• Your cart is empty.

НАК НАФТОГАЗ. Фінансова звітність 2016. Практика для аудиторів.

9089_w_647Компанія Делойт провела аудит окремої фінансової звітності НАК Нафтогаз та висловила думку із застереженням. Для ознайомлення, як аудитори описують економічне середовище в Україні, операції з пов’язаними сторонами та інші загальні питання діяльності бізнесу в Україні та конкретно по нафтогазовому сектору.

 

Наводимо витяги з висновку аудиторів та окремої фінансової звітності НАК Нафтогаз, які є загальними для підприємств та банків України. Для повного розуміння питань діяльності державної компанії, рекомендуємо ознайомитись з річною фінансовою звітністю НАК Нафтогаз за 2016 рік, складеною згідно МСФЗ (див. нижче).


Пояснювальні параграфи

Операційне середовище

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 в окремій фінансовій звітності, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.


Примітка 2 Операційне середовище

Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономна республіка у складі України, був фактично окупований Російською Федерацією. У 2016 році продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків. У січні 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. У результаті Російська Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції.

У 2016 році рівень інфляції становив 12,4% у порівнянні із 43,3% у 2015 році. Незважаючи на те що сукупний рівень інфляції в Україні за три останні роки незначно перевищував 100%, керівництво вважає, що українська економіка не є гіперінфляційною в зв’язку з уповільненням темпу інфляції протягом 2016 року та відсутності якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища.

Економічна ситуація почала стабілізуватись у 2016 році, що призвело до зростання ВВП приблизно на 1% і стабілізації української гривні. Це дозволило Національному банку України послабити деякі валютні обмеження, запроваджені протягом 2014-2015 років, включно зі зменшенням обов’язкової частки продажу валютних надходжень до 65% і дозволом здійснювати виплату дивідендів закордон. Однак, дію деяких інших обмежень було подовжено.

Для підтримки економіки необхідне істотне зовнішнє фінансування. Протягом 2015 та 2016 років Україна отримала перші транші за механізмом розширеного фінансування („МРФ”), узгодженим із МВФ. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі складно передбачити.

До 1 жовтня 2015 року Компанія була гарантованим постачальником природного газу в Україні для деяких категорій споживачів, але її здатність коригувати ціни для кінцевих споживачів, з урахуванням збільшення цін на імпортований газ, мала обмежений характер, оскільки такі ціни регулювалися на кожному етапі, від розвідки до кінцевих споживачів Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – „НКРЕКП”, до 27 серпня 2014 року – Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, „НКРЕ”). Протягом 2016 та 2015 років відбувалися значні коливання у цінах придбання природного газу у гривневому еквіваленті внаслідок дестабілізації курсу української гривні по відношенню до іноземних валют.


Активи на тимчасово окупованих територіях

На початку 2014 року Україна постраждала від збройної агресії Російської Федерації в результаті якої відбулася окупація Автономної Республіки Крим („Крим”) та незаконна військова окупація частин Луганської та Донецької областей озброєними терористичними угрупуваннями, які контролюються, спрямовуються і фінансуються Російською Федерацією, а також в результаті відкритого вторгнення регулярних збройних сил Російської Федерації.

Крім того, у 2014 році Україна постраждала від розгортання сепаратистських рухів та підриву правової системи у Луганській та Донецькій областях. Як наслідок, Компанія провела знецінення інвестицій у частки підприємств, що знаходяться на територіях проведення антитерористичної операції, визначених Законом України „Про тимчасові заходи на період проведення АТО” № 1669 від 02.09.14 (надалі – зона АТО). 

Керівництво продовжує вживати всі можливі юридичні та дипломатичні заходи для відшкодування збитків та відновлення контролю над активами Компанії у Криму.

 

У Примітці 5 «Залишки за операціями з пов’язаними сторонами», НАК «Нафтогаз» вказує наступне:

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин із кожною можливою пов’язаною стороною необхідно приділяти увагу сутності відносин, а не тільки їх юридичній формі.

Як зазначено у Примітці 1, Компанія знаходиться під безпосереднім контролем Уряду України і, відповідно, усі підприємства, що контролюються державою або знаходяться під значним впливом держави, вважаються пов’язаними сторонами, що перебувають під спільним з Компанією контролем.

Операції із пов’язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними для непов’язаних сторін.

Операції із підприємствами, які знаходяться під контролем держави. Компанія провадить істотні операції із підприємствами, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України. До цих підприємств належать Державний ощадний банк України, „Укрексімбанк”, „Укргазбанк”, підприємства, що виробляють тепло, та регіональні газорозподільні підприємства.

Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років 99% грошових коштів та залишків на банківських рахунках були розміщені у банках, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають впливу з боку Уряду України. Близько 91% фінансових доходів були отримані від операцій із цими банками (2015: 38%).

Станом на 31 грудня 2016 приблизно 54% позик були надані банками, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають впливу з боку Уряду України (31 грудня 2015: 50%). Близько 69% фінансових витрат за 2016 рік стосуються позик, отриманих від цих банків (2015: 65%).


 

Річна фінансова звітність НАК Нафтогаз на сайті компанії.

Річна фінансова звітність згідно МСФЗ за 2016 з висновком аудитора Делойт:

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук