- Методологія Аналізу та Моделі Фінансової Звітності - https://www.stakeholder.com.ua -

Наглядова звітність FINREP/COREP

FINREP розроблено для кредитних інституцій, які застосовують Міжнародні стандарти фінансової при складанні своєї фінансової звітності, яку вони оприлюднюють та надають регулятору.

FINREP

Дотримання вимог основ наглядової фінансової звітності в Європейському Союзі (Financial Reporting / FINREP) та загальної звітності (Common Reporting – COREP) здійснюється згідно Вимог Директиви щодо капіталу (the Capital Requirements Directive IV, або коротко CRD IV) та Вимог щодо капіталу (the Capital Requirements Regulations, або CRR, а саме Article 95, 96).

Ці вимоги є загальноприйнятими в ЄС. В Україні фінансову звітність FINREP та COREP складають дочірні банки та компанії, материнські компанії яких знаходяться у ЄС та подають своїм регуляторам таку звітність на консолідованій основі.

FINREP покриває фінансову звітність для цілей нагляду, базується на МСФЗ (IAS/IFRS), які прийняті на території ЄС. FINREP застосовується кредитними інституціями (консолідованими групами) та групами, акції яких не котируються, із застосуванням МСФЗ.

COREP

Дотримання вимог основ наглядової фінансової звітності в Європейському Союзі (Financial Reporting / FINREP) та загальної звітності (Common Reporting – COREP) здійснюється згідно Вимог Директиви щодо капіталу (the Capital Requirements Directive IV, або коротко CRD IV) та Вимог щодо капіталу (the Capital Requirements Regulations, або CRR, а саме Article 95, 96).

Ці вимоги є загальноприйнятими в ЄС. В Україні фінансову звітність FINREP та COREP складають дочірні банки та компанії, материнські компанії яких знаходяться у ЄС та подають своїм регуляторам таку звітність на консолідованій основі.

COREP покриває питання розкриття інформації щодо вимоги до капіталу згідно Директив 2006/48/EC та 2006/49/EC (Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC).

 

Annex I — Own funds templates [1]

Annex II -Instructions_Own funds [2]Annex XV (Validation formulae) [3]

Annex III — FINREP templates IFRS [4]

Annex IV — FINREP templates GAAP [5]

Annex V_Instructions_FINREP [6]

Annex VI — IP Losses templates [7]

Annex VII_Instructions_IP Losses [8]

Annex VIII — Large Exposures templates [9]

Annex IX_Instructions_Large Exposures [10]

Annex X — Leverage ratio templates [11]

Annex XI_Instructions_Leverage [12]

Annex XII — Liquidity ratios templates [13]

Annex XIII_Instructions_Collateral swaps [14]

Annex XIII_Instructions_Inflows [15]

Annex XIII_Instructions_Outflows [16]

Annex XIII_Instructions_Stable funding [17]ctions_Liquid assets [18]

Annex XIII_Instructions_Stable funding [17]

Annex XIV_Data point definition_FINREP [19]

Annex XIV_Data point definition_COREP [20]

Annex XV (Validation formulae) [3]

 

ITS:

EBA-ITS-2014-05 Final draft ITS amending ITS on Sup Rep [21]

Annexes (tracked-changes) [22]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 1 amending Annex I) [23]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 2 amending Annex II) [24]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 3 amending Annex III) [25]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 4 amending Annex IV) [26]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 5 amending Annex V) [27]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 6 amending Annex VII) [28]

Draft ITS amending ITS on Sup Rep (Annex 7 amending Annex IX) [29]