• Your cart is empty.

РВС Банк. ДОСЬЄ.

ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК»

RwS Bank / Respect with Stability Bank

 

Банк є правонаступником активів (включаючи права за договорами забезпечення) та зобов′язань за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов′язаннями ПАТ «ОМЕГА БАНК» (екс Сведбанк). ПАТ «ОМЕГА БАНК» визнаний неплатоспроможним (зареєстрований НБУ 31.10.1991р., №69).

Банк втратив статус перехідного банку з 19.03.2016 року.

Засновник: ФГВФО, якому на момент створення банку належало 100% акцій банку.
Банк створений відповідно до рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 18.06.2015р. про створення перехідного банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного ОМЕГА БАНКу з ринку.

Зареєстрований НБУ: 25.06.2015р., №354.
Ліцензія НБУ: №277 від 25.06.2015р.

Акціонер: ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА»
Місцезнаходження акціонера: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5, А, ЄДРПОУ 33639580.

Кінцевий бенефіціар: громадянин України Стецюк Олександр Володимирович (володіє 99% в ТОВ «УБГ»).

Мета діяльності банку: «надання клієнтам широкого спектра банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності, визначеної законодавством України, активне сприяння зміцненню і розвитку економіки України».

Голова Правління:
Кравець Владислав Іванович

Аудитор: Актив-Аудит.


 

31/12/2015 зареєстрований та сплачений статутний капітал 121,522 тис.грн.

У 1 кв. 2016 року зареєстровано збільшення статутного капіталу на 178,517 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку за 2015 рік. В результаті, статутний капітал дорівнює 300,309 тис.грн.

Станом на 01/01/2017 (дані сайту банку):
Стецюк Олександр Володимирович — 100%
Макущенко Микола Олександрович — 0,01%
Володіють банком через ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА» (100% акцій банку) / входить в корпорацію UBG — Ukrainian Business Group.


Дані українських ЗМІ, які вказані нижче, не перевіряються нами та не є офіційною інформацією банку чи його акціонерів:

За даними Економічної правди, власником ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС ГРУПА» є народний депутат від БПП Руслан Демчак.

Ціна продажу перехідного банку становила 31,86 млн грн. Відповідний договір підписаний 26 серпня 2015 року. Всі активи неплатоспроможного банку ПАТ «Омега банку» (крім тих, які неможливо передавати згідно з  діючим законодавством) на 229,1 млн грн та майже всі зобов’язання на аналогічну суму були передані в перехідний банк.

 

За даними ipress.ua, ФГВФО оцінював вартість 100% акцій перехідного банку в 20,300 млн грн, тобто «Українська бізнес група» заплатила за них на 55% більше. Активи ж ФГВФО оцінював у 220, 1 млн грн (на 9 млн гривень менше суми, в яку їх оцінив інвестор).

Серед активів перехідного банку:

 • 9 об’єктів нерухомості (офісне приміщення у м. Ужгород, 5 об’єктів виробничо-складської нерухомості в різних областях України, квартира в Києві і два об’єкти незавершеного будівництва в Київській області) загальною вартістю 68,700 млн грн;
 • 33 земельні ділянки загальною площею 7,2 га, розташованих переважно в Київській області, загальною вартістю 12,300 млн грн;
 • права вимоги за 65 кредитами фізичних осіб вартістю 6,700 млн грн.
 • права вимоги за 204 кредитами юридичних осіб вартістю 140,6 млн грн.
 • Серед найбільших переданих прав вимог — права вимоги за двома кредитами, загальною вартістю 114, 8 млн грн (81,7% від загальної вартості переданих прав юридичних осіб) забезпеченням за якими є готельний комплекс і фітнес-центр, розташовані в Києві (готель «Либідь»).

Руслану Демчаку раніше належав Ерде банк, який був визнаний неплатоспроможним у 2012 році.

 

Видання Наші гроші зазначає:

«Українська бізнес група» входить у корпорацію «UBG», створену 2005 року фінансовою компанією «Ініциатива» та страховою компанією «Добробут» нинішнього нардепа БПП Руслана Демчака. Демчак також керував «Українською бізнес групою» протягом 2000-х. Потім передав керівництво дружині Світлані.

Нині ТОВ записане на Ольгу та Олександра Стецюків. Останній значився помічником нардепа, а також був його сусідом в м. Липовець Вінницької області. У Демчака нині заперечують будь-яку причетність депутата до UBG.

 

Більше про акціонера на Forbes.net.

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Голова Правління: Кравець Владислав Іванович

Заступник Голови Правління: Давидова Ірина Іванівна
Член правління, Головний бухгалтер: Лісовенко Леся Станіславівна
Член правління, начальник Управління фінансового моніторингу: Медведєва Інна Петрівна

__

03/01/2017р. припинено повноваження Члена правління, начальник Управління фінансового моніторингу: Похилюк Олена Вікторівна. У зв»язку з поданям заяви на звільнення. Олена Вікторівна перебувала на даній посадi з 04.11.2016 року по 03.01.2017 року. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: начальник управлiння фiнансового монiторингу, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, начальник департаменту контролю та облiку банкiвсьих операцiй ПАТ «КБ «Євробанк».

Призначено Медведєву Iнну Петрiвну. Iншi посади якi обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» — заступник начальника вiддiлу фiнансового монуторингу, ПАТ «Банк Альянс» — начальник вiддiлу фiнансового монiторингу Управлiння фiнансового монiторингу.

__


НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ
Голова Наглядової ради: Стецюк Олександр Володимирович

Члени Наглядової ради:
Гаврильчук Ірина Борисівна
Листопад Олеся Василівна
Яременко Сергій Олександрович
Васьковська Валентина Петрівна

http://rwsbank.com.ua/uk/Management_RwS_bank

Місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Подільський район, вул. Введенська, 29/58.

Ми рекомендуємо читати висновки аудитора разом із фінансовою звітністю банку.

9m 2016

2015 — АФ «Актив-Аудит»

Умовно-позивна думка.

Підстава для висловлення умовно-позитивнї думки

З урахуванням подій, що відбулися після дати випуску річної фінансової звітності ПАТ «ПБ «РВС БАНК» за 2015 рік, та інформації, що стала нам відомою на дату цього аудиторського висновку, вважаємо, що в поданій нижче річній фінансовій звітності банку відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» мають бути визначені наступні події, як такі, що вимагають коригування звітності після звітної дати:

 1. Банком визнані збитки шляхом формування резерву під знецінення за дебіторською заборгованістю юридичної особи в розмірі 48,07 тис.грн.
 2. Банком здійснена реалізація необоротного активу, збиток від якої склав 201,757 тис.грн.

На день видачі цього аудиторського висновку (звіту) відбулося зменшення власного капіталу банку у порівнянні із звітною датою (к.д. 31/12/2015) на 117,275 тис.грн. до 192,263 тис.грн., в результаті чого власний капітал банку (чисті активи) є меншими за зареєстрований статутний капітал банку (станом на день видачі аудиторського висновку (звіту) — 300,039 тис.грн.) на 107,776 тис.грн.

У звітному році визнання банком доходів за знеціненими кредитами клієнтів здійснювалося без врахування балансової вартості інструментів із врахуванням сформованих резервів та застосуванням ефективної процентної ставки, що не відповідає вимогам МСФЗ. Проте зазначене не вплинуло на загальний фінансовий результат банку за результатами звітного року, оскільки під активи у вигляді нарахованих процентів за кредитами клієнтів формується резерв на відшкодування можливих втрат.

З урахуванням статусу перехідного відповідно до норм статей 36, 42 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом звітного періоду:

 • Банком не здійснювалося визнання процентних витрат за щобов»язанями банку перед вкладниками та кредиторами, що не відповідає вимогам МСФЗ в частині відображення процентних витрат в тому звітному періоді, до якого вони відносяться, за принципом нарахування. Кількісний вплив зазначеного питання на річну фінансову звітність банку не може бути нами визначений;
 • Банком не здійснювалося задоволення вимог кедиторів за зобов»язаннями, прийнятими від неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК».

Відповідно до рішення Виконавчої дирекції ФГВФО №371 від 18/03/2016 р. «Про припинення повноважень куратора ФГВФО в ПАТ «ПБ «РВС БАНК» та повернення гарантійного внеску ТОВ «УБГ» банк втратив статус перехідного з 19/03/2016р.

На нашу думку, на звітну дату за економічною сутністю підлягають перекласифікації наступні статті Звіту про фінансовий стан (Балансу) ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК»:

 • зобов»язання, що обліковуються банком у складі субординованого боргу в сумі 215,059 тис. грн. — в інші залучені кошти;
 • дебіторська заборгованість, що виникла в результаті регресної вимоги до суб»єкта господарювання за виконані банком зобов»язання і обліковується банком у складі інших фінансових активів, чистою балансовою вартістю 48,074 тис. грн. — в кредити та заборгованість клієнтів.

 На нашу думку, вказані питання мають суттєвий вплив на річну фінансову звітність банку.

 

Інші питання

Ми звертаємо увагу, що на дату надання цього Аудиторського висновку (звіту) тривають судові провадження щодо визнання незаконними та скасування рішень про державну реєстрацію прав власності банку на об»єкти нерухомості , балансова вартість яких на день надання цього Аудиторського висновку (звіту) складає 94,346 тис. грн. Зазначене тягне відповідні юридичні ризики щоо існування ймовірності скасування прав власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» на ці об»єкти.

Ми не можемо підтвердити вартість інвестиційної нерухомості, необоротних активів на продаж та майна, яке перейшло у власність банку як іпотекодержателя, які відображені в балансі банку станом на звітну дату за вартістю 486, 443 тис. грн. та на дату видачі цього Аудиторського висновку (звіту) — за вартістю 296,692 тис. грн. Вартість оприбуткування та подальшого обліку об»єктів нерухомості на баланс банку визначена відповідно до незалежних оцінок суб»єкта оціночної діяльності. При розгляді справедливої вартості нерухомого майна, відображеного у річній фінансовій звітності банку, ми покладаємося на висновки незалежних суб’єктів оціночної діяльності.

На день видачі цього Аудиторського висновку (звіту), після звітного періоду у 2016 році:

 • Банком сплачений податок на прибуток, нарахований за результатами 2015 року, в сумі 41,244 тис. грн.;
 • Банком отриманий дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості та прийняття на баланс майна, в результаті реалізації права іпотекодержателя, в загальній сумі 132,249 тис. грн.;
 • економічні нормативи діяльності, встановлені НБУ, банком дотримуються.

09/03/2017

РВС Банк (Київ) має намір до кінця 2017 року сформувати кредитний портфель у розмірі 544,3 млн грн, що в 13,9 рази більше, ніж на початок року, повідомив голова правління банку Владислав Кравець.

«Бізнес-моделлю РВС Банку передбачається обслуговування корпоративних клієнтів, підприємств малого та середнього бізнесу з фокусуванням на розрахунково-касових послугах, документарних операціях, факторингу, овердрафтах, інкасаторських послугах. Планується, що в 2017 році кредитний портфель банку збільшиться до 544,3 млн грн з 39,2 млн грн», — розказав він агентству  «Інтерфакс-Україна «.

Банкір також повідомив про плани фінустанови щодо активного просування послугу е-банкінгу і до 2019 року трансформуватися в «банк в один дотик» за обсягами і значущості електронних трансакцій. Банк також має намір активно впроваджувати технологічні рішення, націлені на роботу з мікробізнесом, в числі яких підключення до спеціальних платформ з аутсорсинговими послугами, що дозволяють швидко отримувати необхідну інформацію.

Крім того, в планах банку до 2019 року — впровадження цифрового каналу надання кредитів — сервісу, що дозволяє клієнтам дистанційно отримувати кредити.

Банк також розглядає можливість створення фінансового супермаркету — бізнес-моделі, яка передбачає інтеграцію продуктів і послуг між банком і іншими фінансовими інститутами і фінансово-сервісними компаніями, додав Кравець.

За його словами, до середини поточного року РВС Банк планує приступити до емісії платіжних карт MasterCard International. Крім того, передбачається впровадити послугу торгового еквайрингу, приєднавшись до учасників національної платіжної системи «Український платіжний» Простір».

У поточному році кредитно-фінансова установа також має намір впровадити систему мобільного банкінгу.

Коментуючи плани щодо розвитку регіональної мережі, В.Кравець повідомив, що в 2017 році банк має намір відкрити відділення у Львові, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Ужгороді. В даний час регіональна мережа банку включає три відділення в Києві і по одному — у Вінниці та Львові.

 Джерело: сайт банку РВС

Дані фінансової звітності банку, складеної згідно з МСФЗ (якщо не сказано інше).

Дані фінансової звітності відповідно до їх суті та пояснення:

  31.12.2015 31.12.2015     31.12.2015 31.12.2015
 Гроші та їх еквів   359 0,1%    Поточні рахунки (ФО)   2 585 0,4%
 Поточні рах в банках   91 090 15,0%    Поточні рахунки (ЮО)   30 196 5,0%
 Кредити клієнтам   277 0,0%   Поточні податкові зобов»язання  41 244 6,8%
 Інвестиційна нерухомість   452 213 74,3%    Інші зобов»язання   10 311 1,7%
 Необоротні активи   317 0,1%   Субординований борг  215 059 35,3%
 Активи на продаж   16 230 2,7%   ЗОБОВ»ЯЗАННЯ, тис.грн.  299 395 49%
 Інші активи   48 447 8,0%    Статутний капітал   121 523 20,0%
АКТИВИ, тис.грн.  608 933 100%    Накопичений прибуток   188 016 30,9%
                         КАПІТАЛ, тис. грн.   309 539 51%

Інші фінансові активи: 60,092 тис.грн. — заборгованість, яка виникла в результаті регресної вимоги до суб»єкту господарювання за виконані банком зобов»язання та підлягає врегулюванню в короткостроковому періоді.
Банком створено резерв під цю заборгованість в сумі 12,084 тис.грн.

Активи на продаж: земля та нерухомість — 16,230 тис.грн. — 32 земельні ділянки, 31 з яких у Київській області, 1 — в м.Ужгороді.

Кошти клієнтів: Зобов»язання в сумі 9,512 тис.грн. прийняті на баланс банку від неплатоспроможного ОМЕГА БАНКУ (03/07/2015).
Згідно із законодавством, на ці кошти не нараховувались відсотки та не здійснювалось задоволення вимог кредиторів за зобов»язаннями, прийнятими від ОМЕГА БАНКУ.
Кошти в сумі 23,267 тис.грн. були залучені на поточний рахунок юридичної особи (ЮО зі сфери «торгівлі, ременту авто, побутових виробів та предметів особистого вжитку») в ході діяльності банку РВС.

Інші зобов»язання: дані приміток щодо інших зобов»язаннях та інших фінансових зобов»язаннях (всього по цих підстаттях) не відповідають даним балансу.
Інші зобов»язання містять 4,640 тис.грн. заборгованості перед покупцем земельної ділянки та житлової нерухомості, які є власністю банку, та були продані, а кошти отримані. Вимогою куратора ФГВФО угоду купівлі-продажу призупинено.

Субординований борг: залучений ОМЕГА БАНКОМ та отриманий від компанії КАЛУМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (резидент Кіпру) в сумі 215,059 тис.грн. (в т.ч. % — 4,974 тис.грн.). Валюта залучення боргу у 2007 році — дол. США. РВС прийняв заборгованість в гривнях та надалі обліковує у гривнях без нарахування процентів згідно законодавства. Банк не має дозволу НБУ на врахування даного боргу до капіталу.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук