• Your cart is empty.

Базель III. Все, що потрібно знати.

images (10)

Вимоги Базель III є обов’язковими для банків ЄС та є орієнтиром для банківського сектору України. Що нового, та які вимоги до банків ставить Базельський комітет.

 

 

 

 

Basel 3, випущений у 2010-2011 роках та має бути впроваджений до 31/03/2019 року. Вимоги були розроблені у 2010 році зі змінами внесеними у 2011 році. Комітет кілька разів подовжував період впровадження нових вимог. Зміни в системі нагляду дійсно є значними для фінансового сектору.

Нагадаємо, Базель 3 розроблено у відповідь на кризу 2008 року, яка показала необхідність посилити вимоги до капіталу банків, збільшуючи їх ліквідність та знижуючи леверидж. Його метою є посилення регулювання, нагляду та управління ризиками банківського сектору.

Нові показники для регулювання повинні:

  • Посилити здатність фінансового сектору реагувати на фінансові та економічні стреси, не залежно від їх природи та джерела.
  • Посилити управління ризиками та корпоративне управління загалом.
  • Посилити прозорість банків та розкриття ними інформації.

 

ЩО НОВОГО В БАЗЕЛЬ 3?

1/ Нові вимоги до регулятивного капіталу: вимоги до структури капіталу (Tier 1, Tier 2, мета — позбутись протягом 10 років інструментів капіталу, які не відповідають новим вимогам до капіталу). Вимоги до Tier 1 мали почати впроваджувати у 2013-2014рр. Нові вимоги до достатності акціонерного капіталу та сукупного капіталу з врахуванням захисного буферу (conservation buffer)  — 2016-2018рр.

З 2015 року мінімальний рівень CET 1 (Common Equity Tier 1) встановлено на рівні 4,5% від середньозважених активів.

CET1/RWAs ≥ 4.5%

Tier 1 Capital = CET1+Additional Tier1 = 6%

Basel III вводить також два додаткові буфери капіталу:

  1. Буфер капіталу на збереження («capital conservation buffer») – еквівалент 2,5% RWA. Враховуючи, що CET1 має бути на рівні 4,5% RWA як мінімум, то банки повинні тримати в сумі 7% показник CET1, починаючи з 2019 року.
  2. Буфер для використання на власний розсуд «discretionary counter-cyclical buffer»: дає можливість національним регуляторам закласти +0-2,5% капіталу від RWA на період активного кредитування.

 

2/ Введення показника левериджу: 2013-2016 рр. банки паралельно розраховують показник левериджу з існуючим показником достатності капіталу. З 01/01/2015 банки розкривають інформацію по показнику левериджу. А з 01/01/2018 – має бути включений банками як обов’язковий до розрахунку.

Leverage ratio = Tier 1 / Total exposure*

*Середнє значення всіх консолідованих активів та позабалансових статей банків

LR ≥ 3%

 

3/ Нормативи ліквідності:

З 01/01/2012 введено два нові показники для розкриття у звітності:

  • LCR (liquidity coverage ratio) – коефіцієнт покриття короткострокової ліквідності (обов’язковий з 01/01/2015). Базельський стандарт по LCR опубліковано у січні 2013 року.
  • NSFR (net stable funding ratio) – коефіцієнт чистого стабільного фордування (обов’язковий з 01/01/2018). Є доповненням LCR та має часовий горизонт 1 рік. Розроблений для забезпечення стабільної структури активів та пасивів за строками погашення. Опублікований стандарт у жовтні 2014 року.

LCR – коефіцієнт забезпечення ліквідністю – мінімальний рівень ліквідності. З 1/01/2019 має бути 100%. Для 2017 року – 80%, 2018 – 90%.

 

LCR = HQLA/Total net liquidity outflows over 30 days, де

HQLA — high quality liquid assets/ліквідні активи високої якості. Це ще і необтяжені активи, які можна швидко продати з незначним зменшенням ціни. Для них властивий низький рівень ризику, ціну легко визначити та сторони можуть дійти згоди щодо ціни.

До запасів можна зарахувати активи Рівня 1 та Рівня 2 (40% всіх запасів HQLA). Активи Рівня 2В – не > 15% HQLA (ці 15% входять до 40%, вказаних вище). Ці % встановлюються після застосування знижувальних коефіцієнтів та після того, як буде враховано припинення транзакцій фінансування за рахунок цінних паперів до 30 к.д. та транзакцій своп із заставою, по яких строк погашення (maturity) до 30 календарних днів.

Два мінімальні стандарти для фінансування та ліквідності, та дві мети:

  1. підвищення стійкості профілю ризику ліквідності банку у короткостроковій перспективі шляхом забезпечення наявності достатнього обсягу високоякісних ліквідних активів (HQLA) у банку для того, щоб він міг протриматися в умовах сценарію суттєвого стресу протягом 30 днів. Комітет розробив коефіцієнт забезпечення ліквідністю (LCR) для досягнення цієї мети.
  2. підвищення стійкості протягом довшого проміжку (>30 днів) часу шляхом створення додаткових стимулів для банків фінансувати свою діяльність за допомогою більш стабільних джерел фінансування на постійній основі. Для даної мети Базельський Комітет розробив показник NSFR.

Додатково до двох нових показників запропоновано інструменти моніторингу за ризиком ліквідності.

NSFR = (Available amount of stable funding/Required amount of stable funding ) ≥ 100%

КЧСФ = (Наявне стабільне фінансування/Необхідне стабільне фінансування) ≥ 100%

Тобто, запас капіталу та зобов’язань має бути більшим, ніж його потрібно на конкретний момент. Національний регулятор завжди може ставити більш жорсткі вимоги до конкретного банку, зважаючи на його індивідуальні ризики. При цьому, обов’язково перевірятиме відповідність Принципам. Стабільність зобов’язань та ліквідність активів є основою для визначення та категоризації наявних та необхідних фондувань.

В час кризи банки не дотримувались основних принципів управління ризиком ліквідності. У відповідь, Комітет випустив Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision («Sound Principles»). Принципи є путівником по управлінню ризиками та наглядом за фінансуванням ризику ліквідності.

 


Завантажити:

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems

Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools

Basel III: the net stable funding ratio (2014)

Principles_for liquidity_bcbs144

EBA Report on NSFR /Dec 2015/


 

251

 

252

Джерело: BCBS, Базельський комітет з нагляду за банками / the Basel Committee on Banking Supervision

 

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю

Tags:

Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук