• Your cart is empty.

Банківські метали – це грошові еквіваленти чи запаси?

Рахунки підприємств та фізичних осіб у банківських металах, залишки банківських металів у банках. Як показати у звітності за МСФЗ? Розглянемо банківські метали як актив підприємств та як актив банків.

IAS 39.IG B1 на питання, злитки золота (gold bullions) є фінансовим інструментом (як грошові кошти), чи товаром (commodities) відповідає чітко – це товар. Пояснення: хоча злитки вважаються високоліквідними, немає договірного права на отримання грошей чи іншого фінансового активу в обмін на злитки.

 

Розглянемо, коли все ж є шанси визнавати банківські метали як грошові кошти та їх еквіваленти згідно IAS 7.6:

це короткострокові (до 3 місяців), високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів, і яким притаманний незначний ризик зміни вартості (IAS 7.6).

Тобто, є 4 умови, які потрібно підтвердити, щоб віднести актив до грошових коштів та їх еквівалентів.

  1. Рахунок відкрито на строк до 3 місяців
  2. Активи є високоліквідними. Звернемо увагу на такі важливі моменти: рахунок з фізичною поставкою металу (злитків) і без фізичної поставки.

          Рахунок в металах без фізичної поставки. Потрібно доказати, що такий актив швидше може бути проданий, ніж банківські метали, які фізично знаходяться десь в банку і мають пройти всі процедури по оцінці, оформленні і т.д. Це те право на отримання грошей, про яке говорить IAS 39.IG B1.

          Наявність договору чи умови в договорі з банком на зворотний викуп банківського металу при настанні певних умов чи на вимогу клієнта. Чому така умова викупу важлива — по факту, банк може і не захотіти викупляти метал на бажання клієнта, якщо йому не дозволяє його валютна позиція. Це має свій ефект на ліквідність банківських металів, якими володіє клієнт.

3. Ціни на злитки не коливаються суттєво. Це дійсно так? В окремі роки аналітики рекомендували відкривати металічні рахунки строком на 3-5 років, пояснюючи, що депозит до 1 року є невигідним, а то і збитковим. Детально потрібно дивитись поведінку курсу у звітний та попередній періоди.

 

Що стосується банків

Банки купляють банківські метали для власних цілей та для продажу.

Якщо банківські метали придбані для власних цілей – це  активи, які обліковуються по амортизованій вартості (amortized cost) згідно IAS 39.

Якщо банківські метали придбані для продажу (клієнтам) — це товар. Вони оцінюються та обліковуються згідно IAS 2.3 по справедливій вартості за мінусом витрат на продаж (@FV less costs to sell).

Переоцінка валютних вкладень як запасів на підприємстві здійснюється стандартно як для валюти (IAS 21).


Банківські метали (banking (precious) metals) – золото, срібло, платина, метали платинової групи (береться лише паладій), доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Справедлива вартість банківських металів відповідає офіційному курсу НБУ, розрахованому на основі першого фіксингу котирувань на Лондонському ринку дорогоцінних металів, з урахуванням діючого курсу гривні по відношенню до долара США на відповідну дату. Зміни в цінах покупки НБУ відображаються як результат переоцінки за операціями з банківськими металами у звіті про прибутки та збитки та іншій сукупний дохід.


 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук