• Your cart is empty.

МСФЗ для малого та середнього бізнесу

IFRS TaxonomyIFRS for SME єдиний стандарт для МСП, який містить спрощені вимоги IFRS.

Менше, ніж 250 сторінок.

Малий та середній бізнес — це більше, ніж 95% всіх компаній в цілому світі.

 

IFRS for SME розрахований на малі та середні підприємства, приватні підприємства (private entities) та не публічно підзвітні підприємства.

 

До малих та середніх підприємств відносяться підприємства, які (1.3):

  • Не є публічно підзвітними.

Підприємство є публічно підзвітним, якщо:

1/ його боргові цінні папери чи інструменти капіталу торгуються на публічному ринку (локальному, закордоном), чи на позабіржі (OTC);

2/ це підприємство має активи у довірчому управлінні від широкого кола зовнішніх сторін, і це є його основною діяльністю – більшість банків, кредитні об’єднання, страхові компанії, брокери/дилери по цінних паперах, пайові інвестиційні фонди та інвестиційні банки;

та

  • Оприлюднюють загальну фінансову звітність (general purpose financial statements) для зовнішніх користувачів (власників, які не управляють бізнесом самостійно, поточних чи потенційних кредиторів, кредитних рейтингових агентств).

Юрисдикції можуть самостійно формулювати визначення МСП, зокрема, вказуючи зобов’язання щодо звітності. Для визначення, часто використовуються наступні параметри: виручка, активи, кількість працівників чи інші фактори.

 

МСФЗ для МСП є більш простим, ніж загалом Міжнародні стандарти фінансової звітності, оскільки:

  • Питання, які не актуальні для МСП, не включені в стандарт. Наприклад, прибуток на акцію (EPS), проміжна фінансова звітність, звітність за сегментами.
  • Багато принципів бухгалтерського обліку спрощені. Наприклад, амортизація гудвілу, визнання процентів за позиковими коштами на будівництво як витрат, модель обліку по собівартості (cost model) для асоційованих та спільно-контрольованих компаній.
  • Набагато менше розкриттів вимагається (на 90%!!!).
  •  Стандарт написано дуже зрозумілою мовою.
  • Оновлення у стандарті відбуваються лише раз на три роки.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малого та середнього бізнесу може бути застосований підприємством у будь-якій юрисдикції, навіть, якщо застосування МСФЗ в ній не є обов’язковим згідно законодавства.

Кожна юрисдикція самостійно визначає, які підприємства можуть застосовувати даний стандарт.

IASB забороняє застосування IFRS for SME лише для суспільно підзвітних підприємств (publicly accountabile entities).

 


Як зазначає член IASB Дарел Скотт (Darrel Scott), Міжнародні стандарти фінансової звітності (окрім МСФЗ для МСП) розраховані на великі публічно підзвітні підприємства, зокрема, підприємства, які знаходяться в лістингу.

МСФЗ для МСП відповідає на питання, що необхідно користувачам фінансової звітності малого чи середнього підприємства.

На даний час МСФЗ для МСП вимагається у 80 юрисдикціях.

У 2015 році вперше після 2009 року стандарт зазнав суттєвого перегляду, максимально враховуючи потреби користувачів.

IASB займається вивченням практичного впровадження стандарту, надає роз’яснення щодо застосування, та не очікує на значні зміни до версії 2015 року.

Зміни, які прийняті у 2015 році вступають в силу для фінансового року, що почався 1 січня 2017 року (з можливістю раннього застосування).

 

МСФЗ для МСП є практичним для підприємств, які прагнуть залучити інвестиції, кредитні кошти чи просто правильно звітувати власникам.


 

Джерело: ifrs.org

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук