• Your cart is empty.

IFRS дані банків 2015

figuresПотрібні дані оприлюдненої банками фінансової звітності за 2015 рік?

Досі користуєтесь цифрами, які +/- згідно МСФЗ? У нас є зібрані дані з оприлюдненої банками звітності згідно МСФЗ. 

IFRSdatabase зі звітності, яку підтвердили аудитори. 

 

Річні та квартальні дані Національний банк отримує від банків і оприлюднює на сайті.

Ми зібрали дані балансів всіх банків з розміщеної ними на своїх веб-сайтах фінансової звітності.

Різниця у валюті балансу — 6,7 млрд.грн. Рекласифікаційні різниці. Дивіться самі у таблиці нижче. Порівнюйте дані свого банку до реальних цифр.


БАЛАНС 113 банків станом на 31/12/2015 року, (тис.грн.)
та структура активів та пасивів українських банків

2015 (NBU)*, kUAH 2015 (NBU), % 2015 IFRS**, kUAH 2015 IFRS, % NBU / IFRS source diff
 Cash & Cash Equiv  154 064 255 12,3%  161 779 754 13,0%  7 715 499
 Reserves in NBU                            — 0,0%  1 875 417 0,2%  1 875 417
 Precious metals                            — 0,0%  24 267 0,0%  24 267
 Investment Sec FVTPL  58 066 188 4,6%  26 921 398 2,2% (31 144 790)
 Embedded Derivatives                            — 0,0%  30 673 000 2,5%  30 673 000
 Due from banks (Net)  65 428 396 5,2%  57 112 081 4,6% (8 316 315)
 Loans (Net)  713 974 266 57,0%  725 252 881 58,2%  11 278 615
 REPO receivables                            — 0,0%  170 716 0,0%  170 716
 Derivatives                            — 0,0%  160 261 0,0%  160 261
 Depo certif. issued by the NBU                            — 0,0%  777 896 0,1%  777 896
 Trading securities                            — 0,0%  225 198 0,0%  225 198
 Investment Securities AFS  140 598 153 11,2%  133 292 506 10,7% (7 305 647)
 Investment Sec HtM  22 553 368 1,8%  21 703 202 1,7% (850 166)
 Investments in S&A  1 075 958 0,1%  1 076 161 0,1%  203
 Investment property  19 314 868 1,5%  19 293 558 1,5% (21 310)
 Current tax  1 306 182 0,1%  1 347 980 0,1%  41 798
 DT  8 007 035 0,6%  8 006 756 0,6% (279)
 Tangibles  33 919 044 2,7%  33 878 272 2,7% (40 772)
 Other fin assets  23 663 693 1,9%  7 399 702 0,6% (16 263 991)
 Subdebt given                            — 0,0%  211 874 0,0%  211 874
 Other assets  6 258 271 0,5%  10 544 663 0,8%  4 286 392
 AHfS  4 340 766 0,3%  4 140 326 0,3% (200 440)
 TOTAL ASSETS  1 252 570 443 100,0%  1 245 867 869 100,0% (6 702 574)
 Due to NBU  65 121 583 5,2%  36 691 047 2,9% (28 430 536)
 Due to banks (net)  135 900 907 10,8%  169 428 401 13,6%  33 527 494
 Customer Accounts  760 295 393 60,7%  764 342 561 61,4%  4 047 169
 Derivatives                            — 0,0%  3 114 0,0%  3 114
 Fin Liab @ FVTPL  54 133 0,0%  17 000 0,0% (37 133)
 Loans from IFO                            — 0,0%  29 498 132 2,4%  29 498 132
 Other borrowed funds  99 715 512 8,0%  61 190 730 4,9% (38 524 781)
 Debt securities issued  13 428 582 1,1%  13 075 399 1,0% (353 183)
 Embedded Derivatives                            — 0,0%                        — 0,0%                        —
 Current tax liability  349 892 0,0%  343 895 0,0% (5 997)
 DT liability  1 316 921 0,1%  1 383 484 0,1%  66 563
 Provisions for liabilities  6 332 571 0,5%  6 837 999 0,5%  505 428
 Subordinated debt  59 918 315 4,8%  58 304 004 4,7% (1 614 311)
 Other liabilities  4 011 192 0,3%  6 357 839 0,5%  2 346 646
 Other fin liabilities  11 211 582 0,9%  3 456 733 0,3% (7 754 849)
 Probable property losses reserve                            — 0,0%                        — 0,0%                        —
 TOTAL LIABILITIES  1 157 656 582 92,4%  1 150 930 339 92,4% (6 726 244)
                           —                        —
 Share capital  212 921 315 17,0%  216 408 451 17,4%  3 487 136
 Rights on shares                            — 0,0% (518 439) 0,0% (518 439)
 Share premium  21 096 018 1,7%  21 119 510 1,7%  23 492
 Additional SC  450 756 0,0%  1 898 305 0,2%  1 447 550
 Shares buy out                            — 0,0%                        — 0,0%                        —
 Transactions with shareholders                            — 0,0% (1 102 304) -0,1% (1 102 304)
 Unpaid SC                            — 0,0%                        — 0,0%                        —
 M&A provision                            — 0,0%  16 684 0,0%  16 684
 Prepaid & Unegistered SC  11 447 130 0,9%  8 295 388 0,7% (3 151 741)
 Profit from FI with shareholders                            — 0,0%  140 403 0,0%  140 403
 Rev reserve (property)  10 898 162 0,9%  11 138 296 0,9%  240 134
 Rev reserve (securities)                            — 0,0%  1 449 151 0,1%  1 449 151
 Provisions&Funds  12 518 756 1,0%  8 111 599 0,7% (4 407 158)
 RE / (AD) (174 418 277) -13,9% (172 019 269) -13,8%  2 399 008
 TOTAL EQUITY  94 913 860 7,6%  94 937 774 7,6%  23 915

*Дані показників фінансової звітності, які публікує НБУ.
** Дані опублікованих фінансових звітностей банків за 2015 рік

Квартальна звітність за 2016 рік містила менші різниці. Очікується, що дані 2016 року будуть мінімально відрізнятись.

 

Звіт про прибутки та збитки по системі (113 банків)(тис. грн.)

P&L mapping 2015 (NBU), kUAH 2015 IFRS, kUAH NBU / IFRS source diff
 % income  140 644 697  138 703 136  1 941 561
 % expenses (96 774 319) (96 585 031) (189 288)
 Profit/(loss) on initial recognition of fin assets                       — (237 512)  237 512
 Deposits insurance expenses                       — (116 749)  116 749
 Net %   43 870 377  41 763 843  2 106 534
 F&C Income  25 433 797  25 971 110 (537 313)
 F&C Exp (5 898 620) (5 904 764)  6 144
 Net F&C  19 535 177  20 066 346 (531 169)
 Trading sec result  2 373 448  241 551  2 131 896
 Net result on sec @ FVTPL  23 301 437  16 766 949  6 534 488
 Net Reval of sec @ FVTPL                       — (102 595)  102 595
 Net result on AFS sec  574 371  656 733 (82 362)
 Impairment of AFS sec                       — (2 958 034)  2 958 034
 Provision for InvSec AFS (4 726 593) (1 625 799) (3 100 794)
 Provision for HtM sec                       —                    —                    —
 Impairment of S&A                       —                    —                    —
 Profit/(loss) from S&A                       — (280)  280
 Profit on S&A disposal                       —  187 000 (187 000)
 Impairment of investments                       — (103 134)  103 134
Net result on investments in sec  21 522 663  13 062 392  8 460 271
 FV hedging (174 044)                    — (174 044)
 Net result on derivatives                       —  6 635 973 (6 635 973)
Derivatives & Hedging (174 044)  6 635 973 (6 810 017)
 FCCY realised result (3 864 844) (4 495 244)  630 400
 FCCY revaluation (18 889 797) (16 047 586) (2 842 211)
FOREX (22 754 642) (20 542 830) (2 211 811)
 Revaluation of investment property  801 696  364 406  437 291
 Net result on investment property                       —  9 193 (9 193)
 Probable property losses reserve                       — (9 602)  9 602
 Revaluation of AHfS                       — (670)  670
 Net result on FA disposal                       —  136 (136)
 Result on AHfS disposal                       — (3 919)  3 919
 Property revaluation                       — (13 599)  13 599
Results on tangibles  801 696  345 945  455 752
 Provision charge (loans&due from banks) (95 349 224) (94 889 364) (459 861)
 Provision charge (receivables) (1 668 056) (1 283 538) (384 519)
 Provision on commitments (4 117 242) (4 087 333) (29 909)
 Loss on restructuring of mortgage loans to individuals in FCCY                       — (29 346)  29 346
Provisions (101 134 523) (100 289 580) (844 943)
 Admin & OPEX (46 484 668) (40 400 156) (6 084 512)
 Personnel expenses                       — (3 831 859)  3 831 859
 Deprec & Amort Expenses                       — (825 248)  825 248
 Income from agency activities                       —  67 858 (67 858)
 Rental income                       —  137 738 (137 738)
 Other OPIN   6 370 303  5 475 105  895 198
 PBT  (78 447 661) (78 334 474) (113 187)
 TAX expenses   512 481  396 248  116 233
 PAT  (77 935 179) (77 938 226)  3 047

Завдяки Постанові №373 Національного банку України, фінансова звітність, яку оприлюднюють банки, є максимально уніфікована. Окремі банки показують додаткові статті, наприклад, «Наданий субординований борг», «Банківські метали», «Торгові цінні папери», «Обов»язкові резерви в НБУ». У Звіті  про прибутки та збитки окремі банки теж внесли додаткові статті, зокрема «Прибуток/збиток від первісного визнання фінансових інструментів», «Збитки від реструктуризації кредитів у валюті», чи інші види прибутків/збитків.

Таким чином основні форми фінансової звітності банків і уніфіковані, що дозволяє порівняти дані банків з відкритих джерел між собою.

В таблицях вище ми не коригували дані фінансової звітності для розуміння їх суті. Презентували їх так, як їх розкрили самі банки.


Презентація інформації

Аналізуючи дані українських банків за 2015 рік, можемо сказати, що є багато запитань до розкриття пасивів банків.

Пасиви — кошти, які банк залучив для здійснення своєї діяльності від акціонерів (статутний капітал), НБУ, інших банків, міжнародних фінансових організацій, клієнтів (кошти на поточних рахунках та депозити), материнського банку/групи/підприємств групи,які хнаходяться під спільним контролем (кредити, субординований борг, депозити), єврооблігації, інші види фондування.

Отримуючи кошти від міжнародних фінансових організацій на 10-25 років (Укрексімбанк, Ощадбанк), банки мають розкривати такі кошти в окремій статті балансу. Природа таких грошей та цілі, на які вони будуть витрачені, інша, ніж просто «Кошти банків».

Отримуючи кошти від материнського підприємства, групи чи підприємств, які знаходяться під спільним контролем, банки мають вказувати у розкритті по зобов»язаннях як мінімум дату повернення цих коштів та валюту, щоб користувачу не довелось шукати цю інформацію у примітках по управлінню ризиками.

Що стосується похідних фінансових інструментів та вбудованих фінансових інструментів. Є банки, які не вказують їх природу. Тобто, у користувачів немає жодної інформації, що це за актив чи зобов»язання. Аудитори не можуть не бачити таких упущень, і таким чином, теж показують свою некомпетентність.


 

Чого не вистачає у річній фінансовій звітності згідно МСФЗ:

  • розкриття ризиків, які притаманні банківському бізнесу. Як мінімум, тих, які вимагаються IFRS 7. З року в рік банки переносять одні і ті ж формулювання щодо ризиків у банківському секторі. При чому, за останні кілька років жоден банк не розкрив репутаційний ризик, наприклад. Репутаційний ризик легко переростає в ризик браку ліквідності.
  • коректного розкриття операцій з пов»язаними сторонами. Коли керівництво банку в ЗМІ чітко заявляє, що банк створено для обслуговування бізнесу акціонерів, при цьому у фінансовій звітності операції з пов»язаними сторонами (кредити видані) — 1-2%. Знову ж, питання до аудитора та апетиту до ризику, який він бере на себе, підписуючи висновок до звітності.
  • правильної класифікації зобов»язань, як ми вже вказали вище
  • стислішого обсягу фінансової звітності: окремі пакети фінансової звітності містять 100-150 сторінок дуже багато теорії, яка є абсолютн не інформативною для користувачів. При цьому, коли потрібно знайти відповідь по суті по конкретній статті, інформації немає.
  • формат: якість сканувань, читабельність звітності та навігація по документу — це ставлення банку до користувача фінансової звітності.

 


КУПИТИ

Доступ до бази bEXPERT та даних фінансової звітності банків згідно МСФЗ. Знаходьте відповіді по обліку та звітності згідно МСФЗ в bEXPERT з допомогою зручної навігації.

Використовуйте дані фінансової звітності українських банків для порівняння та аналізу. 100% IFRS у форматі Excel!


 

 


КУПИТИ
Зразок консолідованої фінансової звітності

Зразок файлу Консолідованої фінансової звітності у MS Word. Файл можна легко експортувати в pdf формат зі зручною навігацією по фінансовій звітності за змістом.

Роздрукувати цю статтю Роздрукувати цю статтю
Коментарів немає

Залишити відгук

Пошук