• Your cart is empty.

Фінансова звітність банків згідно МСФЗ /2017/

НБУ уточнив строки подачі звітності банків у 2017 році у Постанові №414, яка набарає чинності з 29/12/2016 року.

За останні кілька років Національний банк робить активні кроки в напрямку надання стейкхолдерам ринку інформації згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS). Тим самим, «період тиші» скорочується з одного року до 1 місяця.

За словами НБУ, подання файлу А4 на квартальній основі сприятиме збільшенню строку зі збору, обробки, перевірки і аналізу інформації та надасть можливість здійснювати коригуючі проводки для забезпечення складання та оприлюднення достовірної проміжної фінансової звітності банків відповідно до вимог МСФЗ (IFRS).

 

Згідно IAS 34, НБУ, як регулятор, має право встановлювати свої додаткові вимоги до проміжної фінансової звітності. Фінансова звітність згідно МСФЗ відповідатиме МСФЗ лише, якщо вона складена та відповідає вимогам всіх чинних МСФЗ. Це стосується як річної, так і проміжної (квартальної) фінансової звітності. Зокрема, проміжна фінансова звітність не може відповідати МСФЗ, якщо вона складена не у відповідності до IAS 34.

Квартальну фінансову звітність банки складають на основі файу А4 та з  поясненнями до форм.

Річну фінансову звітність банки складають на основі файлу 02 та з поясненнями до форм.

 

Строки для складання проміжної консолідованої та неконсолідованої (окремої) фінансової звітності однакові.

Банки зобов’язані надсилати інформацію до НБУ в електронному вигляді для подальшого оприлюднення на веб-сайті Нацбанку:
1/ Щоквартально (І-ІІІ квартал), а також за звітний рік — до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом.
2/ До 25 квітня — уточнену інформацію за звітний рік з урахуванням річних коригуючих проводок, у тому числі за результатами зовнішнього аудиту.

Банки з тимчасовою адміністрацією складають фінансову звітність згідно МСФЗ.

Банки на ліквідації НЕ складають фінансову звітність згідно МСФЗ. Останнім звітним періодом для них є період з початку звітного року до дати початку процедури ліквідації.

Банки, які були виведені з ринку у період з 2014 по 2016 роки, дозволяли собі не оприлюднювати річну фінансову звітність, навіть коли тимчасова адміністрація чи ліквідація були в кінці року або в році, наступному за звітним до дати обов»язкового оприлюднення фінансової звітності (30/04).

 

Примітки до квартальної/річної консолідованої та окремої фінансової звітності складаються, якщо дані статей основних форм звітності змінились на 10% чи більше, порівняно з даними тих самих статей річної фінансової звітності

Банк зобов»язаний оприлюднити квартальну фінансову звітність до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом шляхом розміщення на своєму сайті.

Коригуючі проводки банки здійснюють

за звітний місяць:
— коригуючі робляться до надання файлу 02 (всі коригуючі в файлі 02);
— до дня надання в січні поточного року файлу 25 з окремою ознакою коригуючих проводок за відповідний місяць (коригуючі в файлі 25 з окремою ознакою)

за проміжний період (квартал):
— протягом наступного місяця після закінчення проміжного періоду від дня надання файлу 02 до дня надання файлу A4 з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний проміжний період (всі квартальні коригуючі в файлі А4)

за звітний рік:
у поточному році в період після надання файлу 25 до 31 березня з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний рік.

Коригування за звітний  рік після дня надання файлу 25 повинні враховувати річні коригування від аудиторів до 31 березня!

 

Реєстр коригуючих проводок
Банк складає накопичувальний реєстр коригуючих проводок:
— за звітний місяць — для формування файлу 02 (файл 02 за квітень, липень та жовтень додатково містить  коригуючі обороти за проміжний звітний період з ознаками 9 та 0)
— за звітний проміжний період — для файлу A4 (обороти за коригуючими проводками за квартал з ознаками 9 та 0). Надсилається до НБУ до 25 числа місяця наступного за звітним проміжним періодом (1-3 кв.)
— та окремо накопичувальний реєстр коригуючих проводок за звітний рік, який банк використовує для формування файлів А4 та 81.

 

Відповідні зміни внесені до Постанови № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» та Постанови № 226 «Про надання банками України інформації».

Європейська практика

Європейські банки мають на оприлюднення річної та квартальної фінансової звітності на своєму сайті — 45 днів. Весь цей час — це так званий «період тиші». Тобто, це час для надання інформації акціонерам та регуляторам, робота з дочірніми структурами. Лише після періоду тиші до строків оприлюднення фінансової звітності, банки можуть публікувати прес-релізи чи надавати окремі результати діяльності. Це показник відкритості перед стейкхолдерами.

Пакет FINREP, який європейські банки надають своїм регуляторам, також подається 45 календарних днів після звітної дати.

Лише окремі банки в Україні дотримуються практики фінансового календаря. Окремі банки оприлюднювали квартальну фінансову звітність за 2016 рік виключно в складі Балансу та Звіту про прибутки та збитки. Така інформація нічого не говорить стейкхолдерам, окрім як про закритість та непрозорість роботи такого банку.

Лише два банки дозволили собі у минулому році не оприлюднити річну фінансову звітність у строк до 30 квітня. Порівняно з попередніми роками — це значний прогрес у прозорості роботи банків України.


Нові вимоги Національного банку очікувані, хоча і жосткіші, ніж європейські.

Що це означає для українських банків? Фінансова звітність згідно МСФЗ — це відкритість та прозорість роботи банків.

Це не нові вимоги для підрозділів бухгалтерії чи звітності. Це вимоги до спільної роботи всіх структурних підрозділів банку.

Українським банкам буде нелегко у 2017-2018 році, зважаючи на нові стандарти МСФЗ — IFRS 15 Виручка, IFRS 16 Оренда, а тим більше, зважаючи на IFRS 9 Фінансові інструменти.

До нових змін повинні бути готові бізнес та системи ІТ.


Джерело: НБУ

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук