• Your cart is empty.

Primary Financial Statements

IASB

Рада з МСФЗ (IASB) вважає, що необхідно зробити паузу в глобальних змінах МСФЗ та дати можливість компаніям в різних країнах спокійно впровадити нові МСФЗ, які були прийняті в минулі кілька років – IFRS 4, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16.

На даний час Рада працює над 5-річним планом до 2021 року. Одним з головних питань в плані є Основна фінансова звітність (Primary Financial Statements/PFS).

 

 

До основної фінансової звітності відносяться 4 форми звітності:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 • Звіт про прибутки та збитки та Звіт про інший сукупний дохід
 • Звіт про зміни у власному капіталу (!!! не входить до проекту PFS)
 • Звіт про рух грошових коштів

 

KEEP CALM AND IMPLEMENT IFRSs

 

Про проект

Даний проект є частиною плану IASB щодо сприяння Кращій комунікації через фінансову звітність (Better Communication in Financial Reporting).  

Робота над проектом Первісної фінансової звітності почалась з Ініціативи щодо розкриття (Disclosure Initiative) – проекту з вивчення способів підвищення ефективності передачі інформації через фінансову звітність.

Discussion Paper DP/2017/1 «Disclosure Initiative – Principles of Disclosure» передбачає вивчення, які існують проблеми з розкриттям інформації у фінансовій звітності згідно МСФЗ. Зміни будуть орієнтовані на користувача фінансової звітності, а саме на можливість робити обґрунтовані висновки на основі фінансової звітності.

У 2017 році обговорюються такі питання:

 • Структура та наповнення звітів щодо фінансової діяльності, зокрема, включення проміжних підсумків (операційний прибуток, наприклад), використання альтернативних показників щодо діяльності (визначень яких на даний час немає в діючих МСФЗ).
 • Потенційна необхідність у зміні Звіту про рух грошових коштів та Звіту про фінансовий стан.
 • Вплив цифрової звітності (digital reporting) на структуру та наповнення первісної фінансової звітності.

У другій половині 2017 році Рада очікує випустити Документ для обговорення (Discussion Paper) або Чорновий варіант (Exposure Draft).

 

Для кого проект буде цікавий?

Проект Primary Financial Statements буде цікавим для експертів з МСФЗ, аудиторів та регуляторів, в першу чергу.

 

Питання, які вивчала Рада з фінансової звітності (Financial Reporting Council) в рамках проекту PFS:

 1. Необхідність стейкхолдерам проміжних підсумків (subtotals), щоб порівняти з іншими підприємствами.

Наприклад:
REVENUE
Всі доходи та витрати, окрім фінансових доходів та витрат, а також податку на прибуток.

EBIT

 • Finance income
 • Finance expens

Pre-tax profit

 • Taxation

Мова також за варіант розкриття Operating profit та виділення окремо в рядку нижче Non-operating income and expense.

Розглядаються ще кілька варіантів проміжних підсумків.

 1. Зміна визначення «операційні грошові потоки». Мова йде про віднесення Сплачені проценти та Сплачений податок на прибуток до фінансової діяльності (зараз у операційній діяльності розкривається).
 2. Узгодження термінів, а саме назв статей в різних формах звітності. Наприклад, операційні чи неопераційні доходи/витрати (P&L) та операційні/неопераційні активи та зобов’язання (BS), відповідно, у звіті про рух грошових коштів – операційні та інвестиційні грошові потоки. Фінансові доходи/витрати, фінансові активи та зобов’язання, фінансові грошові потоки. Прибуток, переоцінка, OCI – це все капітал.
 3. Випуск ілюстративної моделі фінансової звітності як прикладу структури та формату для підприємств різних галузей (нефінансові підприємства, банки, страхові компанії тощо). Альтернатива, запропонувати основні елементи фінансової звітності та таксономію.
 4. Розширення звіту по сегментах та узгодження його зі звітом про прибутки та збитки (P&L).
 5. Видалення статті «припинена діяльність» з балансу та розкриття таких операцій окремо в звіті по сегментах.

 

Хто ще залучений до обговорення проекту?

The Accounting Standards Advisory Forum (ASAF)

Capital Markets Advisory Committee (CMAC)

Global Preparers Forum (GPF)

 


Джерело: ifrs.org

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags: ,

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук