• Your cart is empty.

Непов’язані пов’язані сторони?

nastol.com.ua-133294Коли контролер де юре не контролер. Які наслідки, та що робити?

Те, з чим в ЄС вже навчились ладити, в Україні ще потребує усвідомлення, прийняття і регулювання. Ми на початку шляху.

 

 

 

Контроль. Корпоративне управління. Аудит.

Як доказати пов’язаність контрагентів?

Контроль – це повноваження для здійснення управління фінансовою та операційною діяльністю підприємства для отримання вигоди від його діяльності.

Корпоративне управління — інструмент взаємодії між акціонерами та керівництвом підприємства.

Акціонери мають своїх представників у Спостережній раді, Правлінні (Раді директорів), топ-менеджменті, які здійснюють контроль діяльності підприємства від імені акціонерів. Такі трудові відносини зрозумілі, прозорі та регульовані в рамках конкретної юрисдикції, в якій працює підприємство.

Як бути, якщо акціонери та фактичні кінцеві бенефіціари різні особи?

Або, фактичний контроль здійснюється призначеною кінцевим бенефіціаром особою, а трудові відносини з підприємством не оформлені.

Де юре та де факто картина управління (контролю) на підприємстві різна. Відповідно, різні ризики, по’вязані з діяльністю такого підприємства.

 

Чому розкриття ризиків є важливим?

Розуміння ризиків спрощує процес прийняття правильних рішень міноритарними акціонерами, потенційними інвесторами, кредиторами, працівниками, регуляторами.

Також, розуміння ризиків дає відповідь на питання про здатність підприємства виконувати свої зобов’язання перед цими стейкхолдерами.

 

Чи зобов’язаний аудитор згідно Міжнародних стандартів аудиту розбиратись та звітувати про фактичну картину ризиків діяльності?

Ні, не зобов’язаний. Аудитор завжди може вказати про неможливість висловити думку, для прикладу. Чи додає таке формулювання вартості роботі аудитора і витраченим замовником грошей? Очевидно, ні. Якщо йдеться про суспільно важливі підприємства, то довіри до такої роботи теж не додається. Вимоги МСА є досить лояльними, щоб уникнути ризиків для самого аудитора.

З іншого боку, якщо потрібно йти в суд, чим доказати, що ти, аудитор, правий, а твоє судження базується на аудиторських доказах? Що в таких ситуаціях є доказом?

 

ЄС

Країни ЄС по-різному врегульовують питання операцій з пов’язаними сторонами.

Спільною для них є EU Shareholder Rights Directive, за яку Європейський парламент проголосував 14/03/2017. Директива має бути впроваджена 2 роки після публікації в офіційному виданні.

Італія, для прикладу мала кількісні критерії для визначення операції з пов’язаними сторонами (5% від бази). Значну роль в публічних компаніях відіграють незалежні директори та незалежні експерти, які можуть накласти заборону на здійснення операцій. Якщо Правління наполягатиме, такі операції повинні бути затверджені акціонерами на зборах. Якщо операції незначні, та Правління наполягає на них, то вони просто розкриваються компанією.

У Бельгії особливу роль відіграють незалежні директори у Правлінні. Є також рівень в 1% від консолідованих активів для віднесення до значних внутрігрупових операцій.

Загалом, в ЄС значну роль грають аудиторський комітет та Правління.

Для забезпечення незалежності директорів (членів Правління), хоча б один з них призначається від міноритарних акціонерів.

Зміни до директиви матимуть найбільш значний вплив на законодавство Італії.

 

Що необхідно зробити в Україні?

  1. Здійснити реформу з корпоративного управління, особливо, для галузей, які мають суспільний інтерес, стратегічне значення для країни та є масовими в частині незахищених сторін (інвесторів). Зокрема, через наявність незалежних директорів у Правлінні/Раді директорів. Фактичний контролер має бути зрозумілий та легітимний.
  2. Удосконалити законодавство у сфері захисту прав акціонерів, зокрема, міноритаріїв, корпоративних управлінців (у випадках рейдерства чи впливу на можливість здійснювати ними контроль в рамках повноважень) та кредиторів. Зміни повинні стосуватись рівня прав, відповідальності, підзвітності та повноважень сторін. Відповідальність аудиторів та тих, хто здійснює корпоративне управління, за розкриття операцій з пов’язаними сторонами повинно мати правові наслідки з метою захисту прав неконтролюючих стейкхолдерів.
  3. Регулювати затвердження списку пов’язаних сторін для здійснення операцій з ними, а також спільного здійснення операцій підприємствами на рівні підприємства.

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук