• Your cart is empty.
Tag: loans
Договори зі зворотнім викупом (РЕПО)

Договори зі зворотнім викупом (РЕПО)

0

По своїй суті операція РЕПО є кредитною операцією із заставою цінних паперів. Купівля/продаж цінних паперів не проводиться, тому операція РЕПО обліковується як наданий/отриманий ...

Далі >>
Облік придбаних кредитів згідно IAS 39

Облік придбаних кредитів згідно IAS 39

0

Як показати в обліку придбані кредити? Чи потрібно розділяти придбані кредити на працюючі та непрацюючі придбані кредити? Яким буде вплив на баланс та діяльність ...

Далі >>
Кредити між підприємствами Групи

Кредити між підприємствами Групи

0

Кредити між підприємствами Групи, зокрема, кредити материнського підприємства своїм дочірнім та асоційованим підприємствам під 0% або під низьку (неринкову) процентну ставку є ...

Далі >>
Кредити під неринкову процентну ставку

Кредити під неринкову процентну ставку

0

Де у фінансовій звітності визнавати збитки від кредитів під неринкові (нижче ринкових) процентні ставки? На даний час банки одразу визнають збитки від первісного визнання ...

Далі >>
Кредити клієнтам

Кредити клієнтам

0

Облік та розкриття кредитів клієнтам, дебіторської заборгованості та резервів під знецінення здійснюються у відповідності до IAS 39, IAS 32. Ці два стандарти замінить IFRS 9, який ...

Далі >>
Пошук