• Your cart is empty.

Нормативна база НБУ 2017

Будьте в курсі останніх постанов Національного банку України, підписаних у 2017 році. Зручно шукати по категорії чи назві документу.

Оновлено станом на 25.08.2017р.

№ док-туНазва документуКатегорія
СЕРПЕНЬ
79Про затвердження Змін до Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації НБУзахист інформації
78Про затвердження Положення про застосування електронного підпису в банківській системі Україниелектронний підпис
77Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордонліцензії на інвестиції за кордон
76Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 14 серпня 1997 року № 270 "Щодо надання кредитів фізичним особам - підприємцям за рахунок коштів кредитної лінії Німецької кредитної установи для відбудови ( KfW)"кредити від KfW
75Про затвердження Змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями #351резерви під активні операції
74Про внесення змін до:
1. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою №281
2. постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
торгівля іноземною валютою
73Про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткуванняРКО
72Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні №368регулювання діяльності
ЛИПЕНЬ
71Про внесення змін до:
1. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті №22
2. Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті №320
безготівкові розрахунки, міжбанківські перекази
70Про внесення змін до Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системирегулювання ліквідності
69Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населеннякупівля монет в населення
68Про скасування деяких постанов:
1. постанову Правління Національного банку України від 17 липня 2013 року № 288 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Національному банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2013 року за № 1400/23932
2. постанову Правління Національного банку України від 14 січня 2014 року № 8 "Про затвердження Переліку посад державної служби в Національному банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 193/24970.
посади в НБУ
67Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасниківперевірка фінансових операцій
66Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняпротидія легалізації доходів
65Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютоюторгівля іноземною валютою
64Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління НБУ від 25 вересня 2013 року № 386 "Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1726/24258.місцеві облігації
63Про внесення зміни до Положення про основи процентної політики НБУ, затвердженого постановою Правління НБУ від 21 квітня 2016 року № 277процентна політика
62Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Українікасові операції
61Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"погашеня кредитів
60Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасаціїінкасація коштів
59Про внесення зміни до: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 року № 281торгівля іноземною валютою
ЧЕРВЕНЬ
58Про затвердження Змін до:
1. Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 листопада 2011 року № 410
2. Положення про Комітет з питань аудиту банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 06 квітня 2015 року № 214
аудит банків
57Про затвердження Змін до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп №134банківські групи
56Про внесення змін до:
1. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів від 08 вересня 2011 року № 306
ліцензування банків, відкриття підрозділів
55Про внесення змін до:
1. Положення про здійснення операцій з банківськими металами №325
операції з банківськими металами
54Про внесення змін до:
Затвердити Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи НБУ "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій"
валютні опеації ФО
53Про внесення змін до:
1. Тарифів на послуг (операції), що надаються (здійснюються) НБУ, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір"
2. Постанови Правління НБУ від 12 серпня 2003 року № 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України"
3. Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333
4. Тарифів на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України
5. Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України
платіжні системи, тарифи
52Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасаціїінкасація коштів
51Про внесення змін до:
1. Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління НБУ від 16 березня 1999 року № 122
2. Постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
ліцензії на інвестиції за кордон
50Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послугкредитні посередники по споживчому кредитуванню
49Про затвердження Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредитрозрахунок вартості споживчих кредитів
48Про затвердження Змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власниківреорганізація банку за рішенням власників
47Про затвердження Змін до Положення про підтримку ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осібліквідність ФГВФО
46Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"санкції
ТРАВЕНЬ
45Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходженьпродаж валюти на міжбанку
44Про внесення змін до:
1. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10 серпня 2005 року № 281
2. Постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
валюта
Лист № 25-0008/37888Щодо фінансових операції з ознаками фіктивностіфіктивні перації
43Про внесення змін до:
1. Положення про застосування НБУ заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 року № 346
2. Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженої постановою Правління НБУ від 07 квітня 2016 року № 247
3. Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 серпня 2016 року № 369
заходи впливу, інформаційний файл, перевірка фінансових операцій клієнтів
42Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затвердженого постановою Правління НБУ від 26 червня 2015 року № 417фінансовий моніторинг
41Про внесення змін до:
1. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 270
2. Постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
позики резидентам в інвалюті
40Про затвердження Змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операційвалютні ліцензії
39Про затвердження змін до:
1. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280
2. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280
план рахунків банків
38Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділівреєстрація та ліцензування банків
37Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періодустатистична звітність
36Про внесення змін до Положення про здійснення НБУ закупівель товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та облікомвнутрібанк НБУ
35Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку Українистатистична звітність
34Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукціїпам’ятні монети
33
КВІТЕНЬ
32Інструкція про організацію роботи зі зверненнями громадян у НБУзаернення до НБУ
31Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників №369фінансові операції, перевірка
30Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово- кредитному та валютному ринках України" (зі змінами)грошово-кредитна політика
БЕРЕЗЕНЬ
29Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україніінкасація коштів
28Про внесення змін до:
1. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України №373
2. Додаток 3 до постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2016 року № 226 "Про надання банками України інформації".
фінансова звітність, надання інформації
27Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків №411ліквідність
26Про внесення змін до:
1/ Колонку 2 "Найменування послуг" послуги під номером 42 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління НБУ від 12/08/2003 року № 333. "Унесення змін до реєстрації договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті".
2/ Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 270
3/ Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281
ліцензування, кредитування у валюті
25Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".моніторинг
24Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України №148експорт-імпорт готівки і металів
23Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"грошово-кредитна політика
22Про внесення змін до:
1/ Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122
2/ Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485
3/ Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281
4/ Постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
інвестиції за кордон, рахунки за кордоном
21Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"грошово-кредитна політика
20Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України №327стабілізаційні кредити
19Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами №218відчуження майна
18Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників №369моніторинг
17Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 09 квітня 2015 року № 220 "Про встановлення порядку проведення операцій з купівлі фізичними особами-резидентами готівкової іноземної валюти для погашення кредитів в іноземній валюті"купівля валюти для погашення валютних кредитів
ЛЮТИЙ
16Про деякі питання застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи:
- Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615
- дозволити ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до реструктуризації заборгованості за кредитами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед НБУ брати участь у проведенні операцій з регулювання ліквідності за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи за наявності факту здійснення ризикової діяльності, який було зафіксовано у 2016 році, та простроченої заборгованості за кредитами НБУ (крім простроченої заборгованості за кредитами рефінансування, отриманими відповідно до стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи).
ліквідність, Приватбанк
15Про внесення змін до:
1/ постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій"
2/ постанови Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів". "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла".
3/ Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247
валютні операції, інформаційний файл
14Про внесення змін до:
- Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122
- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485
- постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
інвестиції за кордон, грошово-кредитна політика
13Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"грошово-кредитна політика
12Про внесення змін до:
-Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року № 122
- Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 266
- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485
інвестиції за кордон, рахунки за кордоном
11Про затвердження Змін до:
- Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503
- Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524
- Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755
платіжні системи
10Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів №306ліцензування банків
9Про внесення змін до:
- Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368
- постанови Правління Національного банку України від 19 листопада 2015 року № 806 "Про розрахунок банками України нормативів капіталу з урахуванням кредитного ризику"
нормативи, регулювання діяльності
8Про внесення змін до:
- Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492
- Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22
- Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320
- Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216
- Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639
- втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 26 липня 2016 року № 357 "Про встановлення порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків політичних партій/місцевих організацій політичних партій у банках України до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції"
валютні операції, рахунки у валюті
7Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" цифри "0,1" замінити цифрами "0,5".валютний ринок
СІЧЕНЬ
6Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України №129статистична звітність
№ 2-рдРішення про затвердження Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведеннямгрошово-кредитна політика
5Про внесення змін до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями №351 резерви під активні операції
4Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасаціїпослуги інкасації
3Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні №174касові операції
2Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління НБУ від 04/02/2016 № 58 "Про збільшення капіталу банків України"збільшення капіталу
1Про внесення зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою №281торгівля валютою

 


Джерело: zakon.rada.gov.ua


 

Дивіться також:
Нормативна база НБУ 2016

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Editor's choice
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук