущення і фактори, в тому числі фінансовий стан позичальника, очікувані майбутні грошові потоки та справедливу вартість забезпечення. Використання різних припущень може стати результатом різних оцінок резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам. Пов’язане розкриття інформації з управління ризиками в Примітці 10 до фінансової звітності є складним і залежить від якості даних Банку.

Ми оцінили і перевірили ефективність внутрішніх контролів Банку стосовно оцінки зменшення корисності, включаючи якість вхідних даних і систем. Для резервів під знецінення кредитів клієнтам, розрахованих на індивідуальній основі, ми перевірили припущення, що лежать в основі виявлення зменшення корисності і його кількісної оцінки, включаючи прогнози щодо майбутніх грошових потоків і оцінки застав. Для резервів під знецінення кредитів клієнтам, розрахованих на колективній основі, ми протестували основні моделі Банку.

Ми також перевірили доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих моделях, таких, як ймовірність дефолту і показників відновлення.

Ми проаналізували відповідні розкриття в Примітці 10 до фінансової звітності стосовно резерву під знецінення кредитів клієнтам. 

Оцінка власних будівель Банку розташованих в східних регіонах України Значна частка будівель Банку розташована в східних регіонах України. Як наведено в Примітці 5 до фінансової звітності, в 2016 році, керівництво залучило незалежних оцінювачів для проведення переоцінки даних будівель. Оцінка будівель вимагає застосування суджень для вибору моделі оцінки, визначення відповідних аналогів порівняння та ставок дисконтування. В результаті, оцінка справедливої вартості будівель в східних регіонах України була значущою для нашого аудиту.

Наші процедури включали аналіз, проведений сертифікованими спеціалістами, елементів та припущень зроблених оцінювачами та тестування вхідних даних, що використовувались оцінювачами при проведенні оцінки справедливої вартості будівель.

Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується що Річний Звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» буде нам наданий після дати даного звіту незалежного аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Дані фінансової звітності банку, складеної згідно з МСФЗ (якщо не сказано інше).

На кінець 2016 року 44% коштів клієнтів залучено від фізичних осіб (з них 34% — це строкові депозити фізичних осіб, 10% — поточні рахунки), а 56% — від юридичних осіб у вигляді депозитів (17%) та коштів на поточних рахунках (39%).

Станом на 31/12/2016 клієнти банку розміщували близько 68% коштів на строк до 1 місяця (31/12/2016: 22,6 млрд. грн.).

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017
Кошти на вимогу ФО  2 024 195     2 369 395     2 942 664     3 454 739     3 446 997   
Строкові депозити ФО  9 209 714     10 090 093     11 056 890     11 258 444     10 975 179   
 Кошти фізичних осіб  11 233 909     12 459 488     13 999 554     14 713 183     14 422 176   
           
Кошти на вимогу ЮО  6 438 069     8 634 345     9 345 616     12 966 859     13 727 205   
Строкові депозити ЮО  3 260 333     3 892 824     4 239 587     5 505 474     5 044 998   
 Кошти юридичних осіб  9 698 402     12 527 169     13 585 203     18 472 333     18 772 203   
           
Всього залучено  20 932 311     24 986 657     27 584 757     33 185 516     33 194 379   
 Приріст рік до року   19,37% 10,40% 20,30%

 

Частка коштів у валюті балансу (всього активів)

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Кошти на вимогу ФО 6,35% 6,53% 7,82% 7,75%
Строкові депозити ФО 28,87% 27,83% 29,37% 25,27%
 Кошти ФО у Всього активів 35,22% 34,36% 37,19% 33,02%
         
Кошти на вимогу ЮО 20,18% 23,81% 24,83% 29,10%
Строкові депозити ЮО 10,22% 10,74% 11,26% 12,36%
 Кошти ЮО у Всього активів 30,41% 34,55% 36,09% 41,46%
         
Частка коштів клієнтів у активах банку на дату 65,63% 68,91% 73,28% 74,49%

 

На який строк клієнти розміщують кошти?

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Кошти, розмішені на строк до 1 міс 51,85% 64,19% 65,03% 68,29%
Кошти, розмішені на строк до 1-3 міс 9,86% 17,94% 17,93% 11,53%
Кошти на строк 3 міс — 1 р. 36,13% 17,01% 16,77% 18,68%
Кошти на строк > 1 року 2,16% 0,86% 0,28% 1,50%
Всього кошти клієнтів 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Кошти клієнтів по галузях:

тис. грн. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Фізичні особи 53,67% 49,86% 50,75% 44,34%
Торгівля та агентські послуги 10,38% 10,45% 9,60% 9,80%
Машинобудування 2,76% 5,17% 5,16% 8,39%
Гірничо-видобувна галузь та енергетика 7,75% 11,38% 4,66% 8,34%
Металургія 4,91% 4,47% 5,42% 7,46%
Транспорт та інфраструктура 4,23% 5,49% 8,12% 7,14%
Будівництво та нерухомість 2,83% 1,50% 2,59% 2,58%
Небанківські фінансові установи 1,76% 1,58% 2,20% 2,30%
Харчова пром та СГ 1,32% 1,30% 0,84% 1,00%
Хімічна галузь 0,78% 0,86% 0,58% 0,73%
Переробка деревини 0,29% 0,25% 0,36% 0,23%
Інше 9,32% 7,68% 9,71% 7,70%
Всього 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Кошти від підприємств під спільним контролем акціонерів 20% 24% 17,5% 21,8%

Джерело коштів (пасиви банку) на 31/12/2016р.

 • Кошти банків до 1 міс
 • Від фізичних осіб
 • Від юридичних осіб
 • Кошти клієнтів (в розрахунку)
 • Депо сертифікати ($, €)
 • Єврооблігації
 • Суборд від укр компаній
 • Інші зобов"язання
 • Від акціонерів
 • Депо сертифікати підприємствам під спільним контролем ($, €)
 • Переоцінка+резервні фонди
 • Накопичений збиток

Дані приміток до фінансової звітності згідно МСФЗ за 2016 рік.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук