• Your cart is empty.

Наглядова звітність FINREP/COREP

FINREP розроблено для кредитних інституцій, які застосовують Міжнародні стандарти фінансової при складанні своєї фінансової звітності, яку вони оприлюднюють та надають регулятору.

FINREP

Дотримання вимог основ наглядової фінансової звітності в Європейському Союзі (Financial Reporting / FINREP) та загальної звітності (Common Reporting – COREP) здійснюється згідно Вимог Директиви щодо капіталу (the Capital Requirements Directive IV, або коротко CRD IV) та Вимог щодо капіталу (the Capital Requirements Regulations, або CRR, а саме Article 95, 96).

Ці вимоги є загальноприйнятими в ЄС. В Україні фінансову звітність FINREP та COREP складають дочірні банки та компанії, материнські компанії яких знаходяться у ЄС та подають своїм регуляторам таку звітність на консолідованій основі.

FINREP покриває фінансову звітність для цілей нагляду, базується на МСФЗ (IAS/IFRS), які прийняті на території ЄС. FINREP застосовується кредитними інституціями (консолідованими групами) та групами, акції яких не котируються, із застосуванням МСФЗ.

COREP

Дотримання вимог основ наглядової фінансової звітності в Європейському Союзі (Financial Reporting / FINREP) та загальної звітності (Common Reporting – COREP) здійснюється згідно Вимог Директиви щодо капіталу (the Capital Requirements Directive IV, або коротко CRD IV) та Вимог щодо капіталу (the Capital Requirements Regulations, або CRR, а саме Article 95, 96).

Ці вимоги є загальноприйнятими в ЄС. В Україні фінансову звітність FINREP та COREP складають дочірні банки та компанії, материнські компанії яких знаходяться у ЄС та подають своїм регуляторам таку звітність на консолідованій основі.

COREP покриває питання розкриття інформації щодо вимоги до капіталу згідно Директив 2006/48/EC та 2006/49/EC (Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC).

 

Annex I — Own funds templates

Annex II -Instructions_Own fundsAnnex XV (Validation formulae)

Annex III — FINREP templates IFRS

Annex IV — FINREP templates GAAP

Annex V_Instructions_FINREP

Annex VI — IP Losses templates

Annex VII_Instructions_IP Losses

Annex VIII — Large Exposures templates

Annex IX_Instructions_Large Exposures

Annex X — Leverage ratio templates

Annex XI_Instructions_Leverage

Annex XII — Liquidity ratios templates

Annex XIII_Instructions_Collateral swaps

Annex XIII_Instructions_Inflows

Annex XIII_Instructions_Outflows

Annex XIII_Instructions_Stable fundingctions_Liquid assets

Annex XIII_Instructions_Stable funding

Annex XIV_Data point definition_FINREP

Annex XIV_Data point definition_COREP

Annex XV (Validation formulae)

 

ITS:

EBA-ITS-2014-05 Final draft ITS amending ITS on Sup Rep

Annexes (tracked-changes)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 1 amending Annex I)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 2 amending Annex II)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 3 amending Annex III)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 4 amending Annex IV)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 5 amending Annex V)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 6 amending Annex VII)

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 7 amending Annex IX)

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук