• Your cart is empty.

ТАСКОМБАНК. ДОСЬЄ.

ПАТ «ТАСКОМБАНК»

Заснований у 1989 році. У 2012 році змінено назву на ПАТ «ТАСКОМБАНК».

Головний офіс у Києві.

ТАСКОМБАНК — універсальний комерційний банк, який надає повний спектр фінансових послуг як корпоративним, так і приватним клієнтам. Стратегічним напрямком розвитку для банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клієнтами.

 

Відділення:

31/12/2012 23
31/12/2013 24
31/12/2014 20
31/12/2015 57
31/12/2016
31/12/2017

 

Голова Правління: т.в.о. Мелеш Катерина Володимирівна.

Сайт: Таскомбанк

Основний акціонер (31/12/2015): володіє 99,7404% статутного капіталу банку — іноземний інвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), Кіпр.

AGIMANT LIMITED (АНІМАНТ ЛІМІТЕД), Кіпр володіє 100% акціонерного капіталу ALKEMI LIMITED.

Кінцевий бенефіціар (ultimate shareholder): Тігіпко Сергій Леонідович. Йому належить 100% AGIMANT LIMITED. Тігіпко С.Л. є акціонером банку та володіє його 1 акцією.
Станом на 31.12.2014 року кінцевий бенефіціар Тігіпко С.Л. володів 99,99% акціонерного капіталу BAILIKAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), Кіпр, яка володіла 49% акціонерного капіталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), Кіпр.

Частка керівництва в акціях банку складає 0,0065% (31/12/2015 та 31/12/2014).

Основним акціонером банку станом на 31/12/2013р. було ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», яка володіла 99,7% акцій банку (така ж частка була на 31/12/2012р.).

Банківська ліцензія НБУ №84 від 25/10/2011 року.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №84-3 від 11/08/2014р. та Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №84-3 від 11/08/2014р.

Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

2015 — ТОВ «БДО» (зміна аудитора)

Висновок позитивний.

Пояснювальний параграф

«Ми звертаємо увагу на Примітку 2 «Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність», в якій йдеться про політичну й економічну нестабільність в Україні. Нестабільність може існувати і в найближчому майбутньому і мати вплив на операційну діяльність Банку, його спроможність продовжувати свою діяльність у майбутньому та вартість його активів. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Також ми звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Бану за рік, що закінчився 31/12/2014 року, була перевірена іншим аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо такої фінансової звітності 10/04/2015 року. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.

 


2014 — ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»

Висновок позитивний.

Пояснювальний параграф

«Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на:

Примітку 2 «Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність», в якій ідеться про істотну невизначеність, пов»язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Економічна нестабільність може існувати і в найближчому майбутньому існує вірогідність того, що ринкова вартість активів Банку може бути нижча їх балансової вартості, що може робити істотний вплив на прибутковість Банку.

Примітку 33 «Управління фінансовими ризиками» (таблиця 33.10), в якій керівництво Банку розкрило інформацію щодо негативного накопиченого сукупного розриву ліквідності на 31/12/2014 року терміном «до 1 року» в сумі мінус 523,651 тис.грн. Така структура фінансових активів і фінансових зобов»язань в умовах нестабільного грошового ринку та кризи може підвищити вірогідність погіршення стану ліквідності Банку. Для погашення можливого негативного ефекту від такої структури активів і пасивів Банком залучено субординований борг в сумі, що еквівалентна 10 млн. дол. США Більш конкретно це викладено в примітці 40 «Події після дати балансу».»


2013 — ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»  (зміна аудитора)

Висновок позитивний.

Пояснювальний параграф

«Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу Примітку 39 «Події після дати балансу, в якій ідеться про істотну невизначеність, пов»язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Економічна нестабільність може існувати і в найближчому майбутньому існує вірогідність того, що ринкова вартість активів Банку може бути нижча їх балансової вартості, що може робити істотний вплив на прибутковість Банку.»


 

2012 — ТОВ «БДО»

Висновок позитивний.

Дані фінансової звітності банків, складеної згідно з МСФЗ (якщо не вказано інше) по роках.

Головний бухгалтер: Кирилюк Ярослава Миколаївна

 

Галузі кредитування
 тис. грн. 31.12.2015 2015, %
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку  834 345  27,9%
Добувна та переробна промисловість; в-во та розподілення електроенергії, газу, води   776 992  26,0%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур»єрська діяльність  525 487  17,6%
Будівництво; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг  427 877  14,3%
СГ, мисливство, лісове господарство  169 012  5,6%
Фінансова діяльність  125 902  4,2%
ФО  111 992  3,7%
Інші  22 080  0,7%
Кредити до вирахування резервів  2 993 687  100%
Резерви (252 142)  
Кредити після вирахування резервів  2 741 545   
Рівень резервування, % 8,42%  
Непрацюючі кредити (NPL), тис.грн.  493 414   
Частка непрацюючих кредитів (NPL) 16,48%  

 

Галузі залучених коштів клієнтів

  31.12.2015 2015, %
ФО  1 137 707  44,8%
Фінансова діяльність  385 834  15,2%
СГ, мисливство, лісове господарство  330 031  13,0%
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг  202 423  8,0%
Переробна промисловість  199 319  7,8%
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку  196 332  7,7%
В-во та розподілення електроенергії, газу, води   44 749  1,8%
Інші  45 896  1,8%
 Всього кошти клієнтів  2 542 291  100%
Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук