• Your cart is empty.

Кредити інсайдерам. Чи дійсно регулятор жорсткий?

audit

Негативний відтінок інсайдерським кредитам дають експерти ринку.

По своїй суті ці кредити мають такі ж ризики, як і кредити, видані непов’язаним з банком позичальникам.

Чому тоді банки не розкривають їх в реальних обсягах? І чи дійсно вимоги Національного банку від Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS) є настільки значними?

 

ХТО Є ПОВ’ЯЗАНОЮ СТОРОНОЮ?

Згідно вимог НБУ Згідно вимог МСФЗ

1) контролери банку

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цього визначення

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

  1. фізична особа, яка:
  • здійснює контроль чи спільний контроль над підприємством/банком, що звітує
  • має значний вплив на підприємство, що звітує; або
  • входить в склад старшого керівного персоналу підприємства, що звітує або його материнського підприємства.
  1. юридична особа, яка:

2.1. з підприємством, яке звітує, є членами однієї групи (що означає, що кожне материнське, дочірнє та інше дочірнє підприємство є пов’язаною стороною для інших підприємств даної групи)

2.2. є асоційованим підприємством іншого підприємства або їх відносини характеризуються як спільне підприємство (або одне підприємство є асоційованим підприємством члена тієї групи, в яку входить інше підприємство, або їх відносини характеризуються як спільне підприємництво).

2.3. з іншим підприємством здійснюють спільну діяльність з однією тією ж третьою стороною.

2.4. з іншим підприємством здійснює спільну діяльність з третьою стороною, а друге підприємство є асоційованим даної третьої сторони;

2.5. є стороною, яка є планом винагороди по закінченню трудової діяльності, створеною для працівників підприємства, що звітує, або якогось іншого підприємства, яке є пов’язаною стороною підприємства, що звітує. Якщо підприємство, що звітує, саме є таким планом, роботодавці, які роблять внески в даний план, також є пов’язаними сторонами підприємства, що звітує.

2.6. знаходиться під контролем або спільним контролем особи, яка є приватною особою чи близьким родичем даної приватної особи (як вказано вище).

По всіх пунктах суть вимог регулятора та IAS 24 є однаковою, а для аудиторів ніхто не відміняв превалювання суті над формою, коли юридично відносини між банком та позичальником можуть бути не оформлені, але операції між сторонами та підстава (керівництво / прямий, спільний чи опосередкований контроль і т.д.) свідчать про їх інсайдерський характер.

В чому ж тоді реальний ризик кредитів пов’язаним сторонам?

Ризик у неринкових умовах та імовірності неповернення таких кредитів банку, а відповідно, вкладникам та кредиторам.

 

Банки повинні визнавати операції з пов’язаними сторонами в повному обсязі

Пов’язані сторони, так само як і непов’язані сторони банку є бізнесом, частиною економічної екосистеми. Якщо цей бізнес створює ВВП, чому він повинен мати негативний характер та обмежуватись?

Відповідь – незаконність операцій з пов’язаними сторонами. А саме, невідповідність вимогам регулятора або незаконність здійснення контролю як такого.

Національний банк, як регулятор, обмежує операції з пов’язаними сторонами через нормативи. Якщо виходити з принципу, що апріорі всі операції з інсайдерами не є звичайною діяльністю, видаються на неринкових умовах, та мають на меті зібрати кошти у населення та видати «своїм» без наміру повертати, то дії регулятора повністю оправдані. Якщо ж брати по кожному банку окремо, то картина може бути зовсім інша. Можливо, навіть Національному банку варто переглянути нормативи кредитного ризику за операціями з пов’язаними сторонами і не обмежувати такі операції, а контролювати, якщо вони є вигідними для економіки України.


Банки, які залучають кошти у населення та інвестують у активи є суспільно зобов’язаними.


Акціонери, визнаючи пов’язані сторони, показують свою відповідальність перед вкладниками,  клієнтами, кредиторами, у яких вони ці кошти залучили. Якщо пов’язані сторони приховуються, це не що інше як сигнал недовіри до такого банку.

 

ЛОЯЛЬНИЙ АУДИТОР

Недотримання вимог IAS 24 є репутаційним ризиком. Такий аудитор поширює ризик втрати довіри не лише до результатів своєї роботи, а і до фінансової звітності всіх своїх клієнтів. Досвід Сполучених Штатів свідчить, що клієнти не пробачають своїм аудиторам таку лояльність за винагороду. Такі аудитори стають аутсайдерами ринку з негативною репутацією для своїх офісів в інших країнах.


 

РЕКОМЕНДУЄМО:

Банки та їх аудитори (2013, 2014, 2015, 2016)

IAS 24 ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ (для експертів)

Національний банк закінчив перевірку операцій із пов’язаними особами 58 банків (2016р.)

Репутація аудиторів. Дослідження на ринку аудиту Малайзії.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук