• Your cart is empty.

Структура активів банків на 01/10/2016р. Дані згідно МСФЗ.

Банки України складають річну фінансову звітність згідно МСФЗ в обов’язковому порядку з 2012 року.

Нижче наведені загальні дані з оприлюдненої фінансової звітності 100 банків України станом на 01/10/2016 року (тис. грн., якщо не сказано інше).


Про що свідчить оприлюднена квартальна звітність банків станом на 01/10/2016 року?

Банкам ще є над чим працювати з аудиторами та консультантами, щоб готувати проміжну фінансову звітність згідно МСФЗ (зокрема, IAS 34). Національний банк, як регулятор, може самостійно визначати ряд розкриттів, які були б обов’язковими у проміжній фінансовій звітності.

В чому важливість застосування МСФЗ при складанні звітності всіма банками – це зрозуміла бізнес-мова. Так само, як англійську мову розуміють у бізнесі, так само МСФЗ (IFRS) мають розуміти не лише експерти в банках, але і керівники банків, журналісти, аналітики.

Що варто відзначити: ряд банків не оприлюднює примітки до фінансової звітності, тим самим корисність самих лише форм звітності зводиться до здогадок зі сторони стейкхолдерів, а що ж відбувається в банку.

 

Структура активів банків (млн. грн.). Дані річної фінансової звітності згідно МСФЗ.

Ми включили обов’язкові резерви в НБУ в склад грошових коштів та їх еквівалентів, хоча по суті 40% обовязкових резервів — сума, якою банки не можуть користуватись, а повинні тримати як незнижуваний залишок. Тобто, ці активи не є високоліквідними, якими вважаються гроші та грошові еквіваленти. Вивести суму обов’язкових резервів, а відповідно, 40% від неї, з оприлюдненої фінансової звітності неможливо.

Інші активи банків містять дані щодо майна, яке перейшло  власність банку як застоводержателя (забрана застава / repossessed collateral). Суттєві суми ми наводимо нижче.

Структура активів банків, 01/10/2016р.

 • Cash & Cash Equiv / 11,60%
 • Due from banks (Net) / 7,60%
 • Loans (Net) / 54,80%
 • Investment Securities / 16,80%
 • Derivatives / 1,70%
 • Investments in S&A / 0,10%
 • Current tax / 0,10%
 • DT / 0,60%
 • Tangibles / 2,60%
 • Investment property / 1,20%
 • AHfS / 0,3%
 • Other assets / 2,60%

Детальніше по статтях балансу
(тис. грн., якщо не сказано інше)

Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 1 жовтня 2016 року банки мали менші запаси грошових коштів та їх еквівалентів — 11,6% від валюти балансу всіх 100 банків, порівняно з попередніми звітними періодами. З них, близько 68% — це топ-10 (тис. грн.):

 
ПРИВАТБАНК 26 090 000 9,220 млн. грн. – кошти роздрібної банківської діяльності

13,240 млн. грн. — кошти корпоративної банківської діяльності

3,630 млн. грн.  — казначейські банківські операції.

На 31/12/2015р. та на попередні квартальні звітні дати коштів, які відносились до корпоративної банківської діяльності не було.

Укрексімбанк 18 147 185 8,3 млрд.грн. – поточні рахунки в інших кредитних установах,

5,8 млрд. грн. – на поточному рахунку в НБУ (не резерви),

2,9 млрд. грн. – розміщені депозити «овернайт».

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 10 417 764 8,75 млрд. грн. – коррахунки, депозити та кредити «овернайт»,

1 млрд. грн. – кошти в НБУ (без резервів)

ОЩАДБАНК 9 663 229 6,8 млрд. грн. – на рахунках в НБУ (без резервів),

2,9 млрд. грн. – грошові кошти.

Райффайзен Банк Аваль 8 689 598  2,55 млрд. грн. — готівкові кошти

1,9 млрд. грн. — поточний рахунок в НБУ

3,75 млрд. грн. — поточні рахунки в інших банках

УКРСОЦБАНК 7 996 944 3,75 млрд. грн. – кошти до 3 місяців в інших банках, 1,86 млрд. грн. – депозитні сертифікати НБУ
СІТІБАНК 6 121 669 4,76 млрд. грн. – коррахунки, депозити та надані кредити овернайт в банках за межами України, 1,3 млрд. грн. – кошти в НБУ
АЛЬФА-БАНК 4 972 357 детальніша інформація відсутня. Банк не оприлюднює примітки до квартальної звітності
ІНГ Банк Україна 4 647 650 3,4 млрд. грн. – поточні рахунки в НБУ. Банк вказує, що 2,5 млрд. грн. були розміщені в депозитних сертифікатах НБУ та були включені до грошових коштів у касі банку (залишок на «Грошові кошти в касі банку» на 30/09/2016 був 34,6 тис. грн.).
Південний 4 195 044 В т.ч. 277 тис. грн. обов’язкові резерви в НБУ.
Топ-10 100,941,439  

Стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти» коригувалась 21% банків. В основному, дані, які оприлюднив НБУ та дані оприлюдненої звітності банків відрізнялись на рекласифікації в статті «Кошти в інших банках», «Кошти обов’язкових резервів НБУ» та «Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки та збитки».

 

Кошти в інших банках

Укрексімбанк 1 856 333
ОЩАДБАНК 33 561 268
УКРГАЗБАНК 12 828 617
Промінвестбанк 1 563 548
Райффайзен Банк Аваль 10 077 512
УкрСиббанк 13 902 748
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 2 006 329
ОТП БАНК 5 688 971
ПРИВАТБАНК 1 999 000
ПУМБ 6 066 978

Ощадбанк, маючи 37 млрд. грн. на коррахунках в інших банках, створив резервів на суму 4,4 млрд. грн. (прострочка більше 12 місяців). Банки, залишки з якими близько 32,4 млрд. грн., мають класифікацію за внутрішніми кредитними рейтингами не прострочених та не знецінених фінансових активів банку (за вирахуванням резервів під знецінення), «високий». Валюта коштів у банках в гривневому еквіваленті  30,6 млрд. грн. – долари США, 2,66 млрд. грн. – євро.

Кошти в банках в сумі 33,445 млрд грн. розміщені в банках країн членів ОЕСР.

Залишок коштів, розміщених в 4 банках, перевищував 10% капіталу банку.

Укргазбанк на 30/09/2016р. мав 11,3 млрд. грн. на поточних рахунках; 10,1 млрд. грн. (75,10% від загальної суми коштів у кредитних установах), розміщені у двох банках. Валюта розміщення: 9 млрд. грн. – дол. США, 2,6 млрд. грн. – євро.

Банк розкриває кредитну якість фінансових активів після вирахування резервів на покриття збитків від зменшення корисності (всього коштів у кредитних установах за мінусом резервів – 12,828,617 тис. грн.):

 • знецінені на індивідуальній основі — 11,998,877 тис. грн.
 • не прострочені і такі, що їх корисність не зменшилась – 829,740 тис. грн.

Кошти в кредитних установах в сумі 11,489,389 тис. грн. розміщені в банках з рейтингом uaBBB — B-.

Кошти в кредитних установах в сумі 11,790,305 тис. грн. розміщені в банках країн членів ОЕСР.

Справедлива вартість коштів в кредитних установах оцінюється так (рівень ієрархії 3): дисконтовані потоки грошових коштів. Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються спостереженню. До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться припущення щодо майбутніх фінансових показників емітента та його профілю ризику.

 

Кредити клієнтам

Топ-10 банків по розміру кредитів клієнтам станом на 01/10/2016 року (після вирахування резервів під знецінення):

ПРИВАТБАНК 194 318 000
ОЩАДБАНК 64 978 676
Укрексімбанк 55 471 586
СБЕРБАНК 40 162 128
УКРСОЦБАНК 33 840 609
АЛЬФА-БАНК 29 099 453
Промінвестбанк 26 581 704
Райффайзен Банк Аваль 25 716 308
ПУМБ 25 279 228
УкрСиббанк 18 442 930
ТОП-10 (73,6% всіх чистих кредитів 100 банків) 513,890,621

Аналіз кредитного портфелю – окрема тема для розгляду.

 

Інвестиційні цінні папери

Станом на 30/09/2016р. банки інвестували в такі види цінних паперів:

ІЦП на продаж (AFS): 144,627 млн. грн. (або ~145 млрд. грн.) Ощадбанк: 47,568 млн. грн. (з них 46,006 млн. грн. – пов’язаним сторонам)

Укрексімбанк: 46,993 млн. грн. (з них, 46,247 млн. грн. – пов’язаним сторонам)

Укргазбанк: 21,092 млн. грн. (з них, 20,983 млн. грн. /підприємства, які контролюються державою)

Тобто, 80% від всього обсягу інвестицій в ЦП AFS.

Інші власники:

Сітібанк: 7,622 млн. грн.

ПУМБ: 4,434 млн. грн.

Сбербанк: 2,656 млн. грн.

УкрСиббанк: 2,358 млн. грн. (депосертифікати НБУ)

Приватбанк: 1,958 млн. грн.

Правекс-Банк: 1,862 млн. грн.

Кредобанк: 1,163 млн. грн.

ІЦП, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки (FVTPL): 49,920 млн. грн. Укрексімбанк: 24,144 млн. грн. (ОВДП)

Ощадбанк: 16,752 млн. грн. – це справедлива вартість вбудованого деривативу за інвестиціями HtM (див. нижче).

Альфа-Банк: 2,665 млн. грн. (деталізація відсутня)

Райффайзен Банк Аваль: 2,390 млн. грн. (2,194 млн. грн. — ОВДП)

Торгові цінні папери: 743 млн. грн. Райффайзен Банк Аваль: ОВДП
ІЦП до погашення (HtM): 19,234 млн. грн. Ощадбанк: 12,632 млн. грн. (ОВДП в якості розрахунку за внески в акціонерний капітал банку отриманих у 2016 році – 4,955,520 тис. грн. (строк погашення – листопад 2025р.), у 2014 році – 11,598,840 тис. грн. (строк погашення – листопад 2024р.). ОВДП містять вбудований дериватив з ефектом на капітал при первісному визнанні та подальшим ефектом від переоцінки на P&L.

Вся сума ЦП до погашення – операцією з пов’язаною стороною (державою).

Високий рейтинг.

Валюта – гривня.

 

Деривативи

Приватбанк: 21,943 млн. грн. — вбудовані похідні фінансові активи. Сегмент бізнесу: корпоративна банківська діяльність. У звітності відсутнє пояснення природи та пов’язаних ризиків по даному виду активів.

 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

ОЩАДБАНК 24 800
Промінвестбанк 55
УКРСОЦБАНК 8 612
Райффайзен Банк Аваль 49 155
УкрСиббанк 346 658
ПРИВАТБАНК 408 000
Південний 45 550
МІБ 5 822

Приватбанк володіє AS PrivatBank (Латвія).
УкрСибБанк бере спільну участь у діяльності ЗАТ СК «АХА Страхування».

 

Інвестиційна нерухомість

Банки, частка інвестиційної нерухомості у валюті балансу яких є більше 10% (в  тис. грн.)

ВТБ БАНК 18,22% 3 777 832
БТА Банк 50,73% 1 266 736
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 10,63% 785 357
РВС БАНК 41,37% 146 592
Траст-капітал 11,34% 39 169
УБРР 23,46% 27 847

 

Серед власників інвестиційної нерухомості, частка якої є менше 10% валюти їх балансу:
Укрексімбанк: 1,492 млн. грн.
Південний: 1,483 млн. грн.
Укрсоцбанк: 1,262 млн. грн.
Промінвестбанк: 980 млн. грн.
Альфа-Банк: 780 млн. грн.
Платинум банк: 504 млн. грн.

 

Дебіторська заборгованість по податку на прибуток
Найбільшими платниками податку на прибуток авансом є (тис. грн.):

Райффайзен Банк Аваль 375 932
ОЩАДБАНК 273 216
ОТП БАНК 180 847
Укрексімбанк 116 899

 

Основні засоби та нематеріальні активи

Банки, частка основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА) є найбільшою у відношенні до балансової вартості всіх їхніх активів (валюти балансу):

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 43,98%
АРКАДА 33,84%
УБРР 24,50%
БАНК ФОРВАРД 23,36%
ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР 22,84%
Полікомбанк 19,43%
Полтава-банк 18,55%
АЙБОКС БАНК 18,53%
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 15,67%
ОКСІ БАНК 14,97%

 

ТОП-20 банків власників необоротних активів станом на 30/09/2016р.:
(ОЗ, НА, інвестиційна нерухомість, та майно, яке перейшло у власність банку як заставодержателя):

ПРИВАТБАНК  24 174 000
УКРСОЦБАНК  6 564 040
ВТБ БАНК  5 300 583
ОЩАДБАНК  4 552 120
Промінвестбанк  3 727 051
Укрексімбанк  3 634 358
Райффайзен Банк Аваль  2 550 321
УКРГАЗБАНК  2 506 815
Південний  2 369 240
ПУМБ  1 650 258
АЛЬФА-БАНК  1 612 952
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО  1 471 830
БТА Банк  1 415 180
УкрСиббанк  1 299 940
СБЕРБАНК  1 011 129
АРКАДА  850 660
ПРАВЕКС-БАНК  743 728
Платинум Банк 695 127
ДІАМАНТБАНК  690 816
КРЕДОБАНК  599 895

Укргазбанк: 366 млн. грн. – земельні ділянки як активи, утримувані на продаж.

Кредит Дніпро: 453 млн. грн. —  земельні ділянки як активи, утримувані на продаж

Аркада: 229 млн. грн. – майнові права як активи, утримувані на продаж.

 

Інші активи

Є окремі банки, частка інший активів у валюті балансу яких більше 5%. Зазвичай, у примітці можна побачити, що це значні передоплати, кошти на транзитних рахунках за розрахунками з приймання платежів, або грошові кошти з обмеженим правом використання (гарантійні депозити за операціями з платіжними картками, розміщені в іншому банку).

Хоча, є банки, які мають більше 10% інших активів та не оприлюднюють примітки або просто вказують «інші».

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук