• Your cart is empty.
Tag: tangibles
Основні засоби

Основні засоби

0

IAS 16 містить вимоги щодо порядку визнання, оцінки основних засобів, нарахування амортизації, списання та розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності. До ...

Далі >>
Пошук