• Your cart is empty.

СКАЙ БАНК (раніше — Регіон Банк). ДОСЬЄ.

ПАТ «СКАЙ БАНК» / PJSC «SKY BANK»

Є правонаступником всіх прав та обов»язків ПАТ «РЕГІОН-БАНК». Змінено назву банку на підставі рішення загальних зборів акціонерів банку від 21/04/2017р.

ПАТ «РЕГІОН-БАНК» (ЄДРПОУ 09620081) зареєстровано НБУ 28/10/1991р. №59 у формі ТзОВ «РКБ «Регіон-банк».

 

Голова Правління: Сєрьогін Костянтин Вікторович

Нове місцезнаходження банку СКАЙ БАНК: вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, м. Київ, Україна, 01054.

Місцезнаходження банку РЕГІОН-БАНК: 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 4.

 

Аудитор:

Відділення: 10 відділень у Харківській області.

Банкомати: 3 банкомати у м.Харкові.


 

Банк фокусується на ІТ-рішеннях в банкінгу. «Sky Bank робить серйозні інвестиції в IT системи, а також кваліфікацію співробітників. Швидке впровадження кращих європейських практик дозволить вивести наш сервіс на якісно новий рівень.», говорить Голова Правління Костянтин Сєрьогін.

19/05/2017 Товариством отримано вiд особи,яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 15.05.2017р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: розмiр пакету акцiй «фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився на 7200 акцiй ( з 2099194 акцiй до 2106394 акцiй). Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) — 98,7547%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу)-99,0935%.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА

Голова СР — Аріф Шавердійович Бабаєв (акціонер банку)

Член СР — Маргацький Роман Володимирович 

З 26/05/2017 припинено повноваження. На пiдставi повiдомлення Маргацького Романа Володимировича вiд 12.05.2017р. про дострокове припинення ним повноважень члена Спостережної Ради та протоколу Спостережної Ради № 49 вiд 26.05.2017р. На посадi члена Спостережної Ради перебував з 30.01.2017р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Спостережної Ради нiкого не призначено.

Член СР — Асаубаєв Руслан Болатович

З 26/05/2017 припинено повноваження. На пiдставi повiдомлення Асаубаєва Руслана Болатовича вiд 12.05.2017р. про дострокове припинення ним повноважень члена Спостережної Ради та протоколу Спостережної Ради № 49 вiд 26.05.2017р. На посадi члена Спостережної Ради перебував з 30.01.2017р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Спостережної Ради нiкого не призначено.

 

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Голова Правління: Костянтин Вікторович Сєрьогін

Заступник Голови Правління — Член Правління — Рустем Узакбаєвич Галієв 

Призначення з 02.06.2017р.вiдповiдно до рiшення Спостережної Ради Банку (Протокол № 53 вiд 31.05.2017р.).

Термiн обрання — один рiк (з 02.06.2017р.по 21.09.2018р.). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi: УДВП «Iзотоп»-Заступник директора з економiки та маркетингу, ПАТ «НАСК «ОРАНТА»- Член Правлiння (за сумiсництвом),ТОВ «Укрiзотопсервiс»-Директор (за сумiсництвом), ПАТ «Страхова компанiя «Оранта-Життя»-Заступник Голови Правлiння.

Заступник Голови Правління — Член Правління — Вячеслав Олександрович Рогинський

Заступник Голови Правління — Член Правління — Володимир Володимирович Авдієвський

Заступник Голови Правління — Член Правління — Галина Олексіївна Ільїнська 

Головний бухгалтер — член Правління — Наталія Миколаївна Ріяко

Начальник управління активних операцiй — член Правління — Юлія Анатоліївна Помазан

Начальник управління ризиків — член Правління — Ігор Іванович Савін

Позачерговими загальними зборами акціонерів Банку (Протокол від 24.03.2017 № 63) про збільшення розміру статутного капіталу банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у кількості 1 415 930 шт. простих іменних акцій (далі-акцій) за рахунок додаткових внесків на суму 80 000 045,00 грн.

Ціна розміщення акцій складає 56,50 грн. за одну акцію. Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 4, з 21.04.2017 по 16.05.2017 (кожного робочого дня з 10-00 до 17-00) за ціною розміщення.


11/07/2017

Скай Банк перший в Україні став членом міжнародної організації з інновацій у фінансовому секторі Holland FinTech

Sky Bank перший серед українських компаній став членом Holland FinTech — міжнародної організації, яка об’єднує представників світових фінтех-спільнот і сприяє розвитку фінансової екосистеми. Це дає Sky Bank прямий доступ до кращих фінтех-практик і останніх розробок у сфері IT-інновацій.

Серед членів Holland FinTech ABN AMRO Bank, Rabobank, електронна корпорація IBM та інші. Їх представники регулярно проводять міжнародні конференції, виставки та хакатони, в рамках яких обмінюються досвідом і знаннями.

Дані фінансової звітності банку, складеної згідно з МСФЗ (якщо не сказано інше).

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук