• Your cart is empty.

Непрацюючі кредити та Forbearance

Supervision

Проблеми в банківському секторі у зв’язку з погіршенням платоспроможності позичальників та погіршенням якості кредитного портфелю говорять про необхідність змінювати систему нагляду за фінансовим сектором. В слід за змінами, які настануть зі вступом в силу IFRS 9, задача прозорості розкриття інформації банками та оцінки ризиків є актуальною як ніколи.

EBA – Рада з банківського нагляду ЄС активно працює над імплементацією нових методик регуляторної звітності.

Одним з таких питань є гармонізація визначень щодо непрацюючих кредитів між країнами-членами ЄС, при цьому враховуючи вимоги Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB), а саме IAS 39/IFRS 9.

 

По суті самих визначень

Непрацюючий кредит – заборгованість, яка не погашається позичальником відповідно до початкових умов договору. Далі йдуть нюанси: скільки днів не погашається (період прострочки), причини прострочки (фінансові труднощі, не фінансові труднощі), в яких випадках проблемним є окремий кредит, а в яких будь-яка заборгованість позичальника (Retail: кредитна картка, іпотека, автокредит тощо), в яких випадках проблемною можна вважати заборгованість всієї групи/інших підприємств, в яку входить позичальник/ з якими пов’язаний позичальник. І так дальше. В цих нюансах відмінності у визначеннях законодавства для цілей нагляду та звітності згідно МСФЗ.

Forbearance – домовленість між банком та позичальником про відстрочку у поверненні кредиту за рахунок реалізації застави (foreclosure). Що передбачає foreclosure? Банк стає власником застави по кредиту, тобто бере заставу собі на баланс по справедливій вартості на дату набуття права власності.

Для банків процес повернення кредиту через набуття права власності не є вигідним.

 1. Банк ставить на баланс непрофільні активи. Це дає негативний ефект ряд показників діяльності, в тому числі на нормативи.
 2. Банк несе збитки через зменшення вартості таких активів (питання до оцінки застави і справедливої вартості активу на балансі).
 3. Банк зобов’язаний продати актив протягом 12 місяців (якщо це Актив для продажу) або оцінювати його як запаси на предмет зменшення корисності на кожну звітну дату.

 

EBA зробила аналіз законодавства ЄС та прийшла до наступних висновків:

1/ Не у всіх юрисдикціях є визначення непрацюючого кредиту (NPE)

1.1/ 11 країн мають визначення NPE в методології нагляду в частині концепції зменшення корисності (impairment) або дефолту. У всіх юрисдикціях визначення різні.

1.2/ 15 країн НЕ мають визначення NPE в методології нагляду, та натомість використовують основи бухгалтерського обліку та регуляторні норми. У цих юрисдикціях різна практика застосування визначення дефолту та зменшення корисності.

1.3/ Схеми класифікації заборгованостей: можуть брати до уваги визначення NPE (субстандартні та нижче) або замінювати їх, якщо немає визначення. Категорії по таких схемах в різних юрисдикціях не завжди ідентичні.

1.4/ В окремих юрисдикціях банки мають своє визначення NPE. При цьому, в різних юрисдикціях воно теж різне.

2/ Більшість юрисдикцій в ЄС для цілей обліку або нагляду ідентифікують кредити модифіковані через фінансові труднощі позичальника, але саму концепцію forbearance/відстрочення використовують рідко.

Натомість, використовуються такі характеристики кредитів як, наприклад:

 • модифікований кредит/modified
 • кредит з переглянутими договірними умовами /renegotiated
 • новаційний/ renewed (погашення попереднього кредиту та видача нового)
 • реструктуризований/ restructured

 

У зв’язку з різними визначеннями, будувати систему нагляду, в якій була б порівняність даних чи можна було б оцінити тренд по непрацюючих кредитах, неможливо.

ПРАЦЮЮЧІ КРЕДИТИ / PERFORMING EXPOSURE
1/ Повністю працюючі кредити / Performing

Кредити та боргові цінні папери не прострочені (not past due) та не містять ризику неповернення (non-repayment) чи невиконання позабалансових зобов’язань

2/ Працюючі з прострочкою < 90 днів (PAST DUE)

Періоди прострочки: 1-30 днів / 31-60 днів / 61-90 днів

3/ Працюючі кредити, умови по яких переглянуті (RENEGOTIATED)

Це кредити, по яких перегляд умов чи рефінансування не кваліфікуються як відстрочка (forbearance).

НЕПРАЦЮЮЧІ КРЕДИТИ / NON-PERFORMING EXPOSURE
Спільний критерій: прострочка (past due) > 90 днів АБО позичальник навряд буде платити (unlikely to pay). Unlikely to pay мається на увазі сплата по кредиту в повній мірі без необхідності реалізовувати заставу, навіть при прострочці < 90 днів. Спільний критерій застосовується до недефолтних та незнецінених кредитів, боргових цінних паперів та позабалансових зобов’язань.

Дефолтні кредити (Defaulted)

Знецінені кредити (Impaired)

ВІДСТРОЧЕННЯ / FORBEARANCE

Входять працюючі і непрацюючі кредити, кредити, боргові цінні папери та позабалансові зобов’язання, які:

 • Рефінансовані
 • З модифікованими умовами договору
 • Інші.

Як класифікувати заборгованість?

Метод платоспроможності (Creditworthiness approach): заборгованість по кредиту до вирахування резервів (тобто gross exposure) класифікується без взяття до уваги застави. Позичальник зможе оплатити грошима.

Непрацюючий/працюючий: заборгованість може бути непрацюючою на індивідуальному рівні або рівні позичальника (individual or debtor basis), але всі заборгованості позичальника будуть непрацюючими, якщо прострочка «>90 днів» по вибраних кредитних коштах (балансова) є більшою за 20% всіх взятих позичальником балансових зобовязань (on-balance exposures).

Критерій виходу (Exit criteria): кредит не знецінено, не дефолтний, і не прострочений на більш, ніж 90 днів. Статус непрацюючого кредиту, по якому надано відстрочку (forbearance) повинен класифікуватись як NPE мінімум рік.

 

Проблема стандартизації визначень полягає в завданні цих визначень для цілей обліку (IAS 39/IFRS 9) та нагляду.

Поки цілі різні, трактування та визначення NPE будуть відрізнятись. Маємо непорівнюваність даних та різні пакети звітності для нагляду та звітності за МСФЗ.

 

Що зроблено EBA?

 1. Гармонізували визначення в ITS для NPE та forbearance з фокусом на розуміння суті.
 2. Впровадили визначення “benchmarks” для цілей AQR (Asset Quality Review).
 3. Розглядають регуляторні вимоги, вимоги обліку та законодавства, а також практику банків ЄС (наприклад, щодо визначення прострочки 90+ днів у CRR)

Що не зроблено EBA?

 1. Не внесені зміни в методологію бухлалтерського обліку та вимоги регулятора, а саме визначення показників, які повинні братись при розрахунку вимог до капіталу, RWA та знецінення.
 2. Немає впливу на процес ліквідації (банкрутства) позичальника (поза увагою визначень залишається застава)
 3. Немає визначення для класифікації кредитів на національному рівні (визначення є для пакету FINREP)
 4. Поки немає прозорості: визначення використовуються в цілях нагляду, що не завжди оприлюднюються. Окремі банки почали розкривати таку інформацію за власним бажанням.

EBA працює на міжнародному рівні над виведенням порівнюваної класифікації кредитів та NPE. Також ведуться роботи по підвищенню рівня прозорості по непрацюючих та відстрочених кредитах.


Вказані вище визначення не включають заборгованість по торгових операціях.
По тексту «кредити» мається на увазі заборгованість по кредитах, яка є на балансі банку, боргові зобов»язання та позабалансові зобов»язання позичальників.
Тут «exposure» тотожно «кредит».

 


Читати інші публікації:

Банківський нагляд в ЄС

Наглядова звітність FINREP/COREP

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук